คอร์ดเพลง เจ็บคักอยู่ กระต่าย พรรณนิภา Feat. กิ๊บสัน รังสรรค์

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ็บคักอยู่ ศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา Feat. กิ๊บสัน รังสรรค์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A Bm D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m E | D |
INTRO | F#m E | D |

F#m 
เว้าสู้ฟังได้
E 
บ่ 
 
เกิดอีห
D 
ยังขึ้นกับเจ้า
 
กะ
F#m 
ยังเห็นฮักกับเ
E 
ขาดีๆกั
D 
นอยู่
F#m 
เว้าสู่ฟังได้
E 
บ่ 
 
เป็นห
D 
ยังจั่งน้ำตาขู๋
F#m 
เจ็บหม่องได๋ 
 
บอกอ้
E 
ายเบิ่งดู๋ 
 
สะด
D 
วกเว้าสู่ฟังบ่

F#m 
เว้าสู้ฟังได้
E 
ติ 
 
ย่านอ้
D 
ายนั่นสมน้ำหน้า
 
อ้ายเคย
F#m 
เตือนแล้วน้องยังก
E 
ล้ากลับไปฮักเ
D 
ขา
F#m 
เจ็บส่ำได๋บ่
E 
จำ 
 
ยังบ่
D 
จำบ่จื่อบ่เซา
F#m 
เป็นจั่งได๋เจ็บ
E 
ซ้ำหม่องเก่า 
 
สมค
D 
วรแล้ว 
 
 
E 

 
น้องเจ็บคัก
A 
อยู่ 
 
น้องจื่อ
E/G# 
คักอยู่
 
น้องจำ
F#m 
คักอยู่ 
 
 
E 
 
คั่นว่าน้อง
D 
ฮู้ 
 
สิเจ็บคือเก่าคงบ่กลั
E 
บไป
 
น้องเสียใจ
A 
อยู่ 
 
น้องหลาบ
E/G# 
คักอยู่
 
น้องจำ
F#m 
ฝังใจ 
 
 
E 
 
ต่อให้เ
D 
ขามาง้อปานได๋..
E 
 
สิบ่กลับไปให้เจ็บอีกรอบ
 

INSTRU | A E/G# | F#m E | D | E |
INSTRU | A E/G# | F#m E | D | E |

F#m 
เว้าสู่ฟังได้เ
E 
ด้อ 
 
หาก
D 
มีอีหยังให้ส่อย
 
อาจสิ
F#m 
ส่อยให้เจ็บค่
E 
อยๆ 
 
พอให้บร
D 
รเทา
F#m 
เว้าสู่ฟังได้เ
E 
ด้อ 
 
หากคึดฮ
D 
อดเขาอยู่บ่เซา
F#m 
ทนบ่ไหวสิกลับไ
E 
ปหาเขา 
 
อ้าย
D 
กะบ่ว่า 
 
E 
ด้อ..

 
น้องเจ็บคัก
A 
อยู่ 
 
น้องจื่อ
E/G# 
คักอยู่
 
น้องจำ
F#m 
คักอยู่ 
 
 
E 
 
คั่นว่าน้อง
D 
ฮู้ 
 
สิเจ็บคือเก่าคงบ่กลั
E 
บไป
 
น้องเสียใจ
A 
อยู่ 
 
น้องหลาบ
E/G# 
คักอยู่
 
น้องจำ
F#m 
ฝังใจ 
 
 
E 
 
ต่อให้เ
D 
ขามาง้อปานได๋..
E 
 
สิบ่กลับไปให้เจ็บอีกรอบ
 

 
น้องเจ็บคัก
A 
อยู่ 
 
น้องจื่อ
E/G# 
คักอยู่
 
น้องจำ
F#m 
คักอยู่ 
 
 
E 
 
คั่นว่าน้อง
D 
ฮู้ 
 
สิเจ็บคือเก่าคงบ่กลั
E 
บไป
 
น้องเสียใจ
A 
อยู่ 
 
น้องหลาบ
E/G# 
คักอยู่
 
น้องจำ
F#m 
ฝังใจ 
 
 
E 
 
ต่อให้เ
D 
ขามาง้อปานได๋..
E 
 
สิบ่กลับไปให้เจ็บอีกรอบ  
A 

 
ต่อให้เ
D 
ขามาง้อปานได๋..
Bm 
 
สิบ่กลับไ
E 
ปให้เจ็บ..อีกรอบ

OUTRO | F#m E | D |
OUTRO | F#m E | D | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เจ็บคักอยู่


เว้าสู้ฟังได้บ่ เกิดอีหยังขึ้นกับเจ้า
กะยังเห็นฮักกับเขาดีๆกันอยู่
เว้าสู่ฟังได้บ่ เป็นหยังจั่งน้ำตาขู๋
เจ็บหม่องได๋ บอกอ้ายเบิ่งดู๋ สะดวกเว้าสู่ฟังบ่

เว้าสู้ฟังได้ติ ย่านอ้ายนั่นสมน้ำหน้า
อ้ายเคยเตือนแล้วน้องยังกล้ากลับไปฮักเขา
เจ็บส่ำได๋บ่จำ ยังบ่จำบ่จื่อบ่เซา
เป็นจั่งได๋เจ็บซ้ำหม่องเก่า สมควรแล้ว

น้องเจ็บคักอยู่ น้องจื่อคักอยู่ น้องจำคักอยู่
คั่นว่าน้องฮู้ สิเจ็บคือเก่าคงบ่กลับไป
น้องเสียใจอยู่ น้องหลาบคักอยู่ น้องจำฝังใจ
ต่อให้เขามาง้อปานได๋ สิบ่กลับไปให้เจ็บอีกรอบ

( ดนตรี )

เว้าสู่ฟังได้เด้อ ถ้าเจ้ามีหยังให้ส่อย
อาจสิส่อยให้เจ็บค่อยๆ พอให้บรรเทา
เว้าสู่ฟังได้เด้อ หากคึดฮอดเขาอยู่บ่เซา
ทนบ่ไหวสิกลับไปหาเขา อ้ายกะบ่ว่า เด้อ

น้องเจ็บคักอยู่ น้องจื่อคักอยู่ น้องจำคักอยู่
คั่นว่าน้องฮู้ สิเจ็บคือเก่าคงบ่กลับไป
น้องเสียใจอยู่ น้องหลาบคักอยู่ น้องจำฝังใจ
ต่อให้เขามาง้อปานได๋ สิบ่กลับไปให้เจ็บอีกรอบ

น้องเจ็บคักอยู่ น้องจื่อคักอยู่ น้องจำคักอยู่
คั่นว่าน้องฮู้ สิเจ็บคือเก่าคงบ่กลับไป
น้องเสียใจอยู่ น้องหลาบคักอยู่ น้องจำฝังใจ
ต่อให้เขามาง้อปานได๋ สิบ่กลับไปให้เจ็บอีกรอบ

ต่อให้เขามาง้อปานได๋ สิบ่กลับไปให้เจ็บอีกรอบ

มิวสิควิดีโอ เจ็บคักอยู่ กระต่าย พรรณนิภา Feat. กิ๊บสัน รังสรรค์

เพลง : เจ็บคักอยู่ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ภูไทเร็คคอร์ด โทร. 063-0836688
คอร์ดเพลง เจ็บคักอยู่ กระต่าย พรรณนิภา Feat. กิ๊บสัน รังสรรค์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend