คอร์ดเพลง หนึ่งช่อดอกไม้ (Bouquet) drg.

  
Text   


INTRO | Eb | Eb | Eb | Eb |

Eb 
  หากดอกไม้ไม่แ
Bb 
ย้มบานในยาม
Cm 
เช้า
 
เธอยังคงจะ
Ab 
หันไป
Bb 
มองมันหรือเ
Eb 
ปล่า
 
หากท้องฟ้าคืน
Bb 
นี้ไร้ซึ่งหมู่
Cm 
ดาว
 
เธอว่ามันยัง
Ab 
สวยงด
Bb 
งามหรือเปล่า

INSTRU | Eb Bb | Cm Ab |
INSTRU | Eb Bb | Cm Bb |

 
ช่อดอกไ
Eb 
ม้ที่ฉันให้เธอ 
 
เรื่อ
Bb/D 
งราวที่เราต้องเจอ
 
อาจ
Cm 
ดูไม่สวยงดงามเหมือนใ
Ab 
คร
 
แต่จะใ
Eb 
ช้ทุกช่วงเวลา 
 
 
Bb/D 
ทุกวินาที
Cm 
ให้เธอรู้
Bb 
สึกว่าโชค
Fm 
ดี
 
ที่เธอได้
Ab 
เจอฉัน 
 
 
Bb 
 
ที่เราพบ
Eb 
กัน

Eb 
  หากว่าฉันไม่เ
Bb 
หมือนคนที่เธอใฝ่
Cm 
ฝัน
 
เธอจะยังกอด
Ab 
ฉันเหมือนเ
Bb 
ดิมหรือเ
Eb 
ปล่า
 
หากความรักต้องทุ
Bb 
กข์ทนและโหด
Cm 
ร้าย
 
เธอจะยังให้
Ab 
ซบเอน
Bb 
กายหรือเปล่า

INSTRU | Eb Bb | Cm Ab |
INSTRU | Eb Bb | Cm Bb |

 
ช่อดอกไ
Eb 
ม้ที่ฉันให้เธอ
 
เรื่อ
Bb/D 
งราวที่เราต้องเจอ
 
อาจ
Cm 
ดูไม่สวยงดงามเหมือนใ
Ab 
คร
 
แต่จะใ
Eb 
ช้ทุกช่วงเวลา 
 
 
Bb/D 
ทุกวินาที
Cm 
ให้เธอรู้
Bb 
สึกว่าโชค
F 
ดี
 
ที่เธอได้
Ab 
เจอฉัน 
 
 
Bb 

 
หนึ่งช่อดอก
Ab 
ไม้ 
 
อาจไม่แย้ม
Bb 
บาน
 
แต่ยังสวย
Gm 
งามไม่เคยเปลี่ย
Cm 
นไป
 
และยังคง
Ab 
รัก 
 
เธอทั้งหัว
Bb 
ใจ
 
ไม่ลืมว่าใ
Gm 
ครที่คอยกอด
Cm 
ฉัน
 
ใน
Bb 
วันที่
Ab 
ผ่าน 
 
 
Bb 

INSTRU | Eb Bb | Cm Ab |
INSTRU | Eb Bb | Cm Bb |

 
แดดยามเ
Eb 
ช้าที่มีเธออยู่
 
เรื่อง
Bb/D 
ราวที่มีความสุข
Cm 
ไม่ต้องสวยงดงามเหมือนใ
Ab 
คร
 
และจะใ
Eb 
ช้ทุกช่วงเวลา 
 
 
Bb/D 
ทุกวินาที
Cm 
ให้เธอรู้
Bb 
สึกว่าโชค
F 
ดี
 
ที่เธอได้
Fm 
เจอฉัน 
 
 
Gm 
 
ที่เธอได้เ
Ab 
จอฉัน 
 
 
Bb 
 
ที่เราพ
Eb 
บกัน..


หากดอกไม้ไม่แย้มบานในยามเช้า
เธอยังคงจะหันไปมองมันหรือเปล่า
หากท้องฟ้าคืนนี้ไร้ซึ่งหมู่ดาว
เธอว่ามันยังสวยงดงามหรือเปล่า

ช่อดอกไม้ที่ฉันให้เธอ เรื่องราวที่เราต้องเจอ
อาจดูไม่สวยงดงามเหมือนใคร
แต่จะใช้ทุกช่วงเวลา ทุกวินาที
ให้เธอรู้สึกว่าโชคดี ที่เธอได้เจอฉัน
ที่เราพบกัน

หากว่าฉันไม่เหมือนคนที่เธอใฝ่ฝัน
เธอจะยังกอดฉันเหมือนเดิมหรือเปล่า
หากความรักต้องทุกข์ทนและโหดร้าย
เธอจะยังให้ซบเอนกายหรือเปล่า

ช่อดอกไม้ที่ฉันให้เธอ
เรื่องราวที่เราต้องเจอ
อาจดูไม่สวยงดงามเหมือนใคร
แต่จะใช้ทุกช่วงเวลา ทุกวินาที
ให้เธอรู้สึกว่าโชคดี ที่เธอได้เจอฉัน

หนึ่งช่อดอกไม้ อาจไม่แย้มบาน
แต่ยังสวยงามไม่เคยเปลี่ยนไป
และยังคงรัก เธอทั้งหัวใจ
ไม่ลืมว่าใครที่คอยกอดฉันในวันที่ผ่าน

ดนตรี

แดดยามเช้าที่มีเธออยู่
เรื่องราวที่มีความสุข
ไม่ต้องสวยงดงามเหมือนใคร
และจะใช้ทุกช่วงเวลา ทุกวินาที
ให้เธอรู้สึกว่าโชคดี ที่เธอได้เจอฉัน
ที่เธอได้เจอฉัน ที่เราพบกัน

มิวสิควิดีโอ หนึ่งช่อดอกไม้ (Bouquet) drg.

เพลง : หนึ่งช่อดอกไม้ (Bouquet)
ศิลปิน : drg.
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics : drg.
Arranged : drg., Nitipat Chaowalertseree
ติดต่องานศิลปิน : Tel./Line ID 065-440-9098
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend