คอร์ดเพลง วอนลมเกี่ยวใจ สลา คุณวุฒิ

  
Text   


INTRO | Cm | Bb | Fm | Gm |
INTRO | Cm | Bb | Fm | Gm | Cm |

 
Cm 
อน..ลมพัดพ
Bb 
า..
 
สัญญ
Eb 
า.. 
 
เคยฝากใจน้อ
Cm 
ง..
 
Cm 
าน.. 
 
บอกทุ่งทอ
Bb 
 
สองใ
Fm 
จ ลู่ลม รัญจ
Cm 
วน

 
Eb 
วน.. รัก รําพึ
Cm 
 
เฝ้าคิดถึ
Eb 
ง.. 
 
เสน่ห
Cm 
 
จําซึ้
Cm 
ง.. 
 
คําสัญญ
Fm 
า..
 
ฝากลมพ
Bb 
า..สู่ใจน้องนา
Eb 

 
คิดถึงข้าวร
Fm 
วง.. 
 
กรุ่นทรวงไม่ห่
Eb 
าง
 
คิดถึงแก้มนา
Bb 
ง.. 
 
กรุ่นกลางสาย
Eb 
ลม

 
ใจ
Cm 
..ได้รักเธ
Bb 
อ..
 
ขอเจ
Eb 
อ..เพียงเจ้าเท่านั้
Cm 
 
เค
Cm 
ย..กระซิบกั
Bb 
 
ฝังร
Fm 
อยร่วมเรียวเคียวค
Cm 

 
หว
Eb 
น 
 
ครวญรำพึ
Cm 
 
เฝ้าคิดถึ
Eb 
ง..กรุ่นเรือนผ
Cm 
 
ยามไล้
Cm 
..คลอสายล
Fm 
 
กล่อมเอวกล
Bb 
ม 
 
ฝากลมเว้าวอ
Eb 
 
มองแสงเดือนนว
Fm 
ล 
 
ป่วนใจไหวอ่อ
Eb 
 
มองแสงเดือนรอ
Bb 
น 
 
อ่อนใจให้
Eb 
ครวญ

INSTRU | Cm | Bb | Fm | Bb |

 
Eb 
อดวงฤทั
Bb 
ย..
 
G7 
ากปันใจเนื้อนว
Cm 
 
Ab 
อรอยรัญจว
Fm 
น..
 
คร่ำคร
Bb 
วญสายใจอาท
Eb 

 
วอ
Cm 
น..ฝากสายล
Bb 
 
พริ้วพร
Eb 
ม..เนียนแก้มนาง
Cm 
นั้น
 
Cm 
อย..คืนสัมพัน
Bb 
ธ์
 
ฝังร
Fm 
อยรักนา
Bb 
งกลางใ
Cm 

 
หว
Eb 
น 
 
รักรำพัน
Cm 
..
 
ผ่านผิวล
Eb 
ม 
 
ข่มใจไ
Cm 
ว้
 
นางเอ๋
Cm 
ย 
 
เคยอุ่นไ
Fm 
 
กู่สุดไก
Bb 
ล 
 
ให้หวนคืนม
Eb 
 
วานข้าวเรียวรว
Fm 
ง.. 
 
เกี่ยวทวงสัญ
Eb 
ญา
 
วานสายลมพ
Bb 
า.. 
 
เกี่ยวใจเจ้าคื
Eb 

 
วานสายลมพ
Bb 
า.. 
 
เกี่ยวใจเจ้า
Eb 
คืน..

OUTRO | Cm | Bb | Fm | Gm |
OUTRO | Cm | Bb | Fm Eb | Cm |


วอน..ลมพัดพา..
สัญญา.. เคยฝากใจน้อง..
วาน.. บอกทุ่งทอง
สองใจ ลู่ลม รัญจวน

หวน.. รัก รําพึง
เฝ้าคิดถึง.. เสน่หา
จําซึ้ง.. คําสัญญา..
ฝากลมพา..สู่ใจน้องนาง

คิดถึงข้าวรวง.. กรุ่นทรวงไม่ห่าง
คิดถึงแก้มนาง.. กรุ่นกลางสายลม

ใจ..ได้รักเธอ..
ขอเจอ..เพียงเจ้าเท่านั้น
เคย..กระซิบกัน
ฝังรอยร่วมเรียวเคียวคม

หวน ครวญรำพึง
เฝ้าคิดถึง..กรุ่นเรือนผม
ยามไล้..คลอสายลม
กล่อมเอวกลม ฝากลมเว้าวอน
มองแสงเดือนนวล ป่วนใจไหวอ่อน
มองแสงเดือนรอน อ่อนใจให้ครวญ

( ดนตรี )

ขอดวงฤทัย..
ฝากปันใจเนื้อนวล
ขอรอยรัญจวน..
คร่ำครวญสายใจอาทร

วอน..ฝากสายลม
พริ้วพรม..เนียนแก้มนางนั้น
คอย..คืนสัมพันธ์
ฝังรอยรักนางกลางใจ

หวน รักรำพัน..
ผ่านผิวลม ข่มใจไว้
นางเอ๋ย เคยอุ่นไอ
กู่สุดไกล ให้หวนคืนมา
วานข้าวเรียวรวง.. เกี่ยวทวงสัญญา
วานสายลมพา.. เกี่ยวใจเจ้าคืน

วานสายลมพา.. เกี่ยวใจเจ้าคืน..

มิวสิควิดีโอ วอนลมเกี่ยวใจ สลา คุณวุฒิ

เพลง : วอนลมเกี่ยวใจ
ศิลปิน : สลา คุณวุฒิ
ติดต่องานแสดง : 0-2669-9159
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend