หน้าแรก » Linkin Park » คอร์ดเพลง Numb – Linkin Park

คอร์ดเพลง Numb – Linkin Park

คอร์ด เนื้อเพลง Numb – Linkin Park


INTRO | F#m | D | A | E | ( 2 Times )

F#m 
  I’m tired of being what you w
ant me to be
 
Fee
ling so faithless, lost u
nder the surface
F#m 
  Don’t know what you’re expect
ing of me
 
Put und
er the pressure of walki
ng in your shoes

  (Caught in the undertow, just caug
ht in the undertow)
 
Every step  
F#m 
that I take is anoth
er mistake to you
  (Caught in the undertow, just caug
ht in the undertow)

 
*  
F#m 
I’ve become so nu
mb, I can’t feel you ther
e
 
Become so tired
, so much more aware
F#m 
 
I’m becoming this
, all I want to do  
 
Is be more like me  
and be less like you

F#m 
  Can’t you see that you’re smot
hering 
 
me,
 
Hold
ing too tightly, afrai
d to lose control?
F#m 
  ‘Cause everything that you though
t
 
I would be Has fall
en apart righ
t in front of you.

  (Caught in the undertow, just caug
ht in the undertow)
 
Every  
F#m 
step that I take is an
other mistake to you.
  (Caught in the undertow, just c
aught in the undertow)
 
And every  
F#m 
second I waste is more tha
n I can take.

( * )

  And I kno
w I may  
F#m 
end 
 
 
E/G# 
up 
 
 
fai
C# 
ling 
 
t
oo.
 
But I k
now. You were j
C# 
ust like me
 
with someone disappointed in you.
 

( * )

F#m 
I’ve become so n
umb, I can’t feel you there
.
 
(I’m tired of being what you w
ant me to be)
F#m 
I’ve become so n
umb, I can’t feel you there
.
 
(I’m tired of being what you w
ant me to be)

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา