คอร์ดเพลง เศษผง โรส ศิรินทิพย์

  
Text   


INTRO | F | Am | Gm | Bbm C |

F 
อาจ 
 
ไม่ใช่คนพิ
Am 
เศษ
 
ไม่ใช่คนที่
Gm 
เธอรัก 
 
อาจ
Bbm 
เป็นแค่
C 
นั้น
F 
แต่ 
 
ที่ยังทำมาก
Am 
มาย 
 
ให้เธอไปด้ว
Gm 
ยใจ
 
ไม่ได้
Bbm 
หวังให้ตอ
C 
บแทน

Dm 
เพียง..แค่ได้มองได้เ
C 
ห็นไกล 
 
 
ไม่ต้องการอะ
F/A 
ไรสักอย่าง 
 
ทั้ง
Bb 
นั้น

 
ต่อให้
F 
รักฉันเหมือนเศษ
Am 
ผง
 
ที่เธอมองเท่
Gm 
าไรไม่เห็น 
 
ก็จะ
Bbm 
รักเธอ
C 
ต่อไป
F 
ฉัน..ขอรักเธออย่า
Am 
งนี้ 
 
แม้ว่าเธอไม่
Gm 
เคยมีใจ
 
แค่
Bbm 
อยากให้โลก
C 
นี้ยังมีเธอ..

INSTRU | F | Am | Gm | Bbm C |

F 
อาจ 
 
จะไม่มีหน
Am 
ทาง
 
ทำให้เธอนั้น
Gm 
มองเห็น 
 
และ
Bbm 
มารัก
C 
ฉัน
F 
เธอ 
 
อาจจะมองข้า
Am 
มไป 
 
อาจจะไปมี
Gm 
ใคร
 
ที่เธ
Bbm 
อเห็น 
 
ว่า
C 
น่ารัก

Dm 
เพียง..แค่ได้มองได้เ
C 
ห็นไกล 
 
 
ไม่ต้องการอะ
F/A 
ไรสักอย่าง 
 
ทั้ง
Bb 
นั้น

 
ต่อให้
F 
รักฉันเหมือนเศษ
Am 
ผง
 
ที่เธอมองเท่
Gm 
าไรไม่เห็น 
 
ก็จะ
Bbm 
รักเธอ
C 
ต่อไป
F 
ฉัน..ขอรักเธออย่า
Am 
งนี้ 
 
แม้ว่าเธอไม่
Gm 
เคยมีใจ
 
แค่
Bbm 
อยากให้โลก
C 
นี้ยังมีเธอ.. (โฮ้ โฮ)

INSTRU | F | Am | Gm | Bbm C |
INSTRU | F | Am | Gm | Bbm C |

 
อยากใ
Bbm 
ห้รู้..กับบาง
Am 
คน
 
เธออาจ
Gm 
เป็นแค่คนคนหนึ่ง 
 
ในโล
F 
กเท่านั้น
 
แต่กับ
Bbm 
ฉัน..เธอมี
Am 
ค่ายิ่งกว่านั้น
 
โลกของ
Gm 
ฉันมันรอคอยเธอ 
 
ทำให้ห
C 
มุน..ไป

 
ต่อให้
F 
รักฉันเหมือนเศษ
Am 
ผง
 
ที่เธอมองเท่
Gm 
าไรไม่เห็น 
 
ก็จะ
Bbm 
รักเธอ
C 
ต่อไป
F 
ฉัน..ขอรักเธออย่า
Am 
งนี้ 
 
แม้ว่าเธอไม่
Gm 
เคยมีใจ
 
แค่
Bbm 
อยากให้โลก
C 
นี้ยังมีเธอ.. (โฮ้ โฮ)

 
ต่อให้
F 
รักฉันเหมือนเศษ
Am 
ผง
 
ที่เธอมองเท่
Gm 
าไรไม่เห็น 
 
ก็จะ
Bbm 
รักเธอ
C 
ต่อไป
F 
ฉัน..ขอรักเธออย่า
Am 
งนี้ 
 
แม้ว่าเธอไม่
Gm 
เคยมีใจ
 
แค่
Bbm 
อยากให้โลก
C 
นี้ยังมีเธอ.. (โฮ้ โฮ)

OUTRO | F | Am | Gm | Bbm C | F |


อาจ.. ไม่ใช่คนพิเศษ
ไม่ใช่คนที่เธอ..รัก อาจเป็นแค่นั้น
แต่.. ที่ยังทำมากมาย ให้เธอไปด้วยใจ
ไม่ได้หวังให้ตอบแทน

เพียง.. แค่ได้มองได้เห็นไกล ๆ
ไม่ต้องการอะไรสักอย่าง ทั้งนั้น

ต่อให้รักฉันเหมือนเศษผง
ที่เธอมองเท่าไรไม่เห็น ก็จะรักเธอต่อไป
ฉัน.. ขอรักเธออย่างนี้ แม้ว่าเธอไม่เคยมีใจ
แค่อยากให้โลกนี้ยังมีเธอ..

( ดนตรี )

อาจ.. จะไม่มีหนทาง
ทำให้เธอนั้นมองเห็น และมารักฉัน
เธอ.. อาจจะมองข้ามไป อาจจะไปมีใคร
ที่เธอเห็น ว่าน่ารัก

เพียง.. แค่ได้มองได้เห็นไกล ๆ
ไม่ต้องการอะไรสักอย่าง ทั้งนั้น

ต่อให้รักฉันเหมือนเศษผง
ที่เธอมองเท่าไรไม่เห็น ก็จะรักเธอต่อไป
ฉัน..ขอรักเธออย่างนี้ แม้ว่าเธอไม่เคยมีใจ
แค่อยากให้โลกนี้ยังมีเธอ.. (โฮ้..โฮ)

( ดนตรี )

อยากให้รู้.. กับบางคน
เธออาจเป็นแค่คนคนหนึ่ง ในโลกเท่านั้น
แต่กับฉัน.. เธอมีค่ายิ่งกว่านั้น
โลกของฉันมันรอคอยเธอ ทำให้หมุน..ไป

ต่อให้รักฉันเหมือนเศษผง
ที่เธอมองเท่าไรไม่เห็น ก็จะรักเธอต่อไป
ฉัน..ขอรักเธออย่างนี้ แม้ว่าเธอไม่เคยมีใจ
แค่อยากให้โลกนี้ยังมีเธอ..

ก็จะรักเธอต่อไป
ฉัน..ขอรักเธออย่างนี้ แม้ว่าเธอไม่เคยมีใจ
แค่อยากให้โลกนี้ยังมีเธอ..

มิวสิควิดีโอ เศษผง โรส ศิรินทิพย์

เพลง : เศษผง (คอร์ด)
ศิลปิน : โรส ศิรินทิพย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง : ปฐมกานต์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend