คอร์ดเพลง มาหยัง ตอนนี้ (สวนทาง) – แซ็ค ชุมแพ

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง มาหยัง ตอนนี้ (สวนทาง)
แซ็ค ชุมแพ

INTRO | E | E | E |
INTRO | F#m | G#m | A G#m | F#m B | E | E |

 
เจ้ามาช้า
F#m 
ไป 
 
ฮู้อ
C#m 
ยู่บ่
 
ตอนอ้
B 
ายบ่มีเขาแล้วเจ้าไปอยู่ไ
E 
 
หรือแม่นฟ้
A 
าลองใจอ้ายเ
B 
บิ่ง
 
ว่าอ้าย
G#m 
สิมีความมั่นคงฮัก
C#m 
เจ้าซ่ำได๋
 
ฟ้าเลย
A 
สั่งคนที่ใจอ้ายตาม
B 
หา 
 
มาลองใจอ้า
E 
ยเบิ่ง

 
* ว่าสิเปลี่ยนไป
A 
บ่ 
 
ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้
B 
อ 
 
คนที่เคยตาม
C#m 
หา
 
ฟ้าพาเขาม
A 
า 
 
ย่อนว่
B 
ามาลองใจอ้า
E 
ยเบิ่ง

 
** ว่าสิเปลี่ยนไป
F#m 
บ่ 
 
ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ
 
คนอ้ายเคยฝั
G#m 
น 
 
สุดท้ายมีแต่ฮ
C#m 
อยว่างเปล่า
 
ฟ้
A 
าตั๋วให้ปวดร้าว โอ้ย.. มันบ่แม่นด
E 
อก

 
*** สิถิ่มเขาไ
A 
ป 
 
ผู้เ
B 
ก่ามาแสนดีแท้
C#m 
น้อ
 
อีหล่านี้
A 
ก็เป็นคนที่ร
B 
อตามหาม
E 
านาน
 
ความฮักเจ้า
F#m 
เอ๋ย 
 
ยามฟ้าลิ
C#m 
ขิต
A 
ตั๋วให้เฮาย่างสวนทา
E 
 
ความ
F#m 
ฮักเจ้าเอ๋ย 
 
เป็นทางขนาน
 
บ่มีมื้
B 
อเป็นไปได้ด
E 
อก

 
ผิดแม่น
F#m 
อ้ายนี้ 
 
ปะใจ
C#m 
หวั่นไหว
 
พอเ
B 
ห็นคนใหม่ที่ใจเคยตาม
E 
หา
 
แม่นเ
A 
จ้าไปลี้อยู่ไส
B 
มา
 
อ้ายนำ
G#m 
หาบ่เคย
C#m 
ได้เห็นหน้า
 
เจ้าเข้า
A 
มาตอนอ้ายมีเ
B 
ขา 
 
มันบ่แม่นด
E 
อก

( *, **, *** )

INSTRU | A | B | E | F#m B | E |
INSTRU | F#m | G#m C#m | A B | E |

( *, **, *** )

F#m 
ฟ้าตั๋วให้ปวดร้าว 
 
B 
อ้ย.. 
 
มันบ่แม่นด
E 
อก

OUTRO | B | E |

เนื้อเพลง
เจ้ามาช้าไป ฮู้อยู่บ่ ตอนอ้ายบ่มีเขาแล้วเจ้าไปอยู่ไส
หรือแม่นฟ้าลองใจอ้ายเบิ่ง ว่าอ้ายสิมีความมั่นคงฮักเจ้าซ่ำได๋
ฟ้าเลยสั่งคนที่ใจอ้ายตามหา มาลองใจอ้ายเบิ่ง

ว่าสิเปลี่ยนไปบ่ ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ คนที่เคยตามหา
ฟ้าพาเขามา ย่อนว่ามาลองใจอ้ายเบิ่ง
ว่าสิเปลี่ยนไปบ่ ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ
คนอ้ายเคยฝัน สุดท้ายมีแต่ฮอยว่างเปล่า ฟ้าตั๋วให้ปวดร้าว…
มันบ่แม่นดอก

สิถิ่มเขาไป ผู้เก่ามาแสนดีแท้น้อ
อีหล่านี้ก็เป็นคนที่รอตามหามานาน
ความฮักเจ้าเอ๋ย ยามฟ้าลิขิต ตั๋วให้เฮาย่างสวนทาง
ความฮักเจ้าเอ๋ย เป็นทางขนาน บ่มีมื้อเป็นไปได้ดอก

ผิดแม่นอ้ายนี้ ปะใจหวั่นไหว
พอเห็นคนใหม่ที่ใจเคยตามหา
แม่นเจ้าไปลี้อยู่ไสมา อ้านนำหาบ่เคยได้เห็นหน้า
เจ้าเข้ามาตอนอ้ายมีเขา มันบ่แม่นดอก

ว่าสิเปลี่ยนไปบ่ ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ คนที่เคยตามหา
ฟ้าพาเขามา ย่อนว่ามาลองใจอ้ายเบิ่ง
ว่าสิเปลี่ยนไปบ่ ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ
คนอ้ายเคยฝัน สุดท้ายมีแต่ฮอยว่างเปล่า ฟ้าตั๋วให้ปวดร้าว…
มันบ่แม่นดอก

สิถิ่มเขาไป ผู้เก่ามาแสนดีแท้น้อ
อีหล่านี้ก็เป็นคนที่รอตามหามานาน
ความฮักเจ้าเอ๋ย ยามฟ้าลิขิต ตั๋วให้เฮาย่างสวนทาง
ความฮักเจ้าเอ๋ย เป็นทางขนาน บ่มีมื้อเป็นไปได้ดอก

ว่าสิเปลี่ยนไปบ่ ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ คนที่เคยตามหา
ฟ้าพาเขามา ย่อนว่ามาลองใจอ้ายเบิ่ง
ว่าสิเปลี่ยนไปบ่ ถ้ามื้อหนึ่งไปพ้อ
คนอ้ายเคยฝัน สุดท้ายมีแต่ฮอยว่างเปล่า ฟ้าตั๋วให้ปวดร้าว…
มันบ่แม่นดอก

สิถิ่มเขาไป ผู้เก่ามาแสนดีแท้น้อ
อีหล่านี้ก็เป็นคนที่รอตามหามานาน
ความฮักเจ้าเอ๋ย ยามฟ้าลิขิต ตั๋วให้เฮาย่างสวนทาง
ความฮักเจ้าเอ๋ย เป็นทางขนาน บ่มีมื้อเป็นไปได้ดอก

ฟ้าตั๋วให้ปวดร้าว… มันบ่แม่นดอก
เพลง – มาหยัง ตอนนี้ (สวนทาง)
ศิลปิน – แซ็ค ชุมแพ
คำร้อง/ทำนอง – โกแบว อินทร์เทียร
คำร้องภาษาอีสาน – เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
เรียบเรียง – วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง
มาหยัง ตอนนี้ (สวนทาง) - แซ็ค ชุมแพ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend