หน้าแรก » Linkin Park » คอร์ดเพลง Numb – Linkin Park

คอร์ดเพลง Numb – Linkin Park

คอร์ด เนื้อเพลง Numb – Linkin Park


INTRO | F#m | D | A | E | ( 2 Times )

F#m 
  I’m tired of being what you w
ant me to be
 
Fee
ling so faithless, lost u
nder the surface
F#m 
  Don’t know what you’re expect
ing of me
 
Put und
er the pressure of walki
ng in your shoes

  (Caught in the undertow, just caug
ht in the undertow)
 
Every step  
F#m 
that I take is anoth
er mistake to you
  (Caught in the undertow, just caug
ht in the undertow)

 
*  
F#m 
I’ve become so nu
mb, I can’t feel you ther
e
 
Become so tired
, so much more aware
F#m 
 
I’m becoming this
, all I want to do  
 
Is be more like me  
and be less like you

F#m 
  Can’t you see that you’re smot
hering 
 
me,
 
Hold
ing too tightly, afrai
d to lose control?
F#m 
  ‘Cause everything that you though
t
 
I would be Has fall
en apart righ
t in front of you.

  (Caught in the undertow, just caug
ht in the undertow)
 
Every  
F#m 
step that I take is an
other mistake to you.
  (Caught in the undertow, just c
aught in the undertow)
 
And every  
F#m 
second I waste is more tha
n I can take.

( * )

  And I kno
w I may  
F#m 
end 
 
 
E/G# 
up 
 
 
fai
C# 
ling 
 
t
oo.
 
But I k
now. You were j
C# 
ust like me
 
with someone disappointed in you.
 

( * )

F#m 
I’ve become so n
umb, I can’t feel you there
.
 
(I’m tired of being what you w
ant me to be)
F#m 
I’ve become so n
umb, I can’t feel you there
.
 
(I’m tired of being what you w
ant me to be)

 โฆษณา