หน้าแรก » โรส ศิรินทิพย์ » คอร์ดเพลง ไม่หมดรัก แต่หมดแรง – โรส ศิรินทิพย์

คอร์ดเพลง ไม่หมดรัก แต่หมดแรง – โรส ศิรินทิพย์


Tune to Eb
INTRO | Dm7 | G |

มันยาวนานเหลือ
เกิน 
 
 
ที่ฉันเดินเดียว
ดาย 
 
 
Am 
ทั้งที่ในใจ
Em 
นี้ฉันมีเธอ 
 
 
Dm7 
อยู่เพื่อเป็นจุด
หมาย
 
ทุก
ครั้งที่เราพบ
กัน 
 
ทุก
ครั้งทที่เธอยิ้ม
ให้  
Am 
อยากกอดเก็บเอา
Em 
ไว้เพราะรู้ไม่
Dm7 
นาน
 
เธอ
จะหาย
ไป

 
*  
วันที่ต้องการ
เธอ 
 
ไม่
Em 
รู้ว่าเธออยู่
ไหน
 
Dm7 
ม่เคยหมดรัก แต่เริ่มหมดแรง ที่
ฉันจะรอต่อ
ไป

 
** ยิ่ง
รัก 
 
ยิ่งรอ
ก็ยิ่งอ่อนใ
Dm 
 
ยิ่งคิดถึง
ก็ยิ่งร้อง
Am 
ไห้
 
มื่อไม่มีวัน
Dm 
ไหน 
 
ที่ฉันมี
เธอ
 
หมด
แล้ว 
 
หมด
แรงรั้งเธอต่อ
Dm 
ไป
 
ทนอ
ยู่อย่าง
E7 
นี้ฉัน  
Am 
ทนเพื่อใ
คร  
 
เพื่อ
Dm 
เธอ 
 
เพื่อ
Em 
ฉัน 
 
เพื่อ
เรา
 
เพื่อรัก
นี้ฉันขอบอก
ลา

ความสุขอยู่หน
ใด  
ใจไม่เคยพบ
เจอ  
Am 
จนวินาทีนั้
Em 
นที่เราพบ 
 
 
Dm7 
กันช่างมีความ
หมาย
 
ทุก
ครั้งที่เราพบ
กัน 
 
ทุก
ครั้งที่เธอยิ้ม
ให้  
Am 
อยากกอดเก็บเอา
Em 
ไว้
 
เพราะรู้ไม่
Dm7 
นานเธอ
จะหาย
ไป

( * ) ( ** )

ไม่หมดรัก แต่หมดแรง
ศิลปิน โรส ศิรินทิพย์
 โฆษณา