คอร์ดเพลง บ๊าย บาย – วงซีZEE

  
Text   

คอร์ดเพลง บ๊าย บาย
วงซีZEE
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บ๊าย บาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | Bm | G | A | ( 3 Times )

D 
รั้งเอาไว้ทำไรบทสุ
Bm 
ดท้ายเธอไปกับเขา
G 
หรือจะทิ้งเราให้นอ
A 
นเศร้าใจ
D 
คบกันมาเป็นปีไม่เค
Bm 
ยมีความหมายอะไร
G 
ไปเลยไปอย่าได้เสี
A 
ยเวลา

D 
ยอมให้ได้กันละส่วนตั
Bm 
วฉันจะยินดี
G 
ต่อไปนี้จะไม่เสี
A 
ยน้ำตา
D 
ก็แค่ความรักที่เธอไม่เค
Bm 
ยเห็นค่า
 
กั
G 
บคำ.. 
 
สั
A 
ญญา.. 
 
ลว
D 
งๆ

 
*  
G 
คน..มันมั
A 
กง่าย 
 
 
G 
คง..รับไ
A 
ม่ได้
G 
ไป..ไปเลย
A 
ไป..

 
** โบกมือแล้ว
D 
บ๊ายบายบ่าย
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
G 
ดไฟใส่กลอนปร
A 
ะตูหัวใจ
D 
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
G 
ชิญไปตามสบายไม่ต้อ
A 
งย้อนกลับมา
 
โบกมือแล้ว
D 
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
G 
ยู่ไปก็เกลิ้ดก็
A 
มีแต่ปัญหา
 
D 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
G 
อลา ณ บั
A 
ดนี้ 
 
บ๊า
D 
ยบาย.
A 
..

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G A | D |

( *, ** )

D 
คนที่มันไม่รักจะไปแคร์มันทำไม
Bm 
คนที่มันไม่สนก็อย่าไปสนใจ
G 
อยู่คนเดียวตามสบาย
 
I don’t l
A 
ike let get to see
D 
ช่างเถอะช่างมันช่างเถอะช่าง
Bm 
Nobody don’t cry
 
อย่
G 
ากลายเป็นคนใจร้าย
 
ยังไ
A 
ม่สายเริ่มต้นอีกที
D 
ฉันก็จะไม่สน่่คนที่มันไม่รัก
Bm 
รูเอาไว้ว่าไม่แคร์หรอกครับ
 
อยู่ค
G 
นเดียวยอมแล้วพอแล้ว
 
บ๊ายบายว่าห
A 
ลาบ

 
โบกมือแล้ว
D 
บ๊ายบายบ่าย
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
G 
ดไฟใส่กลอนปร
A 
ะตูหัวใจ
D 
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
G 
ชิญไปตามสบายไม่ต้อ
A 
งย้อนกลับมา
 
โบกมือแล้ว
D 
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
G 
ยู่ไปก็เกลิ้ดก็
A 
มีแต่ปัญหา
 
D 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
G 
อลา ณ บั
A 
ดนี้

( ** )

OUTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times ) | D |

เนื้อเพลง บ๊าย บาย
รั้งเอาไว้ทำไรบทสุดท้ายเธอไปกับเขา
หรือจะทิ้งเราให้นอนเศร้าใจ
คบกันมาเป็นปีไม่เคยมีความหมายอะไร
ไปเลยไปอย่าได้เสียเวลา

ยอมให้ได้กันละส่วนตัวฉันจะยินดี
ต่อไปนี้จะไม่เสียน้ำตา
ก็แค่ความรักที่เธอไม่เคยเห็นค่า
กับคำสัญญาลวงๆ

* คน..มันมักง่าย คง..รับไม่ได้
ไป..ไปเลยไป

** โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย
กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เกลิ้ดก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้ (บ๊ายบาย…)

( ดนตรี )

( *, ** )

คนที่มันไม่รักจะไปแคร์มันทำไม
ก่อนที่มันไม่สนก็อย่าไปสนใจ
อยู่คนเดียวตามสบาย
I don’t like let get to see
ช่างเถอะช่างมันช่างเถอะช่าง
Nobody don’t cry
อย่ากลายเป็นคนใจร้าย
ยังไม่สายเริ่มต้นอีกที
ฉันก็จะไม่สน่่คนที่มันไม่รัก
รูเอาไว้ว่าไม่แคร์หรอกครับ
อยู่คนเดียวยอมแล้วพอแล้ว
บ๊ายบายว่าหลาบ

( **, ** )
คอร์ด บ๊าย บาย – วงซีZEE
วงซีZEE
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend