หน้าแรก » สลา คุณวุฒิ » คอร์ดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง – ครูสลา คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง – ครูสลา คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง สลา คุณวุฒิ

สลา คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง

ศิลปิน : สลา คุณวุฒิ

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ดอกรักหน้าแล้ง - ครูสลา คุณวุฒิ
คอร์ด ดอกรักหน้าแล้ง

INTRO | Cm | Bb |
INTRO | Cm | Cm | Bb | Cm |
INTRO | Eb | Bb | Ab Gm | Cm |

 
ดอก
Cm 
รัก 
 
กำ
ลังจะร่วงโร
Cm 
ยรา
 
ดอกมันป
Ab 
ลา 
 
หอมแ
Bb 
ทนเหมือนแฟนค
Gm 
นใหม่
 
ดอกรักแห้งแ
Eb 
ล้ง 
 
แกว่งตามลมไ
Fm 
กว
 
ร่วมปลูกกั
Cm 
นไว้ 
 
Bb 
ฉนจึงไม่มอ
Gm 
งมา

 
กลิ่
Cm 
นรัก 
 
ที่เ
ราเคยชื่นรื่
Cm 
นรมย์
 
กลิ่นโคลน
Ab 
ตม 
 
ติด
Bb 
ตัว 
 
เจ้ากลัวน้อ
Gm 
ยหน้า
 
กลิ่นคาวเมืองห
Eb 
ลวง 
 
ซ่านทรวงแก้ว
Fm 
ตา
 
ชื่นชมเมือง
Cm 
ฟ้า 
 
จน
Bb 
ลืมบ้านนาด
Eb 
งดอย

 
*  
Fm 
โอ้… 
 
เธ
Cm 
อจ๋า 
 
ยาม
Bb 
ค่ำย่ำสน
Ab 
ธยา
 
นก
Bb 
กาต่างหวนรั
Gm 
งนอน
 
มอ
Cm 
งไปทางไหนฟ้าแดงเหลือ
Eb 
งอ่อน
 
จักจั่นพร่ำว
Fm 
อน 
 
ว่าใครไม่ย้อนก
Gm 
ลับนา

 
** กลิ่
Cm 
นรัก 
 
ไม่
มีวันคืนชื่
Cm 
นชู
 
พี่อด
Ab 
สู 
 
ขอ
Bb 
ดูเจ้าสัวส
Gm 
มหน้า
 
เขาซื้อควา
Eb 
มสาว 
 
เจ้าด้วยเงิ
Fm 
นตรา
 
ส่วนพี่ชา
Cm 
วนา 
 
ค่าเ
Bb 
พียงต้นหญ้
Cm 
า..ริมทาง

INSTRU | Ab Bb | Gm | Eb | Cm Bb |
INSTRU | Cm | Eb Gm | Fm Ab | Bb |

( * ) ( ** )

OUTRO | Ab Bb | Cm | Ab Bb | Cm |

เนื้อเพลง ดอกรักหน้าแล้ง
ดอกรัก กำลังจะร่วงโรยรา
ดอกมันปลา หอมแทนเหมือนแฟนคนใหม่
ดอกรักแห้งแล้ง แกว่งตามลมไกว
ร่วมปลูกกันไว้ ไฉนจึงไม่มองมา

กลิ่นรัก ที่เราเคยชื่นรื่นรมย์
กลิ่นโคลนตม ติดตัว เจ้ากลัวน้อยหน้า
กลิ่นคาวเมืองหลวง ซ่านทรวงแก้วตา
ชื่นชมเมืองฟ้า จนลืมบ้านนาดงดอย

* โอ้… เธอจ๋า ยามค่ำย่ำสนธยา
นกกาต่างหวนรังนอน
มองไปทางไหนฟ้าแดงเหลืองอ่อน
จักจั่นพร่ำวอน ว่าใครไม่ย้อนกลับนา

** กลิ่นรัก ไม่มีวันคืนชื่นชู
พี่อดสู ขอดูเจ้าสัวสมหน้า
เขาซื้อความสาว เจ้าด้วยเงินตรา
ส่วนพี่ชาวนา ค่าเพียงต้นหญ้า..ริมทาง

( ดนตรี )

( * ) ( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดอกรักหน้าแล้ง
คำร้อง-ทำนอง คุณหมอธงชัย เล็กกำพล
เรียบเรียง ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
 โฆษณา