คอร์ดเพลง ก้อนหินดวงดาว SKYPASS

  
Text   
คอร์ดเพลง ก้อนหินดวงดาว ศิลปิน SKYPASS คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | G#m | C#m | B |
INTRO | A B | G#m C#m | A | B | E |

 
อาจคงจะเป็นเพ
E 
ราะว่าเธอไม่เคยเห็น
 
อาจเป็นเ
G#m 
พราะว่าเธอไม่สนใจ
 
ว่าคน
C#m 
ที่รัก รักเธอเหม็ดใจ ก็อยู่เพียง
G#m 
เท่านี้
 
แต่ยังจะม
A 
องออกไปไกลแส
B 
นไกล
 
แต่ก็
G#m 
คว้าไม่ไหว 
 
คล้าย
C#m 
ลมทุกที
 
แต่
A 
คนที่อยู่ตรงนี้ 
 
เธอไม่ม
B 
อง

 
เหม่อมองท้อง
E 
ฟ้าจะคว้าดาวอยู่อย่างนั้น
 
ถ้าเธอ
G#m 
หันหลังมาสักชั่วคราว
 
ว่ามีก้อน
C#m 
หินที่ใช้พิงเพื่อมองดาว 
 
มัน
G#m 
เศร้าแค่ไหน
 
ไหลที่เ
A 
ธอซบมาเพื่อแ
B 
นบอิง
 
เพื่อจะ
G#m 
พิงให้สายตา 
 
ทอด
C#m 
มองขึ้นไป
 
แต่
A 
คนที่อยู่ข้างกาย 
 
ไม่เลยไม่เค
B 
ยมอง

 
ไม่ได้ห
E 
วังว่าเธอจะเห็น 
 
เราคง
G#m 
เป็นได้เพียงที่พัก
 
ไม่ได้ห
A 
วังได้เป็นที่รัก 
 
ก็เราแค่
G#m 
ก้อนหิน
 
เศษ
A 
ดินจะสู้อะไรกับแส
B 
งดาว 
 
แค่เธอ
G#m 
ซบเบาๆก็
C#m 
ดีเท่าไหร่
 
ยอมให้เ
A 
ธอเอนหลังพิงกาย 
 
ถึงแม้หัวใจฉันมันไม่เหลื
B 
อดี
 
ได้อยู่ตรงนี้ ก็ดีแ
E 
ค่ไหน

INSTRU | E | G#m | A | G#m |
INSTRU | A B | G#m C#m | A | A | B | B |

 
เหม่อมองท้อง
E 
ฟ้าจะคว้าดาวอยู่อย่างนั้น
 
ถ้าเธอ
G#m 
หันหลังมาสักชั่วคราว
 
ว่ามีก้อน
C#m 
หินที่ใช้พิงเพื่อมองดาว 
 
มัน
G#m 
เศร้าแค่ไหน
 
ไหลที่เ
A 
ธอซบมาเพื่อแ
B 
นบอิง
 
เพื่อจะ
G#m 
พิงให้สายตา 
 
ทอด
C#m 
มองขึ้นไป
 
แต่
A 
คนที่อยู่ข้างกาย 
 
ไม่เลยไม่เค
B 
ยมอง

 
ไม่ได้ห
E 
วังว่าเธอจะเห็น 
 
เราคง
G#m 
เป็นได้เพียงที่พัก
 
ไม่ได้ห
A 
วังได้เป็นที่รัก 
 
ก็เราแค่
G#m 
ก้อนหิน
 
เศษ
A 
ดินจะสู้อะไรกับแส
B 
งดาว 
 
แค่เธอ
G#m 
ซบเบาๆก็
C#m 
ดีเท่าไหร่
 
ยอมให้เ
A 
ธอเอนหลังพิงกาย 
 
ถึงแม้หัวใจฉันมันไม่เหลื
B 
อดี
 
ได้อยู่ตรงนี้ ก็ดีแ
E 
ค่ไหน

OUTRO | E | G#m | C#m | B | B | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ก้อนหินดวงดาว


อาจคงจะเป็นเพราะว่าเธอไม่เคยเห็น
อาจเป็นเพราะว่าเธอไม่สนใจ
ว่าคนที่รัก รักเธอหมดใจ ก็อยู่เพียงแค่นี้
แต่ยังจะมองออกไปไกลแสนไกล
แต่ก็คว้าไม่ไหว คล้ายลมทุกที
แต่คนที่อยู่ตรงนี้ เธอไม่มอง

เหม่อมองท้องฟ้าจะคว้าดาวอยู่อย่างนั้น
ถ้าเธอหันหลังมาสักชั่วคราว
ว่ามีก้อนหินที่ใช้พิง เพื่อมองดาว มันเศร้าแค่ไหน
ไหลที่เธอซบมาเพื่อแนบอิง
เพื่อจะพิงให้สายตา ทอดมองขึ้นไป
แต่คนที่อยู่ข้างกาย ไม่เลยไม่เคยมอง

ไม่ได้หวังว่าเธอจะเห็น
เราคงเป็นได้เพียงที่พัก
ไม่ได้หวังได้เป็นที่รัก ก็เราแค่ก้อนหิน
เศษดิน จะสู้อะไร กับแสงดาว
แค่เธอซบเบาๆ ก็ดีเท่าไหร่
ยอมให้เธอเอนหลังพิงกาย
ถึงแม้หัวใจฉันมันไม่เหลือดี
ได้อยู่ตรงนี้ ก็ดีแค่ไหน

( ดนตรี )

เหม่อมองท้องฟ้าจะคว้าดาวอยู่อย่างนั้น
ถ้าเธอหันหลังมาสักชั่วคราว
ว่ามีก้อนหินที่ใช้พิง เพื่อมองดาว มันเศร้าแค่ไหน
ไหลที่เธอซบมาเพื่อแนบอิง
เพื่อจะพิงให้สายตา ทอดมองขึ้นไป
แต่คนที่อยู่ข้างกาย ไม่เลยไม่เคยมอง

ไม่ได้หวังว่าเธอจะเห็น
เราคงเป็นได้เพียงที่พัก
ไม่ได้หวังได้เป็นที่รัก ก็เราแค่ก้อนหิน
เศษดิน จะสู้อะไร กับแสงดาว
แค่เธอซบเบาๆ ก็ดีเท่าไหร่
ยอมให้เธอเอนหลังพิงกาย
ถึงแม้หัวใจฉันมันไม่เหลือดี
ได้อยู่ตรงนี้ ก็ดีแค่ไหน

มิวสิควิดีโอ ก้อนหินดวงดาว SKYPASS

เพลง : ก้อนหินดวงดาว (คอร์ด)
ศิลปิน : SKYPASS
เนื้อร้อง/ทำนอง : Ratch Phumwarin
เรียบเรียง : Suwan Nakbut
Copyright : MEECAA MUSIC
คอร์ดเพลง ก้อนหินดวงดาว SKYPASS
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend