คอร์ดเพลง บ่ตายดอกตี๋ – กระถิน พิณไทย

  
Text   

คอร์ดเพลง บ่ตายดอกตี๋
แนวเพลง อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง บ่ตายดอกตี๋ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | G | F G | C | Am |

 
* ขั่นสิ
Am 
ไปให้เจ้าเปิดเผย
 
ให้เจ้าเ
Em 
ฉลยบ่ต้องปิดบัง
 
อ้
F 
ายเต็มใจรั
G 
บฟัง…สิบ่ขวางทา
C 
งเจ้า
 
หากมี
Am 
เขาเข้ามาแทนอ้าย
 
สิยอมถอ
Em 
ยไกลสิยอมหลีกทาง
 
ยอ
F 
มเจ็บให้เจ้าส
G 
มหวัง
 
ถึงน้ำต
Em 
าพัง…บ่ตายดอ
Am 
กตี๋

 
**  
Dm 
คนที่บ่มีไผ 
 
 
Em 
เค้ากะยังอยู่ได้ 
 
 
 
 
F 
าดเจ้าไป 
 
บ่ตายดอ
G 
กตี…โอ้ย….!!!
 

 
*** บ่มีเ
F 
จ้าอ้ายกะบ่ต
G 
าย
 
 
ยังหา
Em 
ยใจเป็นป
Am 
กติ
G 
 
สิ่งที่ข
F 
าดบ่ได้อี
G 
หลีนั่นคือล
C 
มหายใจ
 
 
แมนเจ็บป
F 
วดกะสิอ
G 
ดสา
 
 
ถึงมีน้ำ
Em 
ตามันคงบ่
Am 
ตาย
G 
 
เจ้าบ่แ
F 
ม่นอากาศที่อ้า
G 
ยหายใจ
 
 
F 
าดเจ้าไ
G 
ป.. 
 
บ่ตายดอ
C 
กตี๋

INSTRU | G |

( *, **, *** )

 
Em 
อ้ย… 
 
ให้สุข
F 
สมกับเขาค
G 
นนั้น
 
 
ขึ้
Em 
นสวรรค์กับเขาให้เต็
Am 
มที่
G 
 
บ่มีเ
F 
จ้าอ้ายกะยิ
G 
นดี
 
 
ขาดเจ้
F 
าไปบ่ตายดอ
G 
กตี๋
 
 
เต็มที่…ก็แ
C 
ค่เหงา
Em 

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
บ่มีเ
F 
จ้าอ้ายกะบ่ต
G 
าย
 
 
ยังหา
Em 
ยใจเป็นป
Am 
กติ
G 
 
สิ่งที่ข
F 
าดบ่ได้อี
G 
หลีนั่นคือล
C 
มหายใจ
 
 
แมนเจ็บป
F 
วดกะสิอ
G 
ดสา
 
 
ถึงมีน้ำ
Em 
ตามันคงบ่
Am 
ตาย
G 
 
เจ้าบ่แ
F 
ม่นอากาศที่อ้า
G 
ยหายใจ
 
 
F 
าดเจ้าไ
G 
ป.. 
 
บ่ตายดอ
C 
กตี๋

OUTRO | Am | G | F G | C | Am |

เนื้อเพลง บ่ตายดอกตี๋
* ขั่นไปให้เจ้าเปิดเผย
ให้เจ้าเฉลยบ่ต้องปิดบัง
อ้ายเต็มใจรับฟัง…สิบ่ขวางทางเจ้า
หากมีเขาเข้ามาแทนอ้าย
สิยอมถอยไกลสิยอมหลีกทาง
ยอมเจ็บให้เจ้าสมหวัง
ถึงน้ำตาพัง…บ่ตายดอกตี๋

** คนที่บ่มีไผ เค้ากะยังอยู่ได้
ขาดเจ้าไป บ่ตายดอกตี…โอ้ย….!!!

*** บ่มีเจ้าอ้ายกะบ่ตาย
ยังหายใจเป็นปกติ
สิ่งที่ขาดบ่ได้อีหลีนั่นคือลมหายใจ
แมนเจ็บปวดกะสิอดสา
ถึงมีน้ำตามันคงบ่ตาย
เจ้าบ่แม่นอากาศที่อ้ายหายใจ
ขาดเจ้าไปบ่ตายดอกตี๋

( *, **, *** )

ให้สุขสมกับเขาคนนั้น
ขึ้นสวรรค์กับเขาให้เต็มที่
บ่มีเจ้าอ้ายกะยินดี
ขาดเจ้าไปบ่ตายดอกตี๋
เต็มที่…ก็แค่เหงา

( ดนตรี )

( *** )
เพลง บ่ตายดอกตี๋
ศิลปิน : กระถิน พินไท
คำร้อง/ทำนอง : เป๊ก ราษีไศล
เรียบเรียง : วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
บ่ตายดอกตี๋
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend