คอร์ดเพลง ย่อนฮักจั่งยอมเจ็บ กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   
คอร์ดเพลง ย่อนฮักจั่งยอมเจ็บ ศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm Em E7 F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am | G | Em | Am |

Am 
ย้อนว่าฮักเด้ออ้
G 
าย 
 
น้องจึง
Em 
ยอมเสียใจทุ
Dm 
กวัน
 
ปล่อยให้อ้
C 
ายเดินตามความ
Am 
ฝัน 
 
ด้วยก
C 
ารปันใจให้เ
E7 
ขา

Am 
น้องกะฮุ้มาด
G 
่น 
 
เเต่ยอม
Em 
ทน 
 
เป็นคนโง่
Am 
เง้า
 
บ่
C 
ฮุ้ 
 
สิถูกสวม
Dm 
เขา 
 
อีก
G 
ด่น 
 
ป่า
Em 
นได่ 
 
น้อ
Am 
อ้าย

Am 
ฮัก 
 
หมดเเล้วอ้าย
G 
จ๋า 
 
ใจดว
Em 
งนี้ ถูกฟ้า ลง
Dm 
ทัน
 
จอม
C 
จม 
 
กับความฮั
Am 
กมั่น 
 
ที่
C 
มันบ่มีสิทธิ์อะ
E7 
ไร
Am 
นอกจากความเจ็บ
G 
ช้ำ 
 
ทุก
Em 
ยาม ที่อ้าย ไปมี
Am 
ใคร
 
ยอมเ
C 
จ็บ 
 
ให้เธอเเบ่
Dm 
งใจ 
 
ดีกว่าย
G 
อม 
 
ให้
Em 
เราจบ
Am 
กัน

 
ย้อน
F 
ฮัก 
 
น้องจึงยอมเ
G 
จ็บ 
 
ทน
Em 
เก็บซ่อนน้ำตาที่
Am 
ไหล
 
ให้อ้
C 
ายมีใครต่อ
Dm 
ใคร 
 
เเทรก
G 
ใน 
 
หัวใจดวง
C 
นั้น
 
ที่
F 
มีหลายคนหมายป
G 
อง 
 
อยาก
Em 
เป็นเจ้าของทุก
Dm 
วัน
 
แต่น้
C 
องคงได้เเค่
Dm 
ฝัน 
 
เพราะ
G 
มัน 
 
ถูกเเบ่งให้เ
C 
ขา 
 
 
E7 

Am 
ย้อนว่าฮัก 
 
จึง
G 
รอ 
 
เฝ้า
Em 
รอ ร้อ รอ รัก
Dm 
จริง
 
จากอ้
C 
ายผู้เป้นทุก
Am 
สิ่ง 
 
เพียงแ
C 
ต่อย่าทิ้งให้เห
E7 
งา
Am 
หยุดหลายใจเด้ออ้
G 
าย 
 
เก็บหัว
Em 
ใจ 
 
มาใช้เพียง
Dm 
เรา
 
หยุดแ
C 
บ่งความฮักให้
Dm 
เขา 
 
ฮุ้
G 
บ่น้องเ
Em 
หงา 
 
น้อง
Am 
เจ็บ

INSTRU | Am | G | Em | Am |
INSTRU | C | Dm | G Em | Am |

 
ย้อน
F 
ฮัก 
 
น้องจึงยอมเ
G 
จ็บ 
 
ทน
Em 
เก็บซ่อนน้ำตาที่
Am 
ไหล
 
ให้อ้
C 
ายมีใครต่อ
Dm 
ใคร 
 
เเทรก
G 
ใน 
 
หัวใจดวง
C 
นั้น
 
ที่
F 
มีหลายคนหมายป
G 
อง 
 
อยาก
Em 
เป็นเจ้าของทุก
Dm 
วัน
 
แต่น้
C 
องคงได้เเค่
Dm 
ฝัน 
 
เพราะ
G 
มัน 
 
ถูกเเบ่งให้เ
C 
ขา 
 
 
E7 

Am 
ย้อนว่าฮัก 
 
จึง
G 
รอ 
 
เฝ้า
Em 
รอ ร้อ รอ รัก
Dm 
จริง
 
จากอ้
C 
ายผู้เป้นทุก
Am 
สิ่ง 
 
เพียงแ
C 
ต่อย่าทิ้งให้เห
E7 
งา
Am 
หยุดหลายใจเด้ออ้
G 
าย 
 
เก็บหัว
Em 
ใจ 
 
มาใช้เพียง
Dm 
เรา
 
หยุดแ
C 
บ่งความฮักให้
Dm 
เขา 
 
มีเพียงเ
G 
รา 
 
สอง
Em 
คนเท่า
Am 
นั้น

OUTRO | Am | G | Em | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ย่อนฮักจั่งยอมเจ็บ


ย้อนว่าฮักเด้ออ้าย น้องจึงยอมเสียใจทุกวัน
ปล่อยให้อ้ายเดินตามความฝัน ด้วยการปันใจให้เขา

น้องกะฮุ้มาด่น เเต่ยอมทน เป็นคนโง่เง้า
บ่ฮุ้ สิถูกสวมเขา อีกด่น ป่านได่ น้ออ้าย

ฮัก หมดเเล้วอ้ายจ๋า ใจดวงนี้ ถูกฟ้า ลงทัน
จอมจม กับความฮักมั่น ที่มันบ่มีสิทธิ์อะไร
นอกจากความเจ็บช้ำ ทุกยาม ที่อ้าย ไปมีใคร
ยอมเจ็บ ให้เธอเเบ่งใจ ดีกว่ายอม ให้เราจบกัน

ย้อนฮัก น้องจึงยอมเจ็บ ทนเก็บซ่อนน้ำตาที่ไหล
ให้อ้ายมีใครต่อใคร เเทรกใน หัวใจดวงนั้น
ที่มีหลายคนหมายปอง อยากเป็นเจ้าของทุกวัน
แต่น้อง คงได้เเค่ฝัน เพราะมัน ถูกเเบ่งให้เขา

ย้อนว่าฮัก จึงรอ เฝ้ารอ รอ ร้อ รักจริง
จากอ้ายผู้เป้นทุกสิ่ง เพียงเเต่อย่าทิ้งให้เหงา
หยุดหลายใจเด้ออ้าย เก็บหัวใจ มาใช้เพียงเรา
หยุดแบ่งความฮักให้เขา ฮุ้บ่น้องเหงา น้องเจ็บ

( ดนตรี )

ย้อนฮัก น้องจึงยอมเจ็บ ทนเก็บซ่อนน้ำตาที่ไหล
ให้อ้ายมีใครต่อใคร เเทรกใน หัวใจดวงนั้น
ที่มีหลายคนหมายปอง อยากเป็นเจ้าของทุกวัน
แต่น้อง คงได้เเค่ฝัน เพราะมัน ถูกเเบ่งให้เขา

ย้อนว่าฮัก จึงรอ เฝ้ารอ รอ ร้อ รักจริง
จากอ้ายผู้เป้นทุกสิ่ง เพียงเเต่อย่าทิ้งให้เหงา
หยุดหลายใจเด้ออ้าย เก็บหัวใจ มาใช้เพียงเรา
หยุดแบ่งความฮักให้เขา มีเพียงเรา สองคนเท่านั้น

มิวสิควิดีโอ ย่อนฮักจั่งยอมเจ็บ กระต่าย พรรณนิภา

เพลง : ย่อนฮักจั่งยอมเจ็บ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ไพบูลย์ แสงเดือน
เรียบเรียง : พิศวัสต์ ตาวงศ์
ติดต่องานศิลปิน : 082-8532307
คอร์ดเพลง ย่อนฮักจั่งยอมเจ็บ กระต่าย พรรณนิภา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend