คอร์ดเพลง ตายอย่างช้าๆ Youth Brush (ยูธ บรัช)

  
Text   


INTRO | Cmaj7 | Fmaj7 | Am | G |
INTRO | Am | G | Fmaj7 | G |

 
เรา
Cmaj7 
ค่อยๆ ตาย อย่าง
Fmaj7 
ช้าๆ
 
อยากจะ
Am 
หายไป 
 
บางเว
G 
ลา
 
คง
Am 
คล้ายๆ นอน แล้วหลับ
G 
ตา
 
เพียงแค่
Fmaj7 
ไม่ตื่น 
 
อย่างเมื่อ
G 
วาน

 
ยังคง
Cmaj7 
เสียใจ 
 
ยัง
Fmaj7 
ร่ำร้อง
 
ยังคงร้อ
Am 
งไห้ 
 
เพื่อสั
G 
กคน
 
ยังคง
Am 
รักเธอ 
 
อย่างเมื่อ
G 
วาน
 
แต่ต้อง
Fmaj7 
ลาก่อน 
 
กล่าวอำ
G 
ลา

 
ยังจด
C 
จำเก็บเธอไว้ใน
G 
ใจ
 
ส่วนความรักที่เห
F 
ลือ 
 
ยังรอจะ
G 
ใช้
 
ให้เว
C 
ลาตัวฉันได้เริ่มใ
G 
หม่
 
ส่วนความรักที่ห
F 
ายให้เธอเก็บ
G 
ไว้
 
และขอภา
Em 
วนา 
 
ให้ตัวเอง
 
จด
E 
จำและหยุดทำ
Am 
ร้าย
 
ปล่อยความช้ำออ
D7 
กไป
 
อย่าเย็น
F 
ชามากนักเลย 
 
ขอร้
G 
อง

 
ยังจด
C 
จำเก็บเธอไว้ใน
G 
ใจ
 
ส่วนความรักที่เห
F 
ลือ 
 
ยังรอจะ
G 
ใช้
 
ให้เว
C 
ลาตัวฉันได้เริ่มใ
G 
หม่
 
ส่วนความรักที่ห
F 
ายให้เธอเก็บ
G 
ไว้
 
และขอภา
Em 
วนา 
 
ให้ตัวเอง
 
จด
E 
จำและหยุดทำ
Am 
ร้าย
 
ปล่อยฉันให้ออ
D7 
กไป..
 
อย่าเย็น
F 
ชามากนักเลย 
 
ขอร้
G 
อง

 
ฮู้..  
C 
ฮา..
F 
 
 
Am 
พอได้แล้ว พอ..  
G 
 
ฮู้..  
C 
ฮา..
F 
 
 
Am 
พอได้แล้ว พอ..  
G 
 
ฮู้..  
C 
ฮา..
F 
 
 
Am 
พอได้แล้ว พอ..  
G 
 
ฮู้..  
C 
ฮา..
F 
 
 
Am 
พอได้แล้ว พอ..  
G 


เราค่อยๆ ตาย อย่างช้าๆ
อยากจะหายไป บางเวลา
คงคล้ายๆ นอน แล้วหลับตา
เพียงแค่ไม่ตื่น อย่างเมื่อวาน

ยังคงเสียใจ ยังร่ำร้อง
ยังคงร้องไห้ เพื่อสักคน
ยังคงรักเธอ อย่างเมื่อวาน
แต่ต้องลาก่อน กล่าวอำลา

ยังจดจำเก็บเธอไว้ในใจ
ส่วนความรักที่เหลือ ยังรอจะใช้
ให้เวลาตัวฉันได้เริ่มใหม่
ส่วนความรักที่หายให้เธอเก็บไว้
และขอภาวนา ให้ตัวเอง
จดจำและหยุดทำร้าย
ปล่อยความช้ำออกไป
อย่าเย็นชามากนักเลย ขอร้อง

ยังจดจำเก็บเธอไว้ในใจ
ส่วนความรักที่เหลือ ยังรอจะใช้
ให้เวลาตัวฉันได้เริ่มใหม่
ส่วนความรักที่หายให้เธอเก็บไว้
และขอภาวนา ให้ตัวเอง
จดจำและหยุดทำร้าย
ปล่อยฉันให้ออกไป..
อย่าเย็นชามากนักเลย ขอร้อง

ฮู้.. ฮา… พอได้แล้ว พอ..
ฮู้.. ฮา… พอได้แล้ว พอ..
ฮู้.. ฮา… พอได้แล้ว พอ..
ฮู้.. ฮา… พอได้แล้ว พอ..

มิวสิควิดีโอ ตายอย่างช้าๆ Youth Brush

เพลง : ตายอย่างช้าๆ (คอร์ด)
ศิลปิน : Youth Brush
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend