คอร์ดเพลง สาวภูไทขี้ดื้อ – เมย์ สุพัตรา

  
Text   

คอร์ดเพลง สาวภูไทขี้ดื้อ
แนวเพลง อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง สาวภูไทขี้ดื้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times )
INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm | A |

 
บ่แ
D 
ม่นสายเรียนมักเขีย
Bm 
นอ่าน
 
แต่กะบ่
G 
ได้ขี้ค้านให้ค
A 
นซา
 
D 
ป็นเพียงคนธรร
G 
มดา
 
ซ่อย
Em 
อิแม่เฮ็ดนาไปวั
A 
นๆ
 
ตั้งแต่น
D 
างเกิดมาจนว่
Bm 
าใหญ่
 
เรื่องหั
G 
วใจบ่เคยคิดว่าสำ
A 
คัญ
Bm 
จนมา
A 
พ้ออ้า
G 
ยในมื้อนั้น
 
อ้ายม
Em 
าเปลี่ยนใ
A 
จกัน
 
นางว่านางหลงฮั
D 
กอ้าย
A 

D 
หัดจับสอเขีย
Bm 
นคิ้วแต่งหน้า
 
เปิดเฟ
G 
สหาครีมทาให้สว
A 
ยใส
Bm 
ไว้ผมย
A 
าวสิเอาไว้
G 
มัดใจอ้าย
 
ลงทุ
Em 
นหลาย 
 
ย้อนฮั
A 
กอ้าย…
 
กะจนว่าสิตา
D 
ยนำ
C7 

 
* สาวภูไทขี้
G 
ดื้อ 
 
เมิ้
A 
ดมื้อคึดฮอดแ
F#m 
ต่อ้าย
Bm 
 
นอนฝันหาจนกว่าตื่
Em 
นสาย
 
แม่
A 
ฮ้ายแม่จ่มกะ
D 
บ่จำ
C7 
 
นางมักปา
G 
นนี้ 
 
อ้ายค
A 
นดีกะอย่าใ
F#m 
จดำ
Bm 
 
บอกมาว่ารักสั
Em 
กคำ
 
แล้วอย่
A 
าทำให้นางเสี
D 
ยใจ
A 

 
** ค
D 
วามในใจห้ามบ่ไ
Bm 
ด้อยากบอก
 
น้องบ่อา
G 
ยดอก 
 
ที่สิบอ
A 
กว่าฮัก
 
ถ้
Bm 
าบอกมื้
A 
อนี้มื้
G 
อหน้าได้หนุนตัก
 
น้องสิ
Em 
บอก..คั
A 
กๆ 
 
ว่าน้องมักอ้ายอิ
D 
หลี
C7 

INSTRU | G | A | F#m | Bm A |
INSTRU | Em | A | D | C7 |
INSTRU | G | A | F#m | Bm A |
INSTRU | Em | A | D | D |

( *, ** )

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm | A | D |

เนื้อเพลง
บ่แม่นสายเรียนมักเขียนอ่าน
แต่กะบ่ได้ขี้ค้านให้คนซา
เป็นเพียงคนธรรมดา
ซ่อยอิแม่เฮ็ดนาไปวันๆ
ตั้งแต่นางเกิดมาจนว่าใหญ่
เรื่องหัวใจบ่เคยคิดว่าสำคัญ
จนมาพ้ออ้ายในมื้อนั้น
อ้ายมาเปลี่ยนใจกัน
นางว่านางหลงฮักอ้าย

หัดจับสอเขียนคิ้วแต่งหน้า
เปิดเฟสหาครีมทาให้สวยใส
ไว้ผมยาวสิเอาไว้มัดใจอ้าย ลงทุนหลาย
ย้อนฮักอ้าย กะจนว่าสิตายนำ

* สาวภูไทขี้ดื้อ เมิ้ดมื้อคึดฮอดแต่อ้าย
นอนฝันหาจนว่าตื่นสาย
แม้อ้ายแม่จ่มกะบ่จำ
นางมักปานนี้ อ้ายคนดีกะอย่าใจดำ
บอกมาว่ารักสักคำ แล้วอย่าทำให้นางเสียใจ

** ความในใจห้ามบ่ได้อยากบอก
น้องบ่อายดอก ที่สิบอกว่าฮัก
ถ้าบอกมื้อนี้มื้อหน้าได้หนุนตัก
น้องสิบอก..คักๆ ว่าน้องมักอ้ายอิหลี

( ดนตรี )

( *, ** )
สาวภูไทขี้ด้อ
ศิลปิน : เมย์ สุพัตรา
คำร้องทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : ห่มสามสาเร็คคอร์ด
สาวภูไทขี้ดื้อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend