คอร์ดเพลง ไว้ใจ๋ได้กา – ลานนา คัมมินส์

  
Text   

INTRO | Eb | Bb F/A | Gm |
INTRO | Cm F | Bb |

 
แต่ก่อนแต่ไร
Bb 
ไปแอ่วตางได๋กัน
Dm 
 
เฮาก็ไปโตยกัน
Eb 
 ตึงวันแสน
ม่วนใจ๋
Bb 
 
พอพบ
Eb 
 ฮู้จักสาว
ชาว 
 
กรุง
Bb 
 บ่เต้
F/A 
า  
 
ใด 
Gm 
 
อ้ายก็ไปเ
Cm 
อาอกเอาใจ๋
C7 
แต่เขา

 
แค่เพียงบ่เมิน
Bb 
 เชื่อกำเปิ้นแล้วกา
Dm 
 
ฮู้จักเพียงหน้าตา
Eb 
 ฮู้ใจ๋เปิ้น
หรือเปล่า
Bb 
 
ตึง
Eb 
วันเปิ้นมี
ป้อจาย
Bb 
มาคอย
F/A 
เฝ้า       
Gm 
 
เปิ้นจะอี้แ
Cm 
ล้วคงบ่ดีไ
ปไว้ใจ๋ 
Bb 

 
เกย
กิ๋นผักกาดจอ 
 
บ่เกยกิ๋นพิซซ่า
 
หาก
Gm 
ว่าลงต๊องจะยะจะได
Dm 
 
เปิ้น
บ่ไจ้คนเมือง 
 
บ่เมินหากเปิ้นลาไกล
 
อ้าย
Eb 
จะอู้จะได้บ่ออก

 
ก็บ่ได้หวง
Bb 
 ทวงอะหยังวุ่นวาย
Dm 
 
เป็นแต่เพียงเสียดาย
Eb 
 ข้ากลัวอ้าย
โดนหลอก
Bb 
 
เปิ้น
Eb 
กึ้ดกับอ้าย
 จะได
Gm 
 ก็บ่บ
อก 
C/E 
 
เป็นจะอี้แ
Cm 
ล้วอ้ายจะไว้ใ
จได้กา
Bb 

INSTRU | Eb | Bb F/A Gm | Cm F | Bb |
INSTRU | Eb | F F#m Gm | Cm F | Bb |

 
ปากแดง
Bb 
ๆ จะไว้ใจได้กา หน้าสวย
ๆ 
 
จะไว้ใจได้กา 
Bb 
 
แก้มขาวๆ จะไว้ใจได้กา ตาหวาน
ๆ 
 
จะไว้ใจได้กา 
Bb 
 
ใส่เอวลอย จะไว้ใจได้กา นุ่งสั้น
ๆ 
 
จะไว้ใจได้กา 
Bb 
 
อยู่เมืองไกล จะไว้ใจได้กา บ่ไจ้ข้าเจ้า
 จะไว้ใจได้กา 
Bb 
 
ปากแดง
Bb 
ๆ จะไว้ใจได้กา หน้าสวย
ๆ 
 
จะไว้ใจได้กา
Bb 
 
แก้มขาวๆ จะไว้ใจได้กา ตาหวาน
ๆ 
 
จะไว้ใจได้กา
Bb 
 
ใส่เอวลอย จะไว้ใจไ
Cm 
ด้กา
Dm 
 นุ่ง
Cm 
สั้นๆ
Bb 
 จะไว้ใจไ
ด้กา
Bb 
 
อยู่เมืองไกล จะไว้ใจไ
Cm 
ด้กา
Dm 
 บ่ไจ้
Cm 
ข้าเจ้า
Bb 
 จะไว้ใจไ
ด้กา

INSTRU | Bb C | Gm G | F | F | Bb |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไว้ใจ๋ได้กา (คอร์ด)
ศิลปิน ลานนา คัมมินส์
คำร้อง/ทำนอง : ชนะ เสวิกุล
เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend