หน้าแรก » บอม ธนัฐชัย ท็อปไลน์ » คอร์ดเพลง ให้ตายแทนบ่ – บอม ธนัฐชัย ท็อปไลน์

คอร์ดเพลง ให้ตายแทนบ่ – บอม ธนัฐชัย ท็อปไลน์

ให้ตายแทนบ่ – บอม ธนัฐชัย ท็อปไลน์


Tune to Eb

 
สิให้ตายแทนเจ้าเลย
บ่ 
 
เจ้าจั่งสิ
Em 
มองเห็นฮักของ
Am 
อ้าย
 
สิ
ให้อ้ายเฮ็ดจั่ง
ได๋หัว
Em 
ใจ 
 
เจ้าจั่งสิ
Dm 
แนมเห็นค่า.
.

INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
เฮ็ด
ดีกับเจ้าสู่อย่างแล้วเป็น
Em 
หยังคือบ่ฮักกัน
 
กะ
Am 
เทให้แล้ว
เบิดหัวใจกะมี
แต่เจ้า
 
ทุ่ม
Dm 
เทแทบ
ตายแต่สุด
Em 
ท้ายกะยังคือ
Am 
เก่า
 
มี
Dm 
แต่สูญเปล่า 
 
เจ้าบ่หัว
ซา

 
*
ฮักเจ้าจนเบิดใจ 
 
ฮักเจ้า
Em 
หลายสิตายแทนได้
 
แล้ว
Am 
เป็นจั่งได๋ใจเจ้า
คือจั่งเหินห่
าง
 
คั่น
Dm 
บ่..มี
ใจ 
 
แล้วมาห
Em 
ลอกให้ฮักเฮ็ด
Am 
หยัง
ตั๋วให้อ้ายเทฮักให้จนเบิด
ใจ 
 
โอ้ย…..

 
** สิให้ตายแทนเจ้าเลย
บ่ 
 
เจ้าจั่งสิ
Em 
มองเห็นฮักของ
Am 
อ้าย
 
สิ
ให้อ้ายเฮ็ดจั่ง
ได๋หัว
Em 
ใจ 
 
เจ้าจั่งสิ
Dm 
แนมเห็น
ค่า
 
หาก
เจ้าบ่ได้จริง
จัง 
 
กะถิ่ม
Em 
อ้ายให้มันแล้ว
Am 
สา
 
เลิก
Dm 
กันมันสิดีกว่า 
 
 
Em 
 
 อย่าเสียเวลาคบกันอีก
เลย

INSTRU | Am | F | Am | F G |

( *, ** )

 
เฮ็ด
ดีกับเจ้าเกือบ
ตาย 
 
กะบ่สะเ
Em 
ทือนหัวใจเจ้าเ
Am 
ลย
 
แฮง
ฮัก แฮงเหมื่อย แฮงคบ แฮงมีน้ำตา  
โอ้ย…..

INSTRU | F G | Em Am | Dm F | G | G |

( ** )

 
เลิ
กกันมันสิดีกว่า 
 
อ้ย….. 
 
ดีกว่าอยู่แบบบ่ฮัก…กัน

OUTRO | Am | F | Am | F G | A |

เนื้อเพลง
สิให้ตายแทนเจ้าเลยบ่ เจ้าจั่งสิมองเห็นฮักของอ้าย
สิให้อ้ายเฮ็ดจั่งได๋หัวใจ เจ้าจั่งสิแนมเห็นค่า..

เฮ็ดดีกับเจ้าสู่อย่างแล้วเป็นหยังคือบ่ฮักกัน
กะเทให้แล้วเบิดหัวใจกะมีแต่เจ้า
ทุ่มเทแทบตายแต่สุดท้ายกะยังคือเก่า
มีแต่สูญเปล่า เจ้าบ่หัวซา

*ฮักเจ้าจนเบิดใจ ฮักเจ้าหลายสิตายแทนได้
แล้วเป็นจั่งได๋ใจเจ้าคือจั่งเหินห่าง
คั่นบ่..มีใจ แล้วมาหรอกให้ฮักเฮ็ดหยัง
ตั๋วให้อ้ายเทฮักให้จนเบิดใจ โอ้ย…..

**สิให้ตายแทนเจ้าเลยบ่ เจ้าจั่งสิมองเห็นฮักของอ้าย
สิให้อ้ายเฮ็ดจั่งได๋หัวใจ เจ้าจั่งสิแนมเห็นค่า
หากเจ้าบ่ได้จริงจัง กะถิ่มอ้ายให้มันแล้วสา
เลิกกันมันสิดีกว่า อย่าเสียเวลาคบกันอีกเลย

(ซ้ำ *,** )

เฮ็ดดีกับเจ้าเกือบตาย กะบ่สะเทือนหัวใจเจ้าเลย
แฮงฮัก แฮงเหมื่อย แฮงคบ แฮงมีน้ำตา โอ้ย…..

(ซ้ำ **)

เลิกกันมันสิดีกว่า โอ้ย….. ดีกว่าอยู่แบบบ่ฮัก…กัน
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
เพลง : ให้ตายแทนบ่
ศิลปิน : บอม ธนัฐชัย ท็อปไลน์
คำร้อง/ทำนอง : เดฟ เดียวดาย
เรียบเรียงดนตรี : สมพร รัตนไพร
 โฆษณา