คอร์ดเพลง อยู่กับเวลา อินแปง

  
Text   
คอร์ดเพลง อยู่กับเวลา ศิลปิน อินแปง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | A | G | D |
INTRO | D | A | G | D |

D 
  แม้ไม่มีฉัน
A 
อยู่กับเธอ
G 
  เธอต้องอยู่คนเ
D 
ดียวไหว
Bm 
  โลกอาจไม่เห
A 
ลือใคร 
 
 
G 
เคียงข้างเข้าใจเ
A 
ธอ

Bm 
  เธอต้องอยู่เพื่อใ
A 
ช้มัน 
 
 
G 
ใช้เวลาที่
D 
มี
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
ลืมกัน
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
ลืมฉัน

INSTRU | D | A | G | D |
INSTRU | D | A | G | A |

D 
  กาลเวลาพิ
A 
สูจน์จิตใจ
G 
  เธอเจอใครอาจ
D 
ลืมฉัน
Bm 
  พิสูจน์มาเ
A 
นิ่นนาน 
 
แต่
G 
ฉันยังคงจำเ
A 
ธอ

Bm 
  ฉันต้องอยู่เพื่อใ
A 
ช้มัน 
 
 
G 
ใช้เวลาที่
D 
มี
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
จำเธอ
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อเรียน
G 
รู้

INSTRU | D | A | G | D |
INSTRU | D | A | G | D |

D 
  กาลเวลาพิ
A 
สูจน์จิตใจ
G 
  เธอเจอใครอาจ
D 
ลืมฉัน
Bm 
  พิสูจน์มาเ
A 
นิ่นนาน 
 
แต่
G 
ฉันยังคงจำเ
A 
ธอ

Bm 
  ฉันต้องอยู่เพื่อใ
A 
ช้มัน 
 
 
G 
ใช้เวลาที่
D 
มี
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
จำเธอ
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อคิด
G 
ถึง

 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
จำเธอ
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อเรียน
G 
รู้

OUTRO | D | A | G | D |
OUTRO | D | A | G A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อยู่กับเวลา


แม้ไม่มีฉันอยู่กับเธอ
เธอต้องอยู่คนเดียวไหว
โลกอาจไม่เหลือใคร เคียงข้างเข้าใจเธอ

เธอต้องอยู่เพื่อใช้มัน ใช้เวลาที่มี
อยู่กับเวลา ใช้เวลา เพื่อลืมกัน
อยู่กับเวลา ใช้เวลา เพื่อลืมฉัน

( ดนตรี )

กาลเวลาพิสูจน์จิตใจ
เธอเจอใครอาจลืมฉัน
พิสูจน์มาเนิ่นนาน แต่ฉันยังคงจำเธอ

ฉันต้องอยู่เพื่อใช้มัน ใช้เวลาที่มี
อยู่กับเวลา ใช้เวลา เพื่อจำเธอ
อยู่กับเวลา ใช้เวลา เพื่อเรียนรู้

( ดนตรี )

กาลเวลาพิสูจน์จิตใจ
เธอเจอใครอาจลืมฉัน
พิสูจน์มาเนิ่นนาน แต่ฉันยังคงจำเธอ

ฉันต้องอยู่เพื่อใช้มัน ใช้เวลาที่มี
อยู่กับเวลา ใช้เวลา เพื่อจำเธอ
อยู่กับเวลา ใช้เวลา คิดถึง

อยู่กับเวลา ใช้เวลา เพื่อจำเธอ
อยู่กับเวลา ใช้เวลา เพื่อคิดถึง

มิวสิควิดีโอ อยู่กับเวลา อินแปง

เพลง : อยู่กับเวลา (คอร์ด)
ศิลปิน : อินแปง
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภักดี ไชยหัด
ดนตรี : สหาย สหจร เชียงรัมย์สตูดิโอ
ติดต่องานศิลปิน : 0801913531
คอร์ดเพลง อยู่กับเวลา อินแปง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend