คอร์ดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง – ครูสลา คุณวุฒิ

  
Text   

คอร์ดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง สลา คุณวุฒิ

สลา คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง

ศิลปิน : สลา คุณวุฒิ

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ดอกรักหน้าแล้ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ดอกรักหน้าแล้ง - ครูสลา คุณวุฒิ
คอร์ด ดอกรักหน้าแล้ง

INTRO | Cm | Bb |
INTRO | Cm | Cm | Bb | Cm |
INTRO | Eb | Bb | Ab Gm | Cm |

 
ดอก
Cm 
รัก 
 
กำ
F 
ลังจะร่วงโร
Cm 
ยรา
 
ดอกมันป
Ab 
ลา 
 
หอมแ
Bb 
ทนเหมือนแฟนค
Gm 
นใหม่
 
ดอกรักแห้งแ
Eb 
ล้ง 
 
แกว่งตามลมไ
Fm 
กว
 
ร่วมปลูกกั
Cm 
นไว้ 
 
Bb 
ฉนจึงไม่มอ
Gm 
งมา

 
กลิ่
Cm 
นรัก 
 
ที่เ
F 
ราเคยชื่นรื่
Cm 
นรมย์
 
กลิ่นโคลน
Ab 
ตม 
 
ติด
Bb 
ตัว 
 
เจ้ากลัวน้อ
Gm 
ยหน้า
 
กลิ่นคาวเมืองห
Eb 
ลวง 
 
ซ่านทรวงแก้ว
Fm 
ตา
 
ชื่นชมเมือง
Cm 
ฟ้า 
 
จน
Bb 
ลืมบ้านนาด
Eb 
งดอย

 
*  
Fm 
โอ้… 
 
เธ
Cm 
อจ๋า 
 
ยาม
Bb 
ค่ำย่ำสน
Ab 
ธยา
 
นก
Bb 
กาต่างหวนรั
Gm 
งนอน
 
มอ
Cm 
งไปทางไหนฟ้าแดงเหลือ
Eb 
งอ่อน
 
จักจั่นพร่ำว
Fm 
อน 
 
ว่าใครไม่ย้อนก
Gm 
ลับนา

 
** กลิ่
Cm 
นรัก 
 
ไม่
F 
มีวันคืนชื่
Cm 
นชู
 
พี่อด
Ab 
สู 
 
ขอ
Bb 
ดูเจ้าสัวส
Gm 
มหน้า
 
เขาซื้อควา
Eb 
มสาว 
 
เจ้าด้วยเงิ
Fm 
นตรา
 
ส่วนพี่ชา
Cm 
วนา 
 
ค่าเ
Bb 
พียงต้นหญ้
Cm 
า..ริมทาง

INSTRU | Ab Bb | Gm | Eb | Cm Bb |
INSTRU | Cm | Eb Gm | Fm Ab | Bb |

( * ) ( ** )

OUTRO | Ab Bb | Cm | Ab Bb | Cm |

เนื้อเพลง ดอกรักหน้าแล้ง
ดอกรัก กำลังจะร่วงโรยรา
ดอกมันปลา หอมแทนเหมือนแฟนคนใหม่
ดอกรักแห้งแล้ง แกว่งตามลมไกว
ร่วมปลูกกันไว้ ไฉนจึงไม่มองมา

กลิ่นรัก ที่เราเคยชื่นรื่นรมย์
กลิ่นโคลนตม ติดตัว เจ้ากลัวน้อยหน้า
กลิ่นคาวเมืองหลวง ซ่านทรวงแก้วตา
ชื่นชมเมืองฟ้า จนลืมบ้านนาดงดอย

* โอ้… เธอจ๋า ยามค่ำย่ำสนธยา
นกกาต่างหวนรังนอน
มองไปทางไหนฟ้าแดงเหลืองอ่อน
จักจั่นพร่ำวอน ว่าใครไม่ย้อนกลับนา

** กลิ่นรัก ไม่มีวันคืนชื่นชู
พี่อดสู ขอดูเจ้าสัวสมหน้า
เขาซื้อความสาว เจ้าด้วยเงินตรา
ส่วนพี่ชาวนา ค่าเพียงต้นหญ้า..ริมทาง

( ดนตรี )

( * ) ( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดอกรักหน้าแล้ง
คำร้อง-ทำนอง คุณหมอธงชัย เล็กกำพล
เรียบเรียง ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend