คอร์ดเพลง กว่าใจสิแข็ง ตับคงแข็งก่อน ตั๊กแตน ยงโย่

  
Text   
คอร์ดเพลง กว่าใจสิแข็ง ตับคงแข็งก่อน ศิลปิน ตั๊กแตน ยงโย่ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cm Eb G Ab Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |
INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |
INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb | G |

 
คิด
Cm 
ฮอดความเก่า 
 
 
Ab 
ความหลัง
 
ทุกๆ
Eb 
ครั้ง 
 
มันยังตอกย้ำหัว
Bb 
ใจ
 
เกิดเป็นบาด
Cm 
แผล 
 
ลุก
Ab 
ลาม
 
จนบาง
Eb 
ครั้ง 
 
มันเจ็บแทบทนบ่
Bb 
ไหว

 
เลยต้องจัด
Cm 
หนัก ทุกวัน เมา
Ab 
ทุกแลงค่ำ
 
อยู่เป็นประ
Eb 
จำ 
 
บ่ได้พัก
Bb 
เลย
 
ย้อนยัง
Cm 
บ่ลืม 
 
คนที่เ
Ab 
คย
 
เอื้อน
Eb 
เอ่ย 
 
บอกว่าฮัก
Bb 
กัน
 
แต่สุด
Cm 
ท้าย 
 
ยิ่งเ
Ab 
มายิ่งจำ
 
มันยิ่ง
Eb 
ทำ 
 
ให้คิด
Bb 
ฮอด 
 
 
G 

 
กว่าใจกูสิ
Cm 
แข็ง 
 
ตับคงแข็งก่อนแ
Ab 
ท้เด้อ
 
ดื่มเพื่อลืม
Eb 
เธอ 
 
คำนี้ใช้บ่
Bb 
ได้
 
กว่ากูสิลืม
Cm 
เขา 
 
ตับคงพังท
Ab 
ลาย
 
วาสิเมาให้
Eb 
ลืม 
 
กะลืมบ่
Bb 
ได้..

 
ตับคง
Ab 
แข็ง 
 
ก่อน
Bb 
ใจ.. 
 
Cm 
ท้ล่ะ

INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |
INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb | G |

 
มื้อ
Cm 
นี้บ่มีเจ้า 
 
เคีย
Ab 
งข้าง
 
มันอ้าง
Eb 
ว้าง 
 
สุดหัว
Bb 
ใจ
 
กะมีแต่เ
Cm 
หล้า 
 
เคียง
Ab 
กาย
 
พอดับกระ
Eb 
หาย 
 
คลายความคิด
Bb 
ฮอด

 
เลยต้องจัด
Cm 
หนัก ทุกวัน เมา
Ab 
ทุกแลงค่ำ
 
อยู่เป็นประ
Eb 
จำ 
 
บ่ได้พัก
Bb 
เลย
 
ย้อนยัง
Cm 
บ่ลืม 
 
คนที่เ
Ab 
คย
 
เอื้อน
Eb 
เอ่ย 
 
บอกว่าฮัก
Bb 
กัน
 
แต่สุด
Cm 
ท้าย 
 
ยิ่งเ
Ab 
มายิ่งจำ
 
มันยิ่ง
Eb 
ทำ 
 
ให้คิด
Bb 
ฮอด 
 
 
G 
โอ้ย..

 
กว่าใจกูสิ
Cm 
แข็ง 
 
ตับคงแข็งก่อนแ
Ab 
ท้เด้อ
 
ดื่มเพื่อลืม
Eb 
เธอ 
 
คำนี้ใช้บ่
Bb 
ได้
 
กว่ากูสิลืม
Cm 
เขา 
 
ตับคงพังท
Ab 
ลาย
 
วาสิเมาให้
Eb 
ลืม 
 
กะลืมบ่
Bb 
ได้

 
กว่าใจกูสิ
Cm 
แข็ง 
 
ตับคงแข็งก่อนแ
Ab 
ท้เด้อ
 
ดื่มเพื่อลืม
Eb 
เธอ 
 
คำนี้ใช้บ่
Bb 
ได้
 
กว่ากูสิลืม
Cm 
เขา 
 
ตับคงพังท
Ab 
ลาย
 
วาสิเมาให้
Eb 
ลืม 
 
กะลืมบ่
Bb 
ได้..

 
กว่าใจกูสิ
Cm 
แข็ง 
 
ตับคงแข็งก่อนแ
Ab 
ท้เด้อ
 
ดื่มเพื่อลืม
Eb 
เธอ 
 
คำนี้ใช้บ่
Bb 
ได้
 
กว่ากูสิลืม
Cm 
เขา 
 
ตับคงพังท
Ab 
ลาย
 
วาสิเมาให้
Eb 
ลืม 
 
กะลืมบ่
Bb 
ได้..

 
ตับคง
Ab 
แข็ง 
 
ก่อน
Bb 
ใจ.. 
 
Cm 
ท้ล่ะ

 
วาสิเมาให้
Ab 
ลืม 
 
กะลืมบ่
Bb 
ได้
 
ตับคง
Ab 
แข็ง 
 
ก่อน
Bb 
ใจ.. 
 
Cm 
ท้ล่ะ

OUTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |
OUTRO | Cm | Ab | Eb | Bb | G | Cm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กว่าใจสิแข็ง ตับคงแข็งก่อน


คิดฮอดความเก่า ความหลัง
ทุกๆครั้ง มันยังตอกย้ำหัวใจ
เกิดเป็นบาดแผล ลุกลาม
จนบางครั้ง มันเจ็บแทบทนบ่ไหว

เลยต้องจัดหนัก ทุกวัน เมาทุกแลงค่ำ
อยู่เป็นประจำ บ่ได้พักเลย
ย้อนยังบ่ลืม คนที่เคย เอื้อนเอ่ย บอกว่าฮักกัน
แต่สุดท้าย ยิ่งเมายิ่งจำ มันยิ่งทำ ให้คิดฮอด

กว่าใจกูสิแข็ง ตับคงแข็งก่อนแท้เด้อ
ดื่มเพื่อลืมเธอ คำนี้ใช้บ่ได้
กว่ากูสิลืมเขา ตับคงพังทลาย
วาสิเมาให้ลืม กะลืมบ่ได้
ตับคงแข็ง ก่อนใจ.. แท้ล่ะ

( ดนตรี )

มื้อนี้บ่มีเจ้า เคียงข้าง
มันอ้างว้าง สุดหัวใจ
กะมีแต่เหล้า เคียงกาย
พอดับกระหาย คลายความคิดฮอด

เลยต้องจัดหนัก ทุกวัน เมาทุกแลงค่ำ
อยู่เป็นประจำ บ่ได้พักเลย
ย้อนยังบ่ลืม คนที่เคย เอื้อนเอ่ย บอกว่าฮักกัน
แต่สุดท้าย ยิ่งเมายิ่งจำ มันยิ่งทำ ให้คิดฮอด โอ้ย..

กว่าใจกูสิแข็ง ตับคงแข็งก่อนแท้เด้อ
ดื่มเพื่อลืมเธอ คำนี้ใช้บ่ได้
กว่ากูสิลืมเขา ตับคงพังทลาย
วาสิเมาให้ลืม กะลืมบ่ได้

กว่าใจกูสิแข็ง ตับคงแข็งก่อนแท้เด้อ
ดื่มเพื่อลืมเธอ คำนี้ใช้บ่ได้
กว่ากูสิลืมเขา ตับคงพังทลาย
วาสิเมาให้ลืม กะลืมบ่ได้
ตับคงแข็ง ก่อนใจ.. แท้ล่ะ

วาสิเมาให้ลืม กะลืมบ่ได้
ตับคงแข็ง ก่อนใจ.. แท้ล่ะ

มิวสิควิดีโอ กว่าใจสิแข็ง ตับคงแข็งก่อน ตั๊กแตน ยงโย่

เพลง : กว่าใจสิแข็ง ตับคงแข็งก่อน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : บีท วรัญญู
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน : 0816696697
คอร์ดเพลง กว่าใจสิแข็ง ตับคงแข็งก่อน ตั๊กแตน ยงโย่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend