หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ – เสถียร ทำมือ

เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ - เสถียร ทำมือ
คอร์ด

INTRO | G Bm | C D | G Bm | C |

  ฉั
Bm 
นรู้… 
 
ไม่ใช่
คนที่เธอฝันไ
ว้
D/F# 
Em 
 
ฉั
Bm 
นรู้… 
 
ทำให้เ
ธอเหนื่อยใจซ้ำ
  ฉั
Bm 
นรู้…ว่าเราทะเ
ลาะกันเป็นปร
ะจำ
Bm 
 
แค่บอ
Am 
กรักสักคำ นา
นๆจะทำสัก
ที
 
ชีวิตก็ยังไ
ม่ดีเท่าไหร่… 
 
แต่…

 
* อยู่ด้วยกันแบ
Bm 
บนี้ไปนา
นๆ 
 
สัญ
ญานะ
จะมีกันแบ
Bm 
บนี้ไปจนก
ว่า 
 
จะไม่หา
ยใจ
อยู่ด้วยกันให้
Bm 
รักไปนา
นๆ 
 
สัญ
ญาไหม
Em 
  จากนี้จะ
ดีจะร้ายสักเท่
าไหร่ 
 
จะอยู่ข้างๆกัน…

INSTRU | G D/F# | C |

  หลา
Bm 
ยครั้ง…ที่ได้ม
องหน้าเธอตอนน
อน
D/F# 
Em 
 
ฉั
Bm 
นเห็น…รอยน้ำ
ตาอ่อนๆ 
 
นนั้น
  กลั
Bm 
วใจ…ว่าเธอจะ
ท้อแล้วไปจาก
ฉัน
Bm 
 
ถ้าหาก
Am 
น้อยใจกัน 
 
ภัยให้ฉันน
ะเธอ
 
ชีวิตฉันไม่มีเ
ธอไม่ได้ ช่วย…

( * )

INSTRU | G Bm | C D | G Bm | C D |
INSTRU | Em D | C | D |

  ก็รู้เธอรักกันนะ
 
ฉันก็
รักเธอมากกว่า 
 
อะไรทั้งนั้น
ฉันมีเธอ เธอมีฉัน เ
รามีกันอยู่แค่
นี้
 
ฉันจะดีกว่านี้ให้ไ
ด้… 
 
ขอให้…

( * )

INSTRU | G Bm | C D |

 
จะอยู่ข้าง
ๆกัน 
Bm 
 
 

OUTRO | G Bm | C D | G Bm | C |เนื้อเพลง
ฉันรู้… ไม่ใช่คนที่เธอฝันไว้
ฉันรู้… ทำให้เธอเหนื่อยใจซ้ำๆ
ฉันรู้…ว่าเราทะเลาะกันเป็นประจำ
แค่บอกรักสักคำ นานๆจะทำสักที
ชีวิตก็ยังไม่ดีเท่าไหร่… แต่…

* อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆ สัญญานะ
จะมีกันแบบนี้ไปจนกว่า จะไม่หายใจ
อยู่ด้วยกันให้รักไปนานๆ สัญญาไหม
จากนี้จะดีจะร้ายสักเท่าไหร่ จะอยู่ข้างๆกัน…

หลายครั้ง…ที่ได้มองหน้าเธอตอนนอน
ฉันเห็น…รอยน้ำตาอ่อนๆบนนั้น
กลัวใจ…ว่าเธอจะท้อแล้วไปจากฉัน
ถ้าหากน้อยใจกัน อภัยให้ฉันนะเธอ
ชีวิตฉันไม่มีเธอไม่ได้ ช่วย…

( * )

ก็รู้เธอรักกันนะ
ฉันก็รักเธอมากกว่าอะไรทั้งนั้น
ฉันมีเธอ เธอมีฉัน เรามีกันอยู่แค่นี้
ฉันจะดีกว่านี้ให้ได้… ขอให้…

( * )

จะอยู่ข้างๆกัน…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด “อยู่แบบนี้ไปนานๆ”
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
คำร้อง/ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
 โฆษณา