คอร์ดเพลง เลิกกันสา – กิ๊ก ศิรินภา

  
Text   

คอร์ดเพลง เลิกกันสา
ศิลปิน กิ๊ก ศิรินภา
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เลิกกันสา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | D F# | Bm Em |
INTRO | G F#m | G A | G A | D |

Bm 
มีอิหยังสิกล่าว 
 
ให้อ้า
F#m 
ยฟ้าวบ่ต้องลังเล
 
อย่
G 
าปล่อยให้น้องทุ่
A 
มเทกว่า
Bm 
นี้เลย
Bm 
มีอิหยังสิบอก 
 
อ้ายอย่
F#m 
าหลอกให้ฟ้าวเฉลย
 
อย่
G 
าปล่อยใจน้องล
A 
ะเลยแบบนี้ไ
Bm 
ด้บ่

 
* เ
G 
บิ่งก็ฮู้ว่าอ้า
A 
ยเบิดใจ
 
อ้ายคง
D 
มีค
F#m 
นใหม่มายื
Bm 
นรอ
 
บ่ก
G 
ล้าบอกเลิกแม่
A 
นบ่

 
** เลิกกัน
D 
สาน้องว่าบ่ต้องท
Bm 
นฝืน
 
ฮอดมื้
G 
ออื่น 
 
ให้อ้า
A 
ยตื่นมาเป็นค
D 
นใหม่
A 
 
เลิกกัน
D 
สา 
 
อ้ายจ๋าอย่าเศร้าอย่าเสี
Bm 
ยใจ
 
ให้อ้าย
G 
คึดง่ายๆ
 
สําว่าอ้
A 
ายเสียควายแค่โ
D 
ตหนึ่ง

Bm 
คนที่มันเบิดใจ 
 
สิรั้งจั
F#m 
งได๋กะบ่คือเก่า
 
บ่แ
G 
ม่นน้องเบิดฮั
A 
กเฮาจึงยอมใ
Bm 
ห้ไป
 
Bm 
ต่ว่าน้องคิดดีแล้ว
 
จึงยอมใ
F#m 
ห้อ้ายเลือกทางหย่างใหม่
 
ขื
Em 
นอ้ายยังอยู่ต่
A 
อไปจะท
Bm 
รมาน

( *, ** )

INSTRU | G | D | G | D |
INSTRU | G | F#m Bm | C | A |

 
G 
บิ่งก็ฮู้ว่าอ้า
A 
ยเบิดใจ
 
อ้ายคง
D 
มีค
F#m 
นใหม่มายื
Bm 
นรอ
 
บ่ก
G 
ล้าบอกเลิกแม่
A 
นบ่

 
เลิกกัน
D 
สาน้องว่าบ่ต้องท
Bm 
นฝืน
 
ฮอดมื้
G 
ออื่น 
 
ให้อ้า
A 
ยตื่นมาเป็นค
D 
นใหม่
A 
 
เลิกกัน
D 
สา 
 
อ้ายจ๋าอย่าเศร้าอย่าเสี
Bm 
ยใจ
 
ให้อ้าย
G 
คึดง่ายๆ
 
สําว่าอ้
A 
ายเสียควายแค่โ
D 
ตหนึ่ง
G 
A 

 
เลิกกัน
D 
สาน้องว่าอย่าไปท
Bm 
นฝืน
 
ฮอดมื้
G 
ออื่น 
 
ให้อ้า
A 
ยตื่นมาเป็นค
D 
นใหม่
A 
 
เลิกกัน
D 
สา 
 
อ้ายจ๋าอย่าเศร้าอย่าเสี
Bm 
ยใจ
 
ให้อ้าย
G 
คึดง่ายๆ
 
สําว่าอ้
A 
ายเสียควายแค่โ
D 
ตหนึ่ง

 
ให้อ้า
G 
ยคึดง่ายๆ 
 
ย้อนว่
A 
าฮักอ้ายหลาย…
 
ควายเลยยอ
D 
ม..จากลา…

OUTRO | D F#m | Bm E7 | G F#m | Em A | D |

เนื้อเพลง
มีอิหยังสิกล่าว ให้อ้ายฟ้าวบ่ต้องลังเล
อย่าปล่อยให้น้องทุ่มเทกว่านี้เลย
มีอิหยังสิบอก อ้ายอย่าหลอกให้ฟ้าวเฉลย
อย่าปล่อยใจน้องละเลยแบบนี้ได้บ่

เบิ่งก็ฮู้ว่าอ้ายเบิดใจ อ้ายคงมีคนใหม่มายืนรอ
บ่กล้าบอกเลิกแม่นบ่

เลิกกันสาน้องว่าบ่ต้องทนฝืน
ฮอดมื้ออื่น ให้อ้ายตื่นมาเป็นคนใหม่
เลิกกันสา อ้ายจ๋าอย่าเศร้าอย่าเสียใจ
ให้อ้ายคึดง่ายๆ สําว่าอ้ายเสียควายแค่โตหนึ่ง

คนที่มันเบิดใจ สิรั้งจังได๋กะบ่คือเก่า
บ่แม่นน้องเบิดฮักเฮาจึงยอมให้ไป
แต่ว่าน้องคิดดี แล้วจึงยอมอ้ายให้เลือกทางหย่างใหม่
ขืนอ้ายยังอยู่ต่อไปจะทรมาน

เบิ่งก็ฮู้ว่าอ้ายเบิดใจ อ้ายคงมีคนใหม่มายืนรอ
บ่กล้าบอกเลิกแม่นบ่

เลิกกันสาน้องว่าบ่ต้องทนฝืน
ฮอดมื้ออื่น ให้อ้ายตื่นมาเป็นคนใหม่
เลิกกันสา อ้ายจ๋าอย่าเศร้าอย่าเสียใจ
ให้อ้ายคึดง่ายๆ สําว่าอ้ายเสียควายแค่โตหนึ่ง

( ดนตรี )

เบิ่งก็ฮู้ว่าอ้ายเบิดใจ อ้ายคงมีคนใหม่มายืนรอ
บ่กล้าบอกเลิกแม่นบ่

เลิกกันสาน้องว่าบ่ต้องทนฝืน
ฮอดมื้ออื่น ให้อ้ายตื่นมาเป็นคนใหม่
เลิกกันสา อ้ายจ๋าอย่าเศร้าอย่าเสียใจ
ให้อ้ายคึดง่ายๆ สําว่าอ้ายเสียควายแค่โตหนึ่ง

เลิกกันสาน้องว่าอย่าไปทนฝืน
ฮอดมื้ออื่น ให้อ้ายตื่นมาเป็นคนใหม่
เลิกกันสา อ้ายจ๋าอย่าเศร้าอย่าเสียใจ
ให้อ้ายคึดง่ายๆ สําว่าอ้ายเสียควายแค่โตหนึ่ง

ให้อ้ายคึดง่ายๆ ย้อนว่าฮักอ้ายหลาย
ควายเลยยอมจากลา
คำร้อง/ทำนอง เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง พงษ์พัฒน์ พินะพงษ์
กราฟฟิค ภูเงิน ภาธร
ลิขสิทธิ์ : กิ๊ก ศิรินภาChannel
กิ๊ก ศิรินภา - เลิกกันสา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend