คอร์ดเพลง ชัด ช่าว – หญิงลี ศรีจุมพล

  
Text   

คอร์ดเพลง ชัด ช่าว
ศิลปิน หญิงลี ศรีจุมพล
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ชัด ช่าว สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | F#m | D | E | ( 2 Times )
INTRO | A | E |

 
* แค่อยากบอ
A 
กว่า 
 
ไม่ได้ชอ
F#m 
บเที่ยว
 
แต่อยู่คนเ
D 
ดียวที่บ้านไม่ได้เฉ
E 
ยๆ
 
A 
อนไม่หลับอย่า
F#m 
งเคย
 
ขี้เกียจนั่งเ
D 
ฉย 
 
ก็เลยต้องมาชั้ดช่าว
E 
ววว
A 
ฉันไม่ได้ชอบ
F#m 
เที่ยว
 
แค่อยู่คนเ
D 
ดียวที่บ้านแล้วใจมันเ
E 
หงา
 
A 
ลยมาจัดเบ
F#m 
าเบา 
 
คนโสดอย่างเ
D 
ราอ่ะ
 
ถ้าชอบยาว
E 
ยาวอ่ะ 
 
ก็เช้าด้วย
A 
กัน 
 
 
E 

 
อย่าม
A 
องเธออย่ามองฉันเป็
F#m 
นคนเสเพล
 
ไม่เก
D 
เรเรื่องจริงนะสาบ
A 
าน
 
แค่
A 
คิดว่าอยากมีเรื่องแบ
F#m 
บนี้สักวัน
 
ที่นา
D 
นๆ 
 
ได้เอกเซอร์ไ
E 
 ซส์

 
กลับบ้
A 
านก็ไม่มีคนนั่
F#m 
งรอเหมือนก่อน
 
ฟูกที่น
D 
อนก็ไม่ไปไ
A 
หน
 
สักแ
A 
ป๊บนะอาหาร
F#m 
ก็พึ่งสั่งไป
 
จะรีบไปไ
D 
หนอ่ะ 
 
คืน
E 
นี้ยังอีกย
A 
าว

( * )

 
ก็
A 
ฝันได้แต่ฝันถึงเรื่อง 
 
 
F#m 
ฟอ แอน แฟน
 
หาแมนแ
D 
มน 
 
ยากขึ้นทุก
A 
วัน
 
แอบ
A 
ปิ๊งคนที่ยืนเต้นอยู่
F#m 
ข้างๆ 
 
กัน
 
หน้าตาผ่
D 
านดันมากับแ
E 
ฟน

 
ได้
A 
ยินเคยได้ยินว่าลำ
F#m 
ปางหนาวมาก
 
คงไม่ห
D 
นักเท่าหนาวอ้อมแ
A 
ขน
 
บาง
A 
คนที่สุขใจ 
 
ก็ไม่
F#m 
เห็นมีแฟน
 
แค่ แอน แอ่น แ
D 
อ๊น 
 
โยกย้
E 
ายไปกับเพ
A 
ลง 
 
 
E 

( * )

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )
INSTRU | A | E |

( * )

OUTRO | A |

เนื้อเพลง ชัด ช่าว
* แค่อยากบอกว่า ไม่ได้ชอบเที่ยว
แต่อยู่คนเดียวที่บ้านไม่ได้เฉยเฉย
นอนไม่หลับอย่างเคย
ขี้เกียจนั่งเฉย ก็เลยต้องมาชั้ดช่าวววว
ฉันไม่ได้ชอบเที่ยว
แค่อยู่คนเดียวที่บ้านแล้วใจมันเหงา
เลยมาจัดเบาเบา คนโสดอย่างเราอ่ะ
ถ้าชอบยาวยาวอ่ะ ก็เช้าด้วยกัน

อย่ามองเธออย่ามองฉันเป็นคนเสเพล
ไม่เกเรเรื่องจริงนะสาบาน
แค่คิดว่าอยากมีเรื่องแบบนี้สักวัน
ที่นานนานได้เอกเซอร์ไซส์

กลับบ้านก็ไม่มีคนนั่งรอเหมือนก่อน
ฟูกที่นอนก็ไม่ไปไหน
สักแป๊บนะอาหารก็พึ่งสั่งไป
จะรีบไปไหนอ่ะ คืนนี้ยังอีกยาว

( * )

ก็ฝันได้แต่ฝันถึงเรื่อง ฟอ แอน แฟน
หาแมนแมน ยากขึ้นทุกวัน
แอบปิ๊งคนที่ยืนเต้นอยู่ข้างข้างกัน
หน้าตาผ่านดันมากับแฟน

ได้ยินเคยได้ยินว่าลำปางหนาวมาก
คงไม่หนักเท่าหนาวอ้อมแขน
บางคนที่สุขใจ ก็ไม่เห็นมีแฟน
แค่ แอน แอ่น แอ๊น โยกย้ายไปกับเพลง

( * )

( ดนตรี )

( * )
เพลง : ชัด ช่าว (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : หญิงลี ศรีจุมพล
คำร้อง : บอย เขมราฐ
ทำนอง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Digital Download : *1237034
คอร์ดเพลง ชัด ช่าว - หญิงลี ศรีจุมพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend