คอร์ดเพลง Good Bye – สิงโต นำโชค

  
Text   

คอร์ดเพลง Good Bye สิงโต นำโชค

สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง Good Bye

ศิลปิน : สิงโต นำโชค

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Just Have Fun With It

คีย์คอร์ดเพลง Good Bye คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง Good Bye - สิงโต นำโชค
คอร์ด

INTRO | C | Am | F | G |

C 
 ในวันที่เธอเหนื่อ
Am 
ยล้า
 
สัญ
F 
ญาว่าเธอจะเล่าให้ฉัน
G 
ฟัง
C 
 ในวันที่เธอผิ
Am 
ดหวัง
 
อย่า
F 
ลืมคนที่เคยโท
G 
รหา

 
ทุกๆอ
Dm 
ย่างฉันยินดีที่จะรั
Em 
บฟัง
 
แม้ว่าเ
Dm 
ราจะไม่ได้เจอกันทุ
Em 
กวัน
 
แต่ว่
Dm 
าเธอก็ยังคงเป็นคน
Em 
สำคัญ
 
สำหรับ
F 
ฉันเราจะมีกันตลอดไป
G 

 
B
C 
ye 
 
Good
Am 
bye
 
ถึงเวลาต้องหา
F 
ยไป
G 
 
B
C 
ye 
 
Good
Am 
bye
 
แม้ว่าเราต้องห่า
F 
งไกล
 
แต่รัก
G 
ยังคงผูกพัน

Am 
 มีวันดีๆ 
 
ที่เรานั้น
Em 
ควรต้องจดจำ
F 
 และในบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่
C 
จะช่างมัน
Am 
 ขอให้โชคดี 
 
 
Em 
กับสิ่งที่มี
F 
แม้ว่าเส้นทางต่อจาก
Fm 
..นี้จะไม่มีฉัน

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
B
C 
ye 
 
Good
Am 
bye
 
จะคิดถึงเธอตลอ
G 
ดไป
 
B
C 
ye 
 
Good
Am 
bye
 
จะคิดถึงเธอตลอ
G 
ดไป
 
B
C 
ye 
 
Good
Am 
bye
 
จะคิดถึงเธอตลอ
G 
ดไป
 
B
C 
ye 
 
Good
Am 
bye
 
จะคิดถึงเธอตลอ
G 
ดไป..เนื้อเพลง
ในวันที่เธอเหนื่อยล้า
สัญญาว่าเธอจะเล่าให้ฉันฟัง
ในวันที่เธอผิดหวัง
อย่าลืมคนที่เคยโทรหา

ทุกๆอย่างฉันยินดีที่จะรับฟัง
แม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันทุกวัน
แต่ว่าเธอก็ยังคงเป็นคนสำคัญ
สำหรับฉันเราจะมีกันตลอดไป

Bye Goodbye
ถึงเวลาต้องหายไป
Bye Goodbye
แม้ว่าเราต้องห่างไกล
แต่รักยังคงผูกพัน

มีวันดีๆที่เรานั้นควรต้องจดจำ
และในบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะช่างมัน
ขอให้โชคดีกับสิ่งที่มี
แม้ว่าเส้นทางต่อจากนี้จะไม่มีฉัน

Bye Goodbye
จะคิดถึงเธอตลอดไป
Bye Goodbye
จะคิดถึงเธอตลอดไป
Bye Goodbye
จะคิดถึงเธอตลอดไป
Bye Goodbye
จะคิดถึงเธอตลอดไป
Bye Goodbye
จะคิดถึงเธอตลอดไป
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง Goodbye (คอร์ด)
ศิลปิน สิงโต นำโชค
อัลบั้ม Just Have Fun With It
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend