คอร์ดเพลง บอกมาคำเดียว – ไมโคร

  
Text   

INTRO | A Asus4 | A Asus2 | ( 2 Times )

 
ฉัน
เป็นแค่เพียงคนที่เธอ
เคยอยากมี
 
แค่ค
นที่เธอเคยต้องการ
 
ฉัน
เป็นแค่คนหนึ่ง 
 
ซึ่ง
Bm 
เธอนั้นเคยพอใจ

 
* ถาม
ใจของเธอดูอีกทีใ
ห้แน่นอน
 
ว่า
ยังต้องการกันอีกไหม
 
ถ้า
ยังต้องการอยู่ 
 
แล้ว
Bm 
ใยไม่ดูแล
 
แล้ว
ใยไม่แคร์กันเลย

 
** เบื่อ
F#m 
ก็บอกกัน 
 
ก็ทิ้ง
C#m 
กันไปเถอะ
 
ก็ใคร
F#m 
จะไปห้ามไว้..
C#m 
 
อาจ
Bm 
จะยังดีกว่าปล่อย
ไว้อย่างนี้

 
*** บอก
มาเลยว่าคิด
Bm 
ยังไง 
 
จะอยู่ห
รือไปก็
บอกมา
 
บอก
มาเลยอย่าเสีย
Bm 
เวลา 
 
บอก
ฉันมา
Bm 
ได้เลย
 
บอก
มาเลยว่าคิด
Bm 
ยังไง 
 
จะอยู่ห
รือไปก็
บอกมา
 
บอก
มาเลยอย่าเสีย
Bm 
เวลา 
 
บอก
ฉันมา
คำเดียว

( * ) ( ** ) ( *** )

 
ฉัน
เป็นแค่เพียงคนที่เธอ
เคยอยากมี
 
แค่ค
นที่เธอเคยต้องการ
 
ถ้า
ยังต้องการ 
 
แล้ว
Bm 
ใยไม่ดูแล
กัน
 
แล้ว
ใยไม่แคร์กันเลย

( *** )

OUTRO | A D | A D | A |
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend