หน้าแรก » แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก » คอร์ดเพลง มือลั่น – แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK)

คอร์ดเพลง มือลั่น – แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (JSPKK)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
มือลั่น – แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก

INTRO | A | Bm | C#m | Bm | ( 2 Times )

พี่คงจะดีมาก
Bm 
ไป 
 
ใช่ไหมเธอ
C#m 
ไม่เคยนอกใจ 
 
ไม่สนใ
Bm 
คร 
 
มีเพียงเธอ
ก็ให้เธอทั้งหัว
Bm 
ใจ 
 
แต่เสือกไม่พอใจ
C#m 
เธอ
 
แอบมีเขามาอีก
Bm 
คน 
 
พี่สุดจะทนกับตัวเ
ธอ

 
* มันเจ็บ
Bm 
ช้ำ (มันเจ็บช้ำ) ในเจ็บ
C#m 
ใจ 
 
(มันเจ็บใจ)
 
มันเจ็บใจ (มันเจ็บ
Bm 
ใจ) 
 
ไม่รู้ทำ
ไม 
 
(ไม่รู้ทำไม)
 
มันปวด
Bm 
ร้าว (มันปวดร้าว) มันปวด
C#m 
ใจ 
 
(มันปวดใจ)
 
มันปวด
Bm 
ใจ (มันปวดใจ) ทำได้ยัง
ไง

 
** ก็เพราะพี่น่ะรัก
Bm 
เอ็ง 
 
พี่ถึงได้เป็นแบบ
C#m 
นี้
 
ที่ทำไปมันเผลอ
Bm 
ตัว 
 
เพราะด้วยอารมณ์ตัวเ
อง
 
จริงจริงฉันควรโกรธ
Bm 
เธอ 
 
ที่เธอนอกใจวัน
C#m 
นั้น
 
แต่สุดท้ายที่ต่อย
Bm 
มัน 
 
เพราะมือพี่ลั่นไปเ
อง

 
*** โอ้ โ
Bm 
อ้ย โอ้ โ
C#m 
อ้ย
 
โอ้ โ
Bm 
อ้ย 
 
โอโอ้ยโ
อย
 
โอ้ โ
Bm 
อ้ย โอ้ โ
C#m 
อ้ย
 
โอ้ โ
Bm 
อ้ย 
 
มือพี่ลั่นไปเ
อง

INSTRU | A | Bm | C#m | Bm | ( 2 Times )

 
โดนเธอห
ลอกมันปวดใจ
 
บันทึกลง
Bm 
ไปในเซลล์ประสาท
 
พี่ให้
C#m 
เธอทั้งเงินทั้งทอง
 
แต่พี่กลับ
Bm 
ต้องโดนเทกระจาด
 
ถ้าเ
ธอจะจาก
 
และหากไม่
Bm 
รักอย่าทำให้เชื่อใจ
 
เธอ
C#m 
ทำความรักเราพัง
 
แต่ดันต่อย
Bm 
มันไม่รู้ทำไม
 
เป็นเพราะอะไ
 
ถ้าเธอจะไป ก็ทิ้งพี่
Bm 
ไว้ 
 
ก็คงต้องยอม
 
ก็
C#m 
คิดว่าป็นดอกฟ้า
 
สุดท้ายรู้
Bm 
ว่าเธอมันแค่ดอก…

( *, **, *** )

 
โอ้โ
Bm 
อ้ย 
 
โอ้
C#m 
โอ้ย 
 
โอ้โอ้ย
Bm 
โอย
 
โอ้โ
Bm 
อ้ย 
 
โอ้
C#m 
โอ้ย 
 
โอ้โอ้ย
Bm 
โอย
 
มือพี่ลั่นไปเ
อง
Bm 
C#m 
Bm 
 
เพราะมือพี่ลั่นไปเ
อง
Bm 
C#m 
Bm 
 
มือพี่ลั่นไปเ
อง

เนื้อเพลง
พี่คงจะดีมากไป ใช่ไหมเธอ
ไม่เคยนอกใจ ไม่สนใคร มีเพียงเธอ
ก็ให้เธอทั้งหัวใจ แต่เสือกไม่พอใจเธอ
แอบมีเขามาอีกคน พี่สุดจะทนกับตัวเธอ

มันเจ็บช้ำ (มันเจ็บช้ำ) ในเจ็บใจ (มันเจ็บใจ)
มันเจ็บใจ (มันเจ็บใจ) ไม่รู้ทำไม (ไม่รู้ทำไม)
มันปวดร้าว (มันปวดร้าว) มันปวดใจ (มันปวดใจ)
มันปวดใจ (มันปวดใจ) ทำได้ยังไง

ก็เพราะพี่น่ะรักเอ็ง พี่ถึงได้เป็นแบบนี้
ที่ทำไปมันเผลอตัว เพราะด้วยอารมณ์ตัวเอง
จริงจริงฉันควรโกรธเธอ ที่เธอนอกใจวันนั้น
แต่สุดท้ายที่ต่อยมัน เพราะมือพี่ลั่นไปเอง

โอ้ โอ้ย โอ้ โอ้ย โอ้ โอ้ย
โอโอ้โอ โอย โอ้ โอย โอ้ โอ้ย
โอ้ โอ้ย มือพี่ลั่นไปเอง

โดนเธอหลอกมันปวดใจ บันทึกลงไปในเซลล์ประสาท
พี่ให้เธอทั้งเงินทั้งทอง แต่พี่กลับต้องโดนเทกระจาด
ถ้าเธอจะจาก และหากไม่รักอย่าทำให้เชื่อใจ
เธอทำความรักเราพัง แต่ดันต่อยมันไม่รู้ทำไม
เป็นเพราะอะไร ถ้าเธอจะไป ก็ทิ้งพี่ไว้ ก็คงต้องยอม
ก็คิดว่าป็นดอกฟ้า สุดท้ายรู้ว่าเธอมันแค่ดอก

มันเจ็บช้ำ (มันเจ็บช้ำ) ในเจ็บใจ (มันเจ็บใจ)
มันเจ็บใจ (มันเจ็บใจ) ไม่รู้ทำไม (ไม่รู้ทำไม)
มันปวดร้าว (มันปวดร้าว) มันปวดใจ (มันปวดใจ)
มันปวดใจ (มันปวดใจ) ทำได้ยังไง

ก็เพราะพี่น่ะรักเอ็ง พี่ถึงได้เป็นแบบนี้
ที่ทำไปมันเผลอตัว เพราะด้วยอารมณ์ตัวเอง
จริงจริงฉันควรโกรธเธอ ที่เธอนอกใจวันนั้น
แต่สุดท้ายที่ต่อยมัน เพราะมือพี่ลั่นไปเอง

โอ้ โอ้ย โอ้ โอ้ย โอ้ โอ้ย
โอโอ้โอ โอย โอ้ โอย โอ้ โอ้ย
โอ้ โอ้ย มือพี่ลั่นไปเอง

โอ้ โอโฮะโอ โอโฮะโอ้ โอโฮะโอ
โอ้ โอโฮะโอ โอโฮะโอ้ โอโฮะโอ
มือพี่ลั่นไปเอง
เพราะ มือพี่ลั่นไปเอง
มือลั่น – แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก [ JSPKK ]
เพลงช้าเพลงเเรก ของ วง แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ที่แต่งกันเอง โดยสมาชิกในวง
 โฆษณา