หน้าแรก » ธันวา ราศีธนู » คอร์ดเพลง ปลาไหล – ธันวา ราศีธนู

คอร์ดเพลง ปลาไหล – ธันวา ราศีธนู


Tune to Eb
INTRO | Am G | Am | ( 2 Times )
INTRO | Am G | G Am | ( 2 Times )

Am 
เธอนั้นรักฉัน 
 
หรือเ
ธอนั้นรักเขา
 
บอกฉันได้ไหม
Am 
เอย
Am 
อย่ามาทำเฉย 
 
 
อย่าทำแบบนี้
 
มันไม่ดีรู้ไ
Am 
หม
Am 
คนเพียงหนึ่งคน 
 
 
ไยมีสองใจ
 
เป็นปลาไหลหรือป
Am 
ล่าว
 
หน้าเธอขาวข
าว
 
แต่เธอเจ้า
ชู้ ดูดู๊ดู เธอ
Am 
ทำ

Am 
จับได้คาหนัง 
 
 
จับได้คาเขา
 
ตีหน้าเศร้าทำ
Am 
ไม
Am 
บีบให้มันไหล 
 
 
บีบให้ออกมา
 
น้ำตาคนโก
Am 
หก
Am 
เธอไม่ต้องยก 
 
 
คำมาแก้ตัว
 
ฉันไม่เชื่อเธอห
Am 
รอก
 
ยิ่งกว่าผีห
ลอก 
 
หลอกยิ่งกว่า
Am 
ผี
 
หลอกทุกวี่ทุกวัน  
 

 
* หรือเธอเห็น
ฉันนั้นเป็นของเ
ล่น
Em 
เป็นแค่หนูทด
Am 
ลอง
 
เธอเล่นควบส
อง 
 
เธอเล่นสับร
าง
Em 
ยิ่งกว่าทางรถ
Am 
ไฟ
 
เธอเล่นสับ
Dm 
ใจ
 
ลาไหลชุบน้ำ
Am 
มัน

 
** ถ้า
Am 
หากเธอรักเขา
ก็จงลืมฉัน 
 
เพราะมันไม่มีประโ
Am 
ยชน์
 
ฉันจะไม่โก
รธ 
 
หากไม่ดี
พอ
 
ก็ขอเป็นฝ่าย
Am 
ไป
 
แต่
Am 
หากเธอรักฉัน 
 
 
ก็จงทิ้งเขา
 
อย่าเอามาขวางทา
Am 
งใจ
 
ฉันไม่ใช้ไ
ก่ 
 
ฉันไม่ใช้ลา
 
ให้เธอมาหลอ
Am 
กกัน

INSTRU | Am G | G Am | ( 2 Times )
INSTRU | F G | G Am | ( 2 Times )

( * ) ( ** )

 
แต่
Am 
หากเธอรักฉัน 
 
 
ก็จงทิ้งเขา
 
อย่าเอามาขวางทาง
Am 
ใจ
 
เพราะฉันไม่ใช้
ไก่ 
 
ฉันไม่ใช้ลา
 
ให้เธอมาหลอ
Am 
กกัน

OUTRO | Am G | G Am | ( 2 Times )

 โฆษณา