คอร์ดเพลง ถิ่มกูเสย – เนส สักจึกส์

  
Text   

คอร์ดเพลง ถิ่มกูเสย เนส สักจึกส์

เนส สักจึกส์

คอร์ดเพลง ถิ่มกูเสย

ศิลปิน : เนส สักจึกส์

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง ถิ่มกูเสย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INSTRU | G | Bm | Am | D |

 
ขั่นแม่นเจ้า
อยากไปอีหลี
 
ไปเถอะคนดีบ่
Bm 
ต้องมีน้ำตา
 
โชคดีเด้อ
Am 
อีหล่า
 
แถมอย่ากลับมา
เพราะว่ากูบ่เอา

 
จบลงแล้ว
 ก็เซาได้แล้ว
 
บ่ต้องมาแอ่ว
Bm 
บ่เกี่ยวกับเขา
 
บ่อยากปาก
Am 
 บ่อยากเว้า
 
ขั่นเจ้ามักเขา
 เฮากะเซาหม่องนี้

 
* หัว
ใจ.. 
 
หัวใจข
Bm 
องผู้หญิง
 
มาหลอกเปิดซิง
Am 
 แล้วเจ้า
ก็ทิ้งอ้าย
 
บ่คิ
ดติ๊ว่า 
 
อ้ายมีพ่อ
Bm 
มีแม่ในหัว
Em 
ใจ
 
ถึงอ้ายสิเป็น
Am 
ผู้ชาย
 
กะบ่ได้แปลว่าอ้าย
 ฮ่องไห้บ่เ
ป็น

 
** ถิ่มกูเสย
 ไปนำเขาเสย
 
บ่เคยคิดเลย
Bm 
ว่าเคยสีกัน
 
ความสัมพันธ์
Am 
ระหว่างเฮานั้น
 
สิให้ลืมกัน
บ่แม่นเรื่องง่าย
 
กะคิดว่า
เจ้าบ่เคยฮักกัน
 
แล้วเรื่องคืนนั้น
Bm 
หมายความว่าไง
 
อ้ายยังกดร้
Am 
องไห้ 
 
เหลือใจ
 
งึดหลายถิ่มก็ไปเ
สย       

INSTRU | G | Bm | Am | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
ขั่นแม่นเจ้า
นั้นอยากสิจบ
 
เจ้าอยากเลิกคบ
Bm 
กับอ้ายอีหลี
 
อ้ายกะมอง
Am 
โลกในแง่ดี
 
ว่าเจ้ามาหลอก…
.. 
 
แล้วกะหนีไป

( * ) ( ** ) ( ** )

INSTRU | G | Bm | Am |

 
เหลือใจ
งึดหลายถิ่มก็ไปเสย

เนส สักจึกส์
ถิ่มกูเสย : คอร์ดเพลง
ขั่นแม่นเจ้าอยากไปอีหลี
ไปเถอะคนดีบ่ต้องมีน้ำตา
โชคดีเด้ออีหล่า
แถมอย่ากลับมาเพราะว่ากูบ่เอา

จบลงแล้ว ก็เซาได้แล้ว
บ่ต้องมาแอ่วบ่เกี่ยวกับเขา
บ่อยากปาก บ่อยากเว้า
ขั่นเจ้ามักเขา เฮากะเซาหม่องนี้
หัวใจ.. หัวใจของผู้หญิง
มาหลอกเปิดซิง แล้วเจ้าก็ทิ้งอ้าย
บ่คิดติ๊ว่า อ้ายมีพ่อมีแม่ในหัวใจ
ถึงอ้ายสิเป็นผู้ชาย
กะบ่ได้แปลว่าอ้าย ฮ่องไห้บ่เป็น
ถิ่มกูเสย ไปนำเขาเสย
บ่เคยคิดเลยว่าเคยสีกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างเฮานั้น
สิให้ลืมกันบ่แม่นเรื่องง่าย
กะคิดว่าเจ้าบ่เคยฮักกัน
แล้วเรื่องคืนนั้นหมายความว่าไง
อ้ายยังกดร้องไห้ เหลือใจ
งึดหลายถิ่มก็ไปเสย       

( ดนตรี )

ขั่นแม่นเจ้านั้นอยากสิจบ
เจ้าอยากเลิกคบกับอ้ายอีหลี
อ้ายกะมองโลกในแง่ดี
ว่าเจ้ามาหลอก… แล้วกะหนีไป

หัวใจ.. หัวใจของผู้หญิง
มาหลอกเปิดซิง แล้วเจ้าก็ทิ้งอ้าย
บ่คิดติ๊ว่า อ้ายมีพ่อมีแม่ในหัวใจ
ถึงอ้ายสิเป็นผู้ชาย
กะบ่ได้แปลว่าอ้าย ฮ่องไห้บ่เป็น

ถิ่มกูเสย ไปนำเขาเสย
บ่เคยคิดเลยว่าเคยสีกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างเฮานั้น
สิให้ลืมกันบ่แม่นเรื่องง่าย
กะคิดว่าเจ้าบ่เคยฮักกัน
แล้วเรื่องคืนนั้นหมายความว่าไง
อ้ายยังกดร้องไห้ เหลือใจ
งึดหลายถิ่มก็ไปเสย     

ถิ่มกูเสย ไปนำเขาเสย
บ่เคยคิดเลยว่าเคยสีกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างเฮานั้น
สิให้ลืมกันบ่แม่นเรื่องง่าย
กะคิดว่าเจ้าบ่เคยฮักกัน
แล้วเรื่องคืนนั้นหมายความว่าไง
อ้ายยังกดร้องไห้ เหลือใจ
งึดหลายถิ่มก็ไปเสย 

( ดนตรี )

เหลือใจงึดหลายถิ่มก็ไปเสย
มิวสิควิดีโอ ถิ่มกูเสย
เพลง ถิ่มกูเสย
ศิลปิน เนส สักจึกส์
คำร้อง/ทำนอง อาม ชุติมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend