คอร์ดเพลง เพลงที่โอบกอดฉัน drg. feat. Earth Patravee

  
Text   
คอร์ดเพลง เพลงที่โอบกอดฉัน ศิลปิน drg. feat. Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G | C | Em D | C |

 
คำบาง
G 
คำอาจมีความ
Bm 
หมายมากมายเท่าไ
C 
หร่
 
คนหนึ่ง
Em 
คนก็เลยต้องใ
D 
ช้ดวงใจทั้งใ
C 
G/B 
เอ่ยคำ
Am 
นั้น 
 
ที่ไม่เ
D 
คย 
 
พูดออกไ
G 

 
ว่าตัวเ
G 
ขาได้มอบความ
Bm 
รักทั้งใจให้เ
C 
ธอ
 
และวาด
Em 
ฝันเอาไว้ 
 
กว่าใ
D 
ครที่เคยได้เ
C 
จอ
G/B 
ยังจด
Am 
จำ 
 
ภาพของเ
D 
ธอ 
 
ได้เส
G 
มอ

 
เธอมีรอย
C 
ยิ้มที่ยิ้มกว้างก
G 
ว่า
 
มีดวง
D 
ตาที่ใครก็
Em 
ตาม
 
ต่างมองแล้ว
C 
รู้ว่าแสนงดง
G 
าม
 
อ่อนห
D 
วานกว่า
Ebdim 
ใครทั้ง
Em 
นั้น
 
และใน
C 
นาทีนั้น 
 
 
D 
ที่ตัวฉัน

 
รู้ว่าได้เ
G 
จอ 
 
คนหนึ่ง
Bm 
คน 
 
ที่ครองใ
C 
จดวงนี้
 
และคงไม่
Em 
เจอ 
 
ใครอีก
D 
คน 
 
ที่เหมือนเธอ
C 
อีก
D 
รู้แล้วว่าเ
G 
ธอ 
 
คือหนึ่
Bm 
งคน 
 
ที่ปลอบโ
C 
ยนหัวใจ
 
รู้แล้วว่า
Em 
เธอ 
 
คือบทเพ
D 
ลงที่ฟังเมื่อไ
A7 
หร่
 
มันจะค
C 
อยโอบกอดฉันไ
D 
ว้ด้วยกายและใจ

INSTRU | G | Bm | C | C |
INSTRU | Em | D | C | D |

 
เธอมีรอย
C 
ยิ้มที่ยิ้มกว้างก
G 
ว่า
 
มีดวง
D 
ตาที่ใครก็
Em 
ตาม
 
ต่างมองแล้ว
C 
รู้ว่าแสนงดง
G 
าม
 
อ่อนห
D 
วานกว่า
Ebdim 
ใครทั้ง
Em 
นั้น
 
และใน
C 
นาทีนั้น 
 
 
D 
ที่ตัวฉัน

 
รู้ว่าได้เ
G 
จอ 
 
คนหนึ่ง
Bm 
คน 
 
ที่ครองใ
C 
จดวงนี้
 
และคงไม่
Em 
เจอ 
 
ใครอีก
D 
คน 
 
ที่เหมือนเธอ
C 
อีก
D 
รู้แล้วว่าเ
G 
ธอ 
 
คือหนึ่
Bm 
งคน 
 
ที่ปลอบโ
C 
ยนหัวใจ
 
รู้แล้วว่า
Em 
เธอ 
 
คือบทเพ
D 
ลงที่ฟังเมื่อไ
A7 
หร่
 
มันจะค
C 
อยโอบกอดฉันไ
D 
ว้ด้วยกายและใ
G 
จ 
 
 
D/F# 
 
Em 

 
แม้พระ
C 
จันทร์ 
 
คงไม่อาจ
G 
ยิ้ม 
 
แบบที่เธอ
D 
ยิ้ม
Em 
แสงต
C 
ะวัน 
 
ที่เคยสด
G 
ใส 
 
กลับยิ่งสด
D 
ใส

 
เพราะฉันได้เ
G 
จอ 
 
คนหนึ่ง
Bm 
คน 
 
ที่ครองใ
C 
จดวงนี้
 
และคงไม่
Em 
เจอ 
 
ใครอีก
D 
คน 
 
ที่เหมือนเธอ
C 
อีก
D 
รู้แล้วว่าเ
G 
ธอ 
 
คือหนึ่
Bm 
งคน 
 
ที่ปลอบโ
C 
ยนหัวใจ
 
รู้แล้วว่า
Em 
เธอ 
 
คือบทเพ
D 
ลงที่ฟังเมื่อไ
A7 
หร่
 
มันจะค
C 
อยโอบกอดฉันไ
D 
ว้ด้วยกายและใจ

OUTRO | G Bm | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เพลงที่โอบกอดฉัน


คำบางคำอาจมีความหมายมากมายเท่าไหร่
คนหนึ่งคนก็เลยต้องใช้ดวงใจทั้งใจ
เอ่ยคำนั้น ที่ไม่เคย พูดออกไป

ว่าตัวเขาได้มอบความรักทั้งใจให้เธอ
และวาดฝันเอาไว้ กว่าใครที่เคยได้เจอ
ยังจดจำ ภาพของเธอ ได้เสมอ

เธอมีรอยยิ้มที่ยิ้มกว้างกว่า
มีดวงตาที่ใครก็ตาม
ต่างมองแล้วรู้ว่าแสนงดงาม
อ่อนหวานกว่าใครทั้งนั้น
และในนาทีนั้น ที่ตัวฉัน

รู้ว่าได้เจอ คนหนึ่งคน ที่ครองใจดวงนี้
และคงไม่เจอ ใครอีกคน ที่เหมือนเธออีก
รู้แล้วว่าเธอ คือหนึ่งคน ที่ปลอบโยนหัวใจ
รู้แล้วว่าเธอ คือบทเพลงที่ฟังเมื่อไหร่
มันจะคอยโอบกอดฉันไว้ด้วยกายและใจ

( ดนตรี )

เธอมีรอยยิ้มที่ยิ้มกว้างกว่า
มีดวงตาที่ใครก็ตาม
ต่างมองแล้วรู้ว่าแสนงดงาม
อ่อนหวานกว่าใครทั้งนั้น
และในนาทีนั้น ที่ตัวฉัน

รู้ว่าได้เจอ คนหนึ่งคน ที่ครองใจดวงนี้
และคงไม่เจอ ใครอีกคน ที่เหมือนเธออีก
รู้แล้วว่าเธอ คือหนึ่งคน ที่ปลอบโยนหัวใจ
รู้แล้วว่าเธอ คือบทเพลงที่ฟังเมื่อไหร่
มันจะคอยโอบกอดฉันไว้ด้วยกายและใจ

แม้พระจันทร์ คงไม่อาจยิ้ม แบบที่เธอยิ้ม
แสงตะวัน ที่เคยสดใส กลับยิ่งสดใส

เพราะฉันได้เจอ คนหนึ่งคน ที่ครองใจดวงนี้
และคงไม่เจอ ใครอีกคน ที่เหมือนเธออีก
รู้แล้วว่าเธอ คือหนึ่งคน ที่ปลอบโยนหัวใจ
รู้แล้วว่าเธอ คือบทเพลงที่ฟังเมื่อไหร่
มันจะคอยโอบกอดฉันไว้ด้วยกายและใจ

มิวสิควิดีโอ เพลงที่โอบกอดฉัน drg. feat. Earth Patravee

เพลง : เพลงที่โอบกอดฉัน (คอร์ด)
ศิลปิน : drg. feat. Earth Patravee
เนื้อร้อง/ทำนอง : drg.
เรียบเรียง : drg.
Instagram : drg.gon
คอร์ดเพลง เพลงที่โอบกอดฉัน drg. feat. Earth Patravee
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend