คอร์ดเพลง ดอกแค แม่คอย – สลา คุณวุฒิ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ดอกแค แม่คอย สลา คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง ดอกแค แม่คอย - สลา คุณวุฒิ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single สลา คุณวุฒิ : ดอกแค แม่คอย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ดอกแค แม่คอย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ดอกแค แม่คอย - สลา คุณวุฒิ

INTRO | C#m |

 
(ดอกแคงาม บานแล้วน้อ คึดพ้อเด้
 
 
ก่อนฝนเท ดอกแคล้น แม่ป่นปลา
 
 
ลวกดอกแค ข้าวเหนียวจ้ำ นั่งฮวมพา
 
 
ดอกแคนา บอกบักหล่า ว่าแม่คอย)
 

INSTRU | E G#m | C#m B |
INSTRU | E G#m | C#m B G#m A | B |

 
ขอบคุณเด้อ
C#m 
แม่​ 
 
ที่เ
B 
ลี้ยงลูกมาจน
C#m 
ใหญ่
 
บ่
B 
วาสิดนปานใ
E 
ด​ 
 
ภาพในใ
B 
จบ่เคยล
G#m 
บลืม
 
ลวกดอกแค
C#m 
ท่ง ขุ้ยกินกับป่น น้ำตาลู
F#m 
กซึม
 
คึด
C#m 
ฮอดมื้อฟ้าอึม
G#m 
ครึม 
 
กับข้าวอี
F#m 
แม่​แซ่บเบิ่ดทุกอ
B 
ย่าง

 
ยากแฮงเด้อ
C#m 
แม่.. 
 
ดนแ
B 
ล้วบ่ได้เมือ
C#m 
หา
 
เบอร์โ
B 
ทรลูกอยู่ข้าง
E 
ฝา 
 
มือถืออ
F#m 
าม่าคงบ่ทั
G#m 
นพัง
 
คิดฮอดทุก
C#m 
คราว 
 
โทรบอกน้าสาวเบิ่งแทนทุก
F#m 
อย่าง
 
บัก
C#m 
หล่ามาอยู่ไกลห่
E 
าง คายาก คาห
B 
ยัง 
 
อุก
E 
อั่งหัวใจ

 
อยู่ได้
C#m 
บ่ลูก.. 
 
เมื่อว
B 
านแม่โทรถาม
C#m 
ข่าว
 
น้ำตาพังห
A 
ย่าว 
 
เฮ็ดใจดนเ
B 
ติบ 
 
จึงตอบแม่
E 
ไป
 
ช่ว
C#m 
งนี้กักโตอยู่ห้
E 
อง 
 
เฮ็ดเนื้อ
C#m 
เค็ม​ส่งขายอ
F#m 
อนไลน์
 
บ่ต้องห่
F#7 
วงเด้อลูกอยู่ได้ 
 
ดีขึ้นยามใด๋สิฟ้าวเมื
B 
อหา

 
ตีนซิ่นอี
C#m 
แม่​ 
 
ส่อยใ
B 
ห้ลูกชายเข้
C#m 
มแข็ง
 
ยามใ
B 
ด๋บักหล่าเบิ่
E 
ดแฮง 
 
บาย
C#m 
เอามาเ
B 
บิ่งแท
G#m 
นหน้า
 
เศษผ้าถุงคำห
E 
มาก 
 
เลี่ยมกัน
C#m 
น้ำ 
 
ขึ้นคอ
F#m 
บูชา
 
เก็บ
C#m 
ตังค์อีกจั๊กบึ๋ดก่อ
E 
นนะ 
 
บักหล่าสิ
B 
มากินข้า
E 
วกับแม่

INSTRU | C#m | F#m | F#m | B |

 
อยู่ได้
C#m 
บ่ลูก.. 
 
เมื่อว
B 
านแม่โทรถาม
C#m 
ข่าว
 
น้ำตาพังห
A 
ย่าว 
 
เฮ็ดใจดนเ
B 
ติบ 
 
จึงตอบแม่
E 
ไป
 
ช่ว
C#m 
งนี้กักโตอยู่ห้
E 
อง 
 
เฮ็ดเนื้อ
C#m 
เค็ม​ส่งขายอ
F#m 
อนไลน์
 
บ่ต้องห่
F#7 
วงเด้อลูกอยู่ได้ 
 
ดีขึ้นยามใด๋สิฟ้าวเมื
B 
อหา

 
ตีนซิ่นอี
C#m 
แม่​ 
 
ส่อยใ
B 
ห้ลูกชายเข้
C#m 
มแข็ง
 
ยามใ
B 
ด๋บักหล่าเบิ่
E 
ดแฮง 
 
บาย
C#m 
เอามาเ
B 
บิ่งแท
G#m 
นหน้า
 
เศษผ้าถุงคำห
E 
มาก 
 
เลี่ยมกัน
C#m 
น้ำ 
 
ขึ้นคอ
F#m 
บูชา
 
เก็บ
C#m 
ตังค์อีกจั๊กบึ๋ดก่อ
E 
นนะ 
 
บักหล่าสิ
B 
มากินข้า
E 
วกับแม่

 
ก่อนดอ
C#m 
กแคสิร่วงหล่น
E 
ลา 
 
สิฟ้าวกลับ
B 
นา 
 
กินข้
E 
าวกับแม่

OUTRO | C#m | F#m B | E B | E |


(ดอกแคงาม บานแล้วน้อ คึดพ้อเด้
ก่อนฝนเท ดอกแคล้น แม่ป่นปลา
ลวกดอกแค ข้าวเหนียวจ้ำ นั่งฮวมพา
ดอกแคนา บอกบักหล่า ว่าแม่คอย)

( ดนตรี )

ขอบคุณเด้อแม่​ ที่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่
บ่วาสิดนปานใด​ ภาพในใจบ่เคยลบลืม
ลวกดอกแคท่ง ขุ้ยกินกับป่น น้ำตาลูกซึม
คึดฮอดมื้อฟ้าอึมครึม กับข้าวอีแม่​แซ่บเบิ่ดทุกอย่าง

ยากแฮงเด้อแม่.. ดนแล้วบ่ได้เมือหา
เบอร์โทรลูกอยู่ข้างฝา มือถืออาม่าคงบ่ทันพัง
คิดฮอดทุกคราว โทรบอกน้าสาวเบิ่งแทนทุกอย่าง
บักหล่ามาอยู่ไกลห่าง คายาก คาหยัง อุกอั่งหัวใจ

อยู่ได้บ่ลูก.. เมื่อวานแม่โทรถามข่าว
น้ำตาพังหย่าว เฮ็ดใจดนเติบ จึงตอบแม่ไป
ช่วงนี้กักโตอยู่ห้อง เฮ็ดเนื้อเค็ม​ส่งขายออนไลน์
บ่ต้องห่วงเด้อลูกอยู่ได้ ดีขึ้นยามใด๋สิฟ้าวเมือหา

ตีนซิ่นอีแม่​ ส่อยให้ลูกชายเข้มแข็ง
ยามใด๋บักหล่าเบิ่ดแฮง บายเอามาเบิ่งแทนหน้า
เศษผ้าถุงคำหมาก เลี่ยมกันน้ำ ขึ้นคอบูชา
เก็บตังค์อีกจั๊กบึ๋ดก่อนนะ บักหล่าสิมากินข้าวกับแม่

( ดนตรี )

อยู่ได้บ่ลูก.. เมื่อวานแม่โทรถามข่าว
น้ำตาพังหย่าว เฮ็ดใจดนเติบ จึงตอบแม่ไป
ช่วงนี้กักโตอยู่ห้อง เฮ็ดเนื้อเค็ม​ส่งขายออนไลน์
บ่ต้องห่วงเด้อลูกอยู่ได้ ดีขึ้นยามใด๋สิฟ้าวเมือหา

ตีนซิ่นอีแม่​ ส่อยให้ลูกชายเข้มแข็ง
ยามใด๋บักหล่าเบิ่ดแฮง บายเอามาเบิ่งแทนหน้า
เศษผ้าถุงคำหมาก เลี่ยมกันน้ำ ขึ้นคอบูชา
เก็บตังค์อีกจั๊กบึ๋ดก่อนนะ บักหล่าสิมากินข้าวกับแม่

ก่อนดอกแคสิร่วงหล่นลา สิฟ้าวกลับนา กินข้าวกับแม่


รูปภาพคอร์ด ดอกแค แม่คอย – สลา คุณวุฒิ

คอร์ดเพลง ดอกแค แม่คอย - สลา คุณวุฒิ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดอกแค แม่คอย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : รุทธนะ​ สุระพรรณ​ดี​
เรียบเรียง/กีตาร์ : ติ๊ก ปานา
คอร์ดเพลง ดอกแค แม่คอย - สลา คุณวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend