คอร์ดเพลง รักเธอให้น้อยลง – มาตัง (MATUNG)

  
Text   

รักเธอให้น้อยลง – มาตัง (MATUNG)


INTRO | Bb Bbsus4 | ( 2 Times )

Bb 
ฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อ
Bb 
ยลง
Bbsus4 
 
Bb 
เพราะฝืนไปก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้
Dm 
มันผ่านไปแล้ว
Gm 
… 
 
ฉันก็ค
Dm 
วรลืมทุกอ
Gm 
ย่าง
 
อยากจะข
Ab 
อให้มันได้ลบหรือเลือนลาง 
 
 
F 
จางหายไปยิ่งดี

 
* อยากจะ
Bb 
ลืม.
Dm 
 
ลืมว่า
Cm 
ใจยังคงคิดถึ
F 
งเธออยู่เส
Bb 
มอ 
 
 
Dm 
 
ลืมว่า
Eb 
ใจยังคงละเ
F 
มอถึงเธอค
Eb 
นนี้ 
 
ลืมทุกอ
Dm 
ย่าง 
 
ในหัว
Eb 
ใจ
 
ขอเ
F 
พียงนับจากนี้
Dm 
ไป..
Gm 
 
อย่าได้
Eb 
พบได้เจอ 
 
อย่าได้เ
F 
พ้อถึงเธอก็พอ

INSTRU | Bb Bbsus4 | Bb F |

Bb 
นึกถึงเธอเมื่อไร
Eb 
ฉันได้แต่เสี
Bb 
ยใจ..
Eb 
 
 
Bb 
เห็นเธอดีกับใค
Eb 
รหัวใจก็อ่อ
Bb 
นล้า
Eb 
Dm 
มองผ่านวัน
Gm 
นี้ 
 
เหมือนจะ
Dm 
มีเพียงน้ำ
Gm 
ตา
 
เมื่อได้
Eb 
รู้ว่าเธอจะไม่หวนคืนมา 
 
 
F 
มารักกันเหมือนเดิม

( * )

Bb 
ไม่อยากจะท
Cm7 
รมาน
Dm 
.. 
 
ไม่อยากรักเ
Gm 
ธอจนตาย
 
ไม่อยากเ
Eb 
สียเวลา 
 
ไม่อยาก
F 
รักแล้วเสียน้ำตา

INSTRU | Bb Eb | Bb Eb | Bb Eb | Gsus4 G |

 
อยากจะ
C 
ลืม..
Em 
 ลืมว่า
Dm 
ใจยังคงคิด
G 
ถึงเธออยู่เส
C 
มอ 
 
 
Em 
 
ลืมว่า
Dm 
ใจยังคงละเ
G 
มอถึงเธอคน
F 
นี้ 
 
ลืมทุกอ
Em 
ย่างในหั
Dm 
วใจ
 
ขอเ
G 
พียงนับจาก
Em 
นี้ไป
Am 
อย่าได้
Dm 
พบได้เจอ 
 
อย่าได้เ
G 
พ้อถึงเธอก็
C 
พอ
Em 

 
ลืมว่า
Dm 
ใจยังคงคิด
Em 
ถึงเธออยู่เส
C 
มอ
Em 
 
ลืมว่า
Dm 
ใจยังคงละเ
Em 
มอถึงเธอคน
F 
นี้
 
ลืมทุกอ
Em 
ย่างในหัว
Dm 
ใจ 
 
ขอเ
G 
พียงนับจาก
Em 
นี้ไป
Am 
 
อย่าได้
Dm 
พบได้เจอ 
 
อย่าได้เ
Em 
พ้อถึงเธอก็
C 
พอ

OUTRO | C Csus4 | C |

เนื้อเพลง
ฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง
เพราะฝืนไปก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้
มันผ่านไปแล้ว
ฉันก็ควรลืมทุกอย่าง
อยากจะขอให้มันได้ลบหรือเลือนลาง
จางหายไปยิ่งดี

อยากจะลืม
ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ
ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้
ลืมทุกอย่างในหัวใจ
ขอเพียงนับจากนี้ไป
อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ

นึกถึงเธอเมื่อไรฉันได้แต่เสียใจ
เห็นเธอดีกับใครหัวใจก็อ่อนล้า
มองผ่านวันนี้ เหมือนจะมีเพียงน้ำตา
เมื่อได้รู้ว่าเธอจะไม่หวนคืนมา
มารักกันเหมือนเดิม

อยากจะลืม
ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ
ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้
ลืมทุกอย่างในหัวใจ
ขอเพียงนับจากนี้ไป
อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ

ไม่อยากจะทรมาน ไม่อยากรักเธอจนตาย
ไม่อยากเสียเวลา ไม่อยากรักแล้วเสียน้ำตา

อยากจะลืม
ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ
ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้
ลืมทุกอย่างในหัวใจ
ขอเพียงนับจากนี้ไป
อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ

ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ
ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้
ลืมทุกอย่างในหัวใจ ขอเพียงนับจากนี้ไป
อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอให้น้อยลง ศิลปิน มาตัง (MATUNG)
มาตัง รักเธอให้น้อยลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend