หน้าแรก » แซ็ค ชุมแพ » คอร์ดเพลง บ่แม่นบ่ฮัก – แซ็ค ชุมแพ Ost. บุญเฮ็ด บุญสร่าง

คอร์ดเพลง บ่แม่นบ่ฮัก – แซ็ค ชุมแพ Ost. บุญเฮ็ด บุญสร่าง

คอร์ดเพลง บ่แม่นบ่ฮัก
ศิลปิน แซ็ค ชุมแพ
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ด บ่แม่นบ่ฮัก สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |

 
ย่อนว่า
ฟ้าลิขิตมาเพื่อจาก
 
หรือวิบา
Bm 
กกรรมใดที่เฮ็ดมา
 
คั่นเส้น
Em 
ทาง 
 
บ่สมคู่ควรน้องหล่า
 
บัดสิ
Am 
ว่าบ่แม่นคู่ครอง

 
บ่เคียง
กันคั่นสวรรค์บ่สรรค์สร้างเฮา
 
พาพ
Bm 
ลัดพลัดพรากแยกเฮา
Em 
สอง
 
ต้องจา
Am 
กกัน..บ่ทันไ
ด้สมดังใ

 
ย่อนส
วรรค์ขีดทางให้เ
ฮาเดิน
 
ต้องเผ
ชิญกับความปวดร้
าว
 
ต้องเหน็บห
นาวกับความพลัดพ
ราก
 
บ่อยาก
Am 
จากแต่อ้ายต้องไป

 
* บ่แม่นบ่
ฮัก 
 
 
Bm 
บ่ได้อยากจาก
Em 
นาง
 
แต่ว่าเส้น
Am 
ทางลิขิตไว้ให้อ้า
ยไป
 
ทั้งที่ใ
จเจ็บปวดเหลือเ
กิน
 
บ่แม่นบ่
ฮัก 
 
 
Bm 
บ่ได้อยากห่าง
Em 
เหิน
 
ย่อนชะ
Am 
ตาเข้ามาเผ
ชิญเฮ็ดอ้ายให้จา
กลา (Eb D7)

(ซ้ำทั้งหมด)

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G G7 |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D |

( * )

 
ย่อนชะ
Am 
ตาเข้ามาเผ
ชิญเฮ็ดอ้ายให้จา
กลา

เนื้อเพลง
ย่อนว่าฟ้าลิขิตมาเพื่อจาก
หรือวิบากกรรมใดที่เฮ็ดมา
คั่นเส้นทางบ่สมคู่ควรน้องหล่า
บัดสิว่าบ่แม่นคู่ครอง

บ่เคียงกันคั่นสวรรค์บ่สรรค์สร้างเฮา
พาพัดพลัดพรากแยกเฮาสอง
ต้องจากกัน..บ่ทันได้สมดังใจ

ย่อนสวรรค์ขีดทางให้เฮาเดิน
ต้องเผชิญกับความปวดร้าว
ต้องเหน็บหนาวกับความพลัดพราก
บ่อยากจากแต่อ้ายต้องไป

บ่แม่นบ่ฮัก บ่ได้อยากจากนาง
แต่ว่าเส้นทางลิขิตไว้ให้อ้ายไป
ทั้งที่ใจเจ็บปวดเหลือเกิน
บ่แม่นบ่ฮักบ่ได้อยากห่างเหิน
ย่อนชะตาเข้ามาเผชิญเฮ็ดอ้ายให้จากลา

(ซ้ำทั้งหมด)
เพลง บ่แม่นบ่ฮัก OST.ภาพยนตร์บุญเฮ็ด บุญสร่าง
ศิลปิน: แซ็ค ชุมแพ
คำร้อง: พ.เพชรภัทรา
ทำนอง: นันท์ ดานพระอินทร์
คอร์ดเพลง บ่แม่นบ่ฮัก - แซ็ค ชุมแพ Ost. บุญเฮ็ด บุญสร่าง
 โฆษณา