หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ – เสถียร ทำมือ

เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อยู่แบบนี้ไปนานๆ - เสถียร ทำมือ
คอร์ด

INTRO | G Bm | C D | G Bm | C |

  ฉั
Bm 
นรู้… 
 
ไม่ใช่
คนที่เธอฝันไ
ว้
D/F# 
Em 
 
ฉั
Bm 
นรู้… 
 
ทำให้เ
ธอเหนื่อยใจซ้ำ
  ฉั
Bm 
นรู้…ว่าเราทะเ
ลาะกันเป็นปร
ะจำ
Bm 
 
แค่บอ
Am 
กรักสักคำ นา
นๆจะทำสัก
ที
 
ชีวิตก็ยังไ
ม่ดีเท่าไหร่… 
 
แต่…

 
* อยู่ด้วยกันแบ
Bm 
บนี้ไปนา
นๆ 
 
สัญ
ญานะ
จะมีกันแบ
Bm 
บนี้ไปจนก
ว่า 
 
จะไม่หา
ยใจ
อยู่ด้วยกันให้
Bm 
รักไปนา
นๆ 
 
สัญ
ญาไหม
Em 
  จากนี้จะ
ดีจะร้ายสักเท่
าไหร่ 
 
จะอยู่ข้างๆกัน…

INSTRU | G D/F# | C |

  หลา
Bm 
ยครั้ง…ที่ได้ม
องหน้าเธอตอนน
อน
D/F# 
Em 
 
ฉั
Bm 
นเห็น…รอยน้ำ
ตาอ่อนๆ 
 
นนั้น
  กลั
Bm 
วใจ…ว่าเธอจะ
ท้อแล้วไปจาก
ฉัน
Bm 
 
ถ้าหาก
Am 
น้อยใจกัน 
 
ภัยให้ฉันน
ะเธอ
 
ชีวิตฉันไม่มีเ
ธอไม่ได้ ช่วย…

( * )

INSTRU | G Bm | C D | G Bm | C D |
INSTRU | Em D | C | D |

  ก็รู้เธอรักกันนะ
 
ฉันก็
รักเธอมากกว่า 
 
อะไรทั้งนั้น
ฉันมีเธอ เธอมีฉัน เ
รามีกันอยู่แค่
นี้
 
ฉันจะดีกว่านี้ให้ไ
ด้… 
 
ขอให้…

( * )

INSTRU | G Bm | C D |

 
จะอยู่ข้าง
ๆกัน 
Bm 
 
 

OUTRO | G Bm | C D | G Bm | C |เนื้อเพลง
ฉันรู้… ไม่ใช่คนที่เธอฝันไว้
ฉันรู้… ทำให้เธอเหนื่อยใจซ้ำๆ
ฉันรู้…ว่าเราทะเลาะกันเป็นประจำ
แค่บอกรักสักคำ นานๆจะทำสักที
ชีวิตก็ยังไม่ดีเท่าไหร่… แต่…

* อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆ สัญญานะ
จะมีกันแบบนี้ไปจนกว่า จะไม่หายใจ
อยู่ด้วยกันให้รักไปนานๆ สัญญาไหม
จากนี้จะดีจะร้ายสักเท่าไหร่ จะอยู่ข้างๆกัน…

หลายครั้ง…ที่ได้มองหน้าเธอตอนนอน
ฉันเห็น…รอยน้ำตาอ่อนๆบนนั้น
กลัวใจ…ว่าเธอจะท้อแล้วไปจากฉัน
ถ้าหากน้อยใจกัน อภัยให้ฉันนะเธอ
ชีวิตฉันไม่มีเธอไม่ได้ ช่วย…

( * )

ก็รู้เธอรักกันนะ
ฉันก็รักเธอมากกว่าอะไรทั้งนั้น
ฉันมีเธอ เธอมีฉัน เรามีกันอยู่แค่นี้
ฉันจะดีกว่านี้ให้ได้… ขอให้…

( * )

จะอยู่ข้างๆกัน…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด “อยู่แบบนี้ไปนานๆ”
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
คำร้อง/ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา