คอร์ดเพลง อาจมีครั้งเดียว ที่เราได้รัก Youth Brush

  
Text   
คอร์ดเพลง อาจมีครั้งเดียว ที่เราได้รัก ศิลปิน Youth Brush คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dmaj7 D7 G Gm A Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Dmaj7 | D7 | G | Gm |
INTRO | Dmaj7 | D7 | G | A |

Dmaj7 
  เจ็บมาถึง
Am 
ธันวา หน้าหนาวค่อยๆ เ
G 
ลยผ่าน
 
  ไม่ทำให้น้ำ
Gm 
ตานั้นหายเปียกปอนไปได้
Bm 
  เกิดมาผิดห
E7 
วังมากเกินไป
G 
  ขอร้องพระเจ้าในใจ 
 
 
A 
  และภาวนาให้ได้กอด

Dmaj7 
  ก็ไม่เห็นใ
Am 
ครบอก ต้องผ่าน 15  
G 
ปีก่อน
 
  ว่าเลิกคิดถึง
Gm 
เธอและเป็นตัวเองไม่ง่าย
Bm 
  อาจเป็นอีกค
E7 
รั้งต้องเสียใจ
G 
  เรื่องนี้ผมขอทั้งสวรรค์และน
A 
รกผมขอหมุนครั้งที่ 
 
2

Dmaj7 
ให้คนนั้นฝากรอยเท้าเอ
Em 
าไว้
 
(beggin on my knees)
 
Dmaj7 
ใครคนนั้นที่จะเอา
Em 
แต่ใจ
 
(waiting for your love)
 
Dmaj7 
เราต่างรู้เวลาน้อยแค่
Em 
ไหน 
 
ที่
Gm 
เราจ
Em 
ะรัก
 
ราตรีอาจไม่
A 
มีเวลาให้เช้าอีกเลย

Dmaj7 
  let me be  
D7 
somebody to  
G 
love
 
  คอยแต่
Gm 
เธอผู้เดียวดาย
Bm 
  อาจมีครั้งเ
E7 
ดียวที่เราได้
G 
รัก 
 
 
A 
Dmaj7 
  let me be  
D7 
somebody to  
G 
love
 
  ยิ้มจาก
Gm 
เธอ 
 
ไม่เคยตาย
Bm 
  ให้มีสัก
E7 
ทีที่เราได้
G 
รัก 
 
 
A 

Dmaj7 
  เราพูดทุกป
Am 
ลายปี 
 
ว่าปีหน้าค่อยเ
G 
อาใหม่
 
  หนึ่งเดือนผ่านพ้น
Gm 
ไปเป็นปีถัดไปก็ได้
Bm 
  และเป็นอย่าง
E7 
นี้ทุกครั้งไป
G 
  ฉันขำสมเพชในใจ 
 
 
A 
  ความจริงแล้วมันไม่ได้ฮา

Dmaj7 
  ไม่ว่าฉันเ
Am 
ป็นใคร 
 
เปลี่ยนแปลงไปมากเ
G 
ท่าไร
 
  สิ่งหนึ่งใน
Gm 
หัวใจต้องการความรักเท่านั้น
Bm 
  และเป็นอย่าง
E7 
นี้ทุกทีเลย
G 
  เรื่องนี้ผมขอทั้งสวรรค์และน
A 
รกผมขอหมุนครั้งที่ 
 
2

Dmaj7 
ให้คนนั้นฝากรอยเท้าเอ
Em 
าไว้
 
(beggin on my knees)
 
Dmaj7 
ใครคนนั้นที่จะเอา
Em 
แต่ใจ
 
(waiting for your love)
 
Dmaj7 
เราต่างรู้เวลาน้อยแค่
Em 
ไหน 
 
ที่
Gm 
เราจ
Em 
ะรัก
 
ราตรีอาจไม่
A 
มีเวลาให้เช้าอีกเลย

Dmaj7 
  let me be  
D7 
somebody to  
G 
love
 
  คอยแต่
Gm 
เธอผู้เดียวดาย
Bm 
  อาจมีครั้งเ
E7 
ดียวที่เราได้
G 
รัก 
 
 
A 
Dmaj7 
  let me be  
D7 
somebody to  
G 
love
 
  เราบอบ
Gm 
บางเมื่อใกล้เที่ยงคืน
Bm 
  ในวันสุดท้
E7 
าย 
 
ยังคง
Em 
นั่งที่บาร์ 
 
วันสิ้น
A 
ปี
 
  hope to see you in the bar
 
 
  hope to see you in the bar
 

OUTRO | Dmaj7 | D7 | G | Gm |
OUTRO | Bm | E7 | G | A |
( 4 Times and Fade out )

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อาจมีครั้งเดียว ที่เราได้รัก


เจ็บมาถึงธันวา หน้าหนาวค่อยๆ เลยผ่าน
ไม่ทำให้น้ำตานั้นหายเปียกปอนไปได้
เกิดมาผิดหวังมากเกินไป
ขอร้องพระเจ้าในใจ และภาวนาให้ได้กอด
ก็ไม่เห็นใครบอก ต้องผ่าน 15 ปีก่อน
ว่าเลิกคิดถึงเธอและเป็นตัวเองไม่ง่าย
อาจเป็นอีกครั้งต้องเสียใจ
เรื่องนี้ผมขอทั้งสวรรค์และนรกผมขอหมุนครั้งที่ 2

ให้คนนั้นฝากรอยเท้าเอาไว้
(beggin on my knees)
ใครคนนั้นที่จะเอาแต่ใจ
(waiting for your love)
เราต่างรู้เวลาน้อยแค่ไหน ที่เราจะรัก
ราตรีอาจไม่มีเวลาให้เช้าอีกเลย

let me be somebody to love
คอยแต่เธอผู้เดียวดาย
อาจมีครั้งเดียวที่เราได้รัก
let me be somebody to love
ยิ้มจากเธอ ไม่เคยตาย
ให้มีสักทีที่เราได้รัก

เราพูดทุกปลายปี ว่าปีหน้าค่อยเอาใหม่
หนึ่งเดือนผ่านพ้นไปเป็นปีถัดไปก็ได้
และเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไป
ฉันขำสมเพชในใจ ความจริงแล้วมันไม่ได้ฮา

ไม่ว่าฉันเป็นใคร เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไร
สิ่งหนึ่งในหัวใจต้องการความรักเท่านั้น
และเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย
เรื่องนี้ผมขอทั้งสวรรค์และนรกผมขอหมุนครั้งที่ 2

ให้คนนั้นฝากรอยเท้าเอาไว้
(beggin on my knees)
ใครคนนั้นที่จะเอาแต่ใจ
(waiting for your love)
เราต่างรู้เวลาน้อยแค่ไหน ที่เราจะรัก
ราตรีอาจไม่มีเวลาให้เช้าอีกเลย

let me be somebody to love
คอยแต่เธอผู้เดียวดาย
อาจมีครั้งเดียวที่เราได้รัก
let me be somebody to love
เราบอบบางเมื่อใกล้เที่ยงคืน
ในวันสุดท้าย ยังคงนั่งที่บาร์ วันสิ้นปี

hope to see you in the bar
hope to see you in the bar

มิวสิควิดีโอ อาจมีครั้งเดียว ที่เราได้รัก Youth Brush

เพลง : อาจมีครั้งเดียว ที่เราได้รัก (คอร์ด)
ศิลปิน : Youth Brush
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง : Contact for work :
ติดต่องานศิลปิน : 080-982-5459
คอร์ดเพลง อาจมีครั้งเดียว ที่เราได้รัก Youth Brush
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend