คอร์ดเพลง ให้ตายแทนบ่ – บอม ธนัฐชัย ท็อปไลน์

  
Text   

ให้ตายแทนบ่ – บอม ธนัฐชัย ท็อปไลน์


Tune to Eb

 
สิให้ตายแทนเจ้าเลย
C 
บ่ 
 
เจ้าจั่งสิ
Em 
มองเห็นฮักของ
Am 
อ้าย
 
สิ
G 
ให้อ้ายเฮ็ดจั่ง
F 
ได๋หัว
Em 
ใจ 
 
เจ้าจั่งสิ
Dm 
แนมเห็นค่า.
G 
.

INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
เฮ็ด
C 
ดีกับเจ้าสู่อย่างแล้วเป็น
Em 
หยังคือบ่ฮักกัน
 
กะ
Am 
เทให้แล้ว
G 
เบิดหัวใจกะมี
F 
แต่เจ้า
 
ทุ่ม
Dm 
เทแทบ
G 
ตายแต่สุด
Em 
ท้ายกะยังคือ
Am 
เก่า
 
มี
Dm 
แต่สูญเปล่า 
 
เจ้าบ่หัว
C 
ซา

 
*
C 
ฮักเจ้าจนเบิดใจ 
 
ฮักเจ้า
Em 
หลายสิตายแทนได้
 
แล้ว
Am 
เป็นจั่งได๋ใจเจ้า
G 
คือจั่งเหินห่
F 
าง
 
คั่น
Dm 
บ่..มี
G 
ใจ 
 
แล้วมาห
Em 
ลอกให้ฮักเฮ็ด
Am 
หยัง
F 
ตั๋วให้อ้ายเทฮักให้จนเบิด
G 
ใจ 
 
โอ้ย…..

 
** สิให้ตายแทนเจ้าเลย
C 
บ่ 
 
เจ้าจั่งสิ
Em 
มองเห็นฮักของ
Am 
อ้าย
 
สิ
G 
ให้อ้ายเฮ็ดจั่ง
F 
ได๋หัว
Em 
ใจ 
 
เจ้าจั่งสิ
Dm 
แนมเห็น
G 
ค่า
 
หาก
F 
เจ้าบ่ได้จริง
G 
จัง 
 
กะถิ่ม
Em 
อ้ายให้มันแล้ว
Am 
สา
 
เลิก
Dm 
กันมันสิดีกว่า 
 
 
Em 
 
G 
 อย่าเสียเวลาคบกันอีก
C 
เลย

INSTRU | Am | F | Am | F G |

( *, ** )

 
เฮ็ด
F 
ดีกับเจ้าเกือบ
G 
ตาย 
 
กะบ่สะเ
Em 
ทือนหัวใจเจ้าเ
Am 
ลย
 
แฮง
F 
ฮัก แฮงเหมื่อย แฮงคบ แฮงมีน้ำตา  
G 
โอ้ย…..

INSTRU | F G | Em Am | Dm F | G | G |

( ** )

 
เลิ
F 
กกันมันสิดีกว่า 
 
G 
อ้ย….. 
 
ดีกว่าอยู่แบบบ่ฮัก…กัน

OUTRO | Am | F | Am | F G | A |

เนื้อเพลง
สิให้ตายแทนเจ้าเลยบ่ เจ้าจั่งสิมองเห็นฮักของอ้าย
สิให้อ้ายเฮ็ดจั่งได๋หัวใจ เจ้าจั่งสิแนมเห็นค่า..

เฮ็ดดีกับเจ้าสู่อย่างแล้วเป็นหยังคือบ่ฮักกัน
กะเทให้แล้วเบิดหัวใจกะมีแต่เจ้า
ทุ่มเทแทบตายแต่สุดท้ายกะยังคือเก่า
มีแต่สูญเปล่า เจ้าบ่หัวซา

*ฮักเจ้าจนเบิดใจ ฮักเจ้าหลายสิตายแทนได้
แล้วเป็นจั่งได๋ใจเจ้าคือจั่งเหินห่าง
คั่นบ่..มีใจ แล้วมาหรอกให้ฮักเฮ็ดหยัง
ตั๋วให้อ้ายเทฮักให้จนเบิดใจ โอ้ย…..

**สิให้ตายแทนเจ้าเลยบ่ เจ้าจั่งสิมองเห็นฮักของอ้าย
สิให้อ้ายเฮ็ดจั่งได๋หัวใจ เจ้าจั่งสิแนมเห็นค่า
หากเจ้าบ่ได้จริงจัง กะถิ่มอ้ายให้มันแล้วสา
เลิกกันมันสิดีกว่า อย่าเสียเวลาคบกันอีกเลย

(ซ้ำ *,** )

เฮ็ดดีกับเจ้าเกือบตาย กะบ่สะเทือนหัวใจเจ้าเลย
แฮงฮัก แฮงเหมื่อย แฮงคบ แฮงมีน้ำตา โอ้ย…..

(ซ้ำ **)

เลิกกันมันสิดีกว่า โอ้ย….. ดีกว่าอยู่แบบบ่ฮัก…กัน
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
เพลง : ให้ตายแทนบ่
ศิลปิน : บอม ธนัฐชัย ท็อปไลน์
คำร้อง/ทำนอง : เดฟ เดียวดาย
เรียบเรียงดนตรี : สมพร รัตนไพร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend