คอร์ดเพลง กลับมาเป็นแฟนกัน น้องนุ้ยจ๋า ขวางหวันมิวสิค

  
Text   
คอร์ดเพลง กลับมาเป็นแฟนกัน ศิลปิน น้องนุ้ยจ๋า ขวางหวันมิวสิค คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | G | Em | C | D |

 
ก็
G 
รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ 
 
แต่อดไม่
Em 
คิดที่จะสงสัย
 
อยู่ทาง
C 
นั้นเธอเป็นเช่นไร 
 
สบายดีไ
D 
หมเหงาบ้างรึเปล่า
 
อยากให้
G 
รู้ว่าคนทางนี้ 
 
ยังแอบติด
Em 
ตามส่องเธอทุกคราว
 
ยัง
Am 
คงคิดถึงเรื่องร
D 
าวที่เรา
G 
รักกัน

 
อยากให้
Am 
เธอนั้นคิดทบท
D 
วน
 
อยากจะ
Bm 
ชวนเปิดใจอีก
Em 
ครั้ง
 
แต่ไม่
C 
รู้ว่าเธอนั้นยังคิดเหมือน
D 
กันไหม

 
ยังคงเ
C 
พ้อถึงเธอทุก
D 
วัน 
 
อยากให้
Bm 
มันเป็นแค่ฝัน
Em 
ร้าย
 
ตื่นขึ้น
Am 
มามีเธอข้างก
D 
าย 
 
แต่ทำไ
G 
ด้แค่เพียงละเมอ
 
อยากให้เ
C 
ธอนั้นคิดเหมือน
D 
กัน 
 
ดั่งที่
Bm 
ฉันนั้นคิดถึง
Em 
เธอ
 
กลับไป
Am 
เป็นดั่งตอนแรกเ
D 
จอ 
 
ขอสัญ
Am 
ญา
 
จะไม่
D 
ทำให้เธอเสี
G 
ยใจ 
 
 
D 

 
ก็
G 
รู้ว่าเธอยังโกรธ 
 
อยากจะขอโ
Em 
ทษเธอในวันนี้
 
ผิดที่
C 
ฉันทำตัวไม่ดี 
 
อยากวอนคน
D 
ดียกโทษได้ไหม
 
หากว่า
G 
ฉันนั้นยังมีสิทธิ์ 
 
อยากถามสัก
Em 
นิดกลับมาได้ไหม
 
สัญ
Am 
ญาว่าครั้งต่อไ
D 
ปนั้นจะไ
G 
ม่มี

 
อยากให้
Am 
เธอนั้นคิดทบท
D 
วน
 
อยากจะ
Bm 
ชวนเปิดใจอีก
Em 
ครั้ง
 
แต่ไม่
C 
รู้ว่าเธอนั้นยังคิดเหมือน
D 
กันไหม

 
ยังคงเ
C 
พ้อถึงเธอทุก
D 
วัน 
 
อยากให้
Bm 
มันเป็นแค่ฝัน
Em 
ร้าย
 
ตื่นขึ้น
Am 
มามีเธอข้างก
D 
าย 
 
แต่ทำไ
G 
ด้แค่เพียงละเมอ
 
อยากให้เ
C 
ธอนั้นคิดเหมือน
D 
กัน 
 
ดั่งที่
Bm 
ฉันนั้นคิดถึง
Em 
เธอ
 
กลับไป
Am 
เป็นดั่งตอนแรกเ
D 
จอ 
 
ขอสัญ
Am 
ญา
 
จะไม่
D 
ทำให้เธอเสี
G 
ยใจ

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
อยากให้
Am 
เธอนั้นคิดทบท
D 
วน
 
อยากจะ
Bm 
ชวนเปิดใจอีก
Em 
ครั้ง
 
แต่ไม่
C 
รู้ว่าเธอนั้นยังคิดเหมือน
D 
กันไหม 
 
โว้ววว..

 
ยังคงเ
C 
พ้อถึงเธอทุก
D 
วัน 
 
อยากให้
Bm 
มันเป็นแค่ฝัน
Em 
ร้าย
 
ตื่นขึ้น
Am 
มามีเธอข้างก
D 
าย 
 
แต่ทำไ
G 
ด้แค่เพียงละเมอ
 
อยากให้เ
C 
ธอนั้นคิดเหมือน
D 
กัน 
 
ดั่งที่
Bm 
ฉันนั้นคิดถึง
Em 
เธอ
 
กลับไป
Am 
เป็นดั่งตอนแรกเ
D 
จอ 
 
ขอสัญ
Am 
ญา
 
จะไม่
D 
ทำให้เธอเสี
G 
ยใจ

 
ยังคงเ
C 
พ้อถึงเธอทุก
D 
วัน 
 
อยากให้
Bm 
มันเป็นแค่ฝัน
Em 
ร้าย
 
ตื่นขึ้น
Am 
มามีเธอข้างก
D 
าย 
 
แต่ทำไ
G 
ด้แค่เพียงละเมอ
 
อยากให้เ
C 
ธอนั้นคิดเหมือน
D 
กัน 
 
ดั่งที่
Bm 
ฉันนั้นคิดถึง
Em 
เธอ
 
กลับไป
Am 
เป็นดั่งตอนแรกเ
D 
จอ 
 
ขอสัญ
Am 
ญา
 
จะไม่
D 
ทำให้เธอเสี
G 
ยใจ

 
กลับมาได้ไ
Am 
หม
D 
  กลับมาเป็นแฟน
G 
กัน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กลับมาเป็นแฟนกัน


ก็รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ แต่อดไม่คิดที่จะสงสัย
อยู่ทางนั้นเธอเป็นเช่นไร สบายดีไหมเหงาบ้างรึเปล่า
อยากให้รู้ว่าคนทางนี้ ยังแอบติดตามส่องเธอทุกคราว
ยังคงคิดถึงเรื่องราวที่เรารักกัน

อยากให้เธอนั้นคิดทบทวน
อยากจะชวนเปิดใจอีกครั้ง
แต่ไม่รู้ว่าเธอนั้นยังคิดเหมือนกันไหม

ยังคงเพ้อถึงเธอทุกวัน อยากให้มันเป็นแค่ฝันร้าย
ตื่นขึ้นมามีเธอข้างกาย แต่ทำได้แค่เพียงละเมอ
อยากให้เธอนั้นคิดเหมือนกัน ดั่งที่ฉันนั้นคิดถึงเธอ
กลับไปเป็นดั่งตอนแรกเจอ ขอสัญญา
จะไม่ทำให้เธอเสียใจ

ก็รู้ว่าเธอยังโกรธ อยากจะขอโทษเธอในวันนี้
ผิดที่ฉันทำตัวไม่ดี อยากวอนคนดียกโทษได้ไหม
หากว่าฉันนั้นยังมีสิทธิ์ อยากถามสักนิดกลับมาได้ไหม
สัญญาว่าครั้งต่อไปนั้นจะไม่มี

อยากให้เธอนั้นคิดทบทวน
อยากจะชวนเปิดใจอีกครั้ง
แต่ไม่รู้ว่าเธอนั้นยังคิดเหมือนกันไหม

ยังคงเพ้อถึงเธอทุกวัน อยากให้มันเป็นแค่ฝันร้าย
ตื่นขึ้นมามีเธอข้างกาย แต่ทำได้แค่เพียงละเมอ
อยากให้เธอนั้นคิดเหมือนกัน ดั่งที่ฉันนั้นคิดถึงเธอ
กลับไปเป็นดั่งตอนแรกเจอ ขอสัญญา
จะไม่ทำให้เธอเสียใจ

( ดนตรี )

อยากให้เธอนั้นคิดทบทวน
อยากจะชวนเปิดใจอีกครั้ง
แต่ไม่รู้ว่าเธอนั้นยังคิดเหมือนกันไหม โว้ววว..

ยังคงเพ้อถึงเธอทุกวัน อยากให้มันเป็นแค่ฝันร้าย
ตื่นขึ้นมามีเธอข้างกาย แต่ทำได้แค่เพียงละเมอ
อยากให้เธอนั้นคิดเหมือนกัน ดั่งที่ฉันนั้นคิดถึงเธอ
กลับไปเป็นดั่งตอนแรกเจอ ขอสัญญา
จะไม่ทำให้เธอเสียใจ

ยังคงเพ้อถึงเธอทุกวัน อยากให้มันเป็นแค่ฝันร้าย
ตื่นขึ้นมามีเธอข้างกาย แต่ทำได้แค่เพียงละเมอ
อยากให้เธอนั้นคิดเหมือนกัน ดั่งที่ฉันนั้นคิดถึงเธอ
กลับไปเป็นดั่งตอนแรกเจอ ขอสัญญา
จะไม่ทำให้เธอเสียใจ

กลับมาได้ไหม.. กลับมาเป็นแฟนกัน

มิวสิควิดีโอ กลับมาเป็นแฟนกัน น้องนุ้ยจ๋า ขวางหวันมิวสิค

เพลง : กลับมาเป็นแฟนกัน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
มิกซ์-มาสเตอร์ นิวัฒน์ อ่อนไหว
คอร์ดเพลง กลับมาเป็นแฟนกัน น้องนุ้ยจ๋า ขวางหวันมิวสิค
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend