คอร์ดเพลง ก้อนหินก้อนนั้น – โรส ศิรินทิพย์

  
Text   

INTRO | A | G#m  C#m | F#m  B | E |

 
เคย
มีใครสักคนได้บอกฉันมา
C#m 
 
ว่าเวลา
F#m 
ใครทำกับเราให้เจ็บช้ำใจ
Bsus4 
 
 
ลอง
ไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอัน
C#m 
 
ถือ
F#m 
มันอยู่อย่างนั้นและบีบมัน
G#sus4 
ไว้           
G# 

 
บีบให้แรง
C#m 
จน 
 
สุดแรง
F#m 
 ให้มือ
ทั้งมือมันเริ่ม
สั่น
 
ใครคนนั้น
C#m 
ยิ้มให้ฉัน
F#m 
 ถามว่าเจ็บ
มือใช่ไห
Bsus4 
ม  

 
* ไม่มีอะไรจ
ะทำร้ายเธอ
B/A 
 
ได้เท่ากับเธอ
G#m 
 ทำตัวของเธอ
C#m 
เอง
 
ให้เธอคิด
F#m 
เอาเองว่าชีวิต
ของเธอเป็นของ
ใคร 
E7 
 
ไม่มีอะไรจะ
ทำร้ายเธอ
B/A 
ถ้าเธอไม่รับ
G#m 
มันมาใส่ใจ 
C#m 
 
ถูกเขา
F#m 
ทำร้าย 
 
ก็เพราะ
ใจเธอแบกรับ
มันเอง

INSTRU | E | B |

 
ใคร
มาทำกับเธอให้เจ็บหัวใจ
C#m 
 
ก็แค่ให้ก้อน
F#m 
หินก้อนนั้นให้เธอรับม
Bsus4 
า 
 
เพียง
เธอจับมันโยนให้ไกลสายตา
C#m 
 
หรือ
F#m 
เธอปรารถนาจะเก็บมันไว้
G#sus4 
  
G# 
 
หากยังยอม
C#m 
ยังแบกไป 
F#m 
หัวใจข
องเธอก็ต้อง
สั่น
 
หากยังทำ
C#m 
ตัวแบบนั้น 
F#m 
 ถามว่าปวด
ใจใช่ไหม
Bsus4 
  

( * )

INSTRU | C#m | F#7 | A | B |

( * )

INSTRU | E F#m G#m |

 
ถูกเขา
ทำร้ายเพราะ
ใจเธอรับไว้เอ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend