คอร์ดเพลง คนในป่า Boy Imagine’s

  
Text   
คอร์ดเพลง คนในป่า ศิลปิน Boy Imagine’s (บอย อิมเมจิ้น) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C F G คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am | Am | Am | Am |

Am 
ลมพัดทุ่งหญ้าไ
C 
หวเอน
G 
เมฆนำลมห่ม
Am 
ฟ้า
Am 
ดวงตะวันแหวกม่
C 
านเมฆมา
G 
ป่าสนปลิวไ
Am 
สว

 
ข้า
F 
ล้มตัวลงบน
Am 
พื้นดินกว้างใหญ่
G 
กองไฟคือผ้า
Am 
ห่ม
C 
ครั้งหนึ่งนั้นข้า
G 
คือสายลม
 
ข้าคือคน
Am 
เสรี

Am 
เผื่อลำนำโคลง
C 
นั้น
G 
พาย้อนคืนวัน
Am 
เก่า
Am 
ย้ำน้ำคำเถื่อน
C 
ทำลำเนา
 
ใน
G 
วันที่เรายังไม่เ
Am 
ดียงสา

 
จน
F 
วันที่ท่านอ่าน
Am 
ถ้อยแถลง
 
แส
G 
ดงเจตจำ
Am 
นงค์ท่านมา
C 
เราจึงรู้ในเ
G 
จตนา
 
ความคิดท่าน เรานั้น
Am 
ต่างกัน

INSTRU | Am C | G Am | Am C | G |

 
ตัว
Am 
ท่านทำงานหาเ
C 
งิน
 
ส่วนเ
G 
ราทำงานหา
Am 
กิน
Am 
เราไม่สะสมเ
C 
กินเรากิน
G 
ท่านว่าเราเกียจ
Am 
คร้าน

F 
ชีวิตเราไม่มีตา
Am 
รางเวลา
G 
นาฬิกาเราคือ
Am 
จักรวาล
C 
ส่วนเวลาท่านเป็นเ
G 
งินเป็นงาน
 
ลูกหลานท่านจึงเ
Am 
หน็ดเหนื่อย

 
และกระโ
Am 
จมของเราก็คือบ้
C 
าน
 
เปลี่ยนต
G 
ามฤดูกาลเคลื่อน
Am 
ไหว
 
มี
Am 
แสงแดดสายลม
C 
ผ่านร่างไป
G 
เด็กๆ 
 
เราสุขภา
Am 
พดี

 
แต่บ้
F 
านเรือนท่านสร้าง
Am 
โตใหญ่
G 
หายใจใน
Am 
อากาศตาย
C 
เครื่องจักรกลสร้างส
G 
ายลมร้าย
 
ท่านจึงไม่วายต้อง
Am 
เจ็บป่วย

INSTRU | Am C | G Am | Am C | G |

 
ท่าน
Am 
ตายแล้วไปส
C 
วรรค์
 
เราต
G 
ายเราอยู่ใ
Am 
นนี้
 
อยู่
Am 
ในผืนดิน 
 
ในเ
C 
ถ้าธุลี
G 
ในวงปีเปลือ
Am 
กไม้

 
อยู่
F 
ในประกายของใ
Am 
บสน
G 
ในสายลมผ่าน
Am 
หุบเขา
 
ความต
C 
ายท่านยิ่งใหญ่และโ
G 
ศกเศร้า
 
ความตายของเราเป็นธรร
Am 
มดา

 
ท่าน
F 
พิพาทกันเพราะ
Am 
ความรู้
G 
ต่อสู้กันด้วย
Am 
อักษร
 
เรา
C 
พิพาทกันเราไ
G 
ม่ซับซ้อน
 
ตื่นนอนมาเรา
Am 
ก็ลืม

 
ความ
F 
รู้ท่านยากและมี
Am 
มากมาย
 
ความ
G 
รู้เราง่ายและ
Am 
มีน้อย
 
ผู้เ
C 
ฒ่าของเราความ
G 
รู้ยังด้อย
 
กว่าเด็กน้อยของท่านอีกใช่
Am 
ไหม

 
ดัง
F 
นั้นถ้อยคำที่
Am 
ท่านเอ่ยถาม
G 
เรา 
 
จึงมิ
Am 
อาจเข้าใจ
 
แผ่น
C 
ดินผืนฟ้ารา
G 
คาเท่าใด
 
ไม่เคยเข้าใจได้
Am 
เลย

 
ก็
F 
ผืนฟ้ากว้างลำ
Am 
ธารใส
G 
ใครเล่าเป็นเจ้า
Am 
ของ
 
สาย
C 
ลมพัดไกวผู้ใ
G 
ดครอบครอง
 
ท่านจับจองได้โดย
Am 
สิ่งใด

F 
ผืนดินกลัวท่านกระ
Am 
หาย
 
จึงได้ม
G 
อบสายน้ำลำ
Am 
ธารใส
C 
ผืนดินยังมอบความ
G 
อบอุ่นให้
 
ท่านยังต้องการสิ่งใ
Am 
ดอีก

INSTRU | Am C | G Am | Am C | G |
INSTRU | F Am | G Am | C G | G |

F 
เรา..เป็นแค่เ
Am 
พียงคนป่า
 
ที่ท่าน
G 
ว่าพวกเราล้า
Am 
หลัง
 
ไม่
C 
มีโรงเรียน 
 
ไม่
G 
มีโรงธรรม
 
ไม่มีที่ท่องจำหรือ
Am 
พร่ำสอน

 
ด้วยบทเ
F 
รียนของเราไม่
Am 
มีตัวอักษร
G 
ความรู้เราไม่
Am 
มีชื่อเรียกขาน
C 
เราเรียนรู้ในฤ
G 
ดูกาล
 
เราเรียนรู้ตาม
Am 
ป่าดงไพร

 
กับเ
F 
สียงใบไม้กระ
Am 
ทบหยาดฝน
G 
เสียงต้นกล้า
Am 
งอกโผล่ดิน
C 
เสียงตีปีกแม
G 
ลงโบยบิน
 
เสียงสายธารที่
Am 
รินหลั่งไพร

 
เราจึงไ
Am 
ม่ต้องการแสงไ
C 
ฟจากท่าน
 
เพราะเรา
G 
มีดวงจันทร์ส่อง
Am 
แสง
 
เราไ
Am 
ม่ต้องการปืนไ
C 
ฟร้ายแรง
 
ยิงค
G 
วายคราวหมื่นครา
Am 
วล้าน

 
เพราะเราจะ
F 
ฆ่าพวกควายก็
Am 
เพื่อประทัง
 
แต่ท่
G 
านฆ่ามันเพื่อ
Am 
ราคา
 
คน
C 
ฆ่าไม่กิน 
 
คน
G 
กินไม่ฆ่า
 
สัตว์ป่าจะเหลือ
Am 
อะไร

F 
ความเชื่อเราที่
Am 
สืบมา
 
ดิน  
G 
น้ำ ลม ฟ้า สัตว์
Am 
ทั้งผอง
 
ดอกไ
C 
ม้เหลืองแดง 
 
แม
G 
ลงร่ำร้อง
 
ล้วนเป็นพี่น้องขอ
Am 
งเรา

 
แต่ท่
F 
านไถดินดัด
Am 
ต้นไม้
G 
ย้ายลำน้ำถาก
Am 
ป่าเขา
C 
ขนย้ายดิน 
 
ระเ
G 
บิดภูเขา
 
เผาเป็นเถ้า
Am 
ถ่าน

 
จนข้า
F 
นึกถึงคำผู้
Am 
เฒ่าเล่าขาน
G 
ในนิทานที่ข้า
Am 
เคยได้ยิน
 
ถ้า
C 
สิ่งอันใดเกิด
G 
ขึ้นกับผืนดิน
 
สิ่งนั้นย่อมเกิด
Am 
กับเรา
C 
สิ่งอันใดเกิด
G 
ขึ้นกับผืนดิน
 
สิ่งนั้นย่อมเกิด
Am 
กับเรา

INSTRU | Am C | G Am | Am C | G |
INSTRU | Am C | G Am | Am C | G |

 
ความ
Am 
จริงสิ่งที่ท่านเพียร
C 
หา
 
เราก็
G 
มีกันมาแต่กา
Am 
ลก่อน
 
เรา
Am 
มีค่ำคืนใ
C 
ห้หลับนอน
 
แดด
G 
ร้อนให้ดอกไม้
Am 
บาน

F 
มีดวงดาว
Am 
พราวกระจ่าง
 
นำท
G 
างให้ฉันและ
Am 
เธอ
C 
มีสิ่งนึงเพื่อสิ่งห
G 
นึ่งเสมอ
 
ไม่มีสิ่งใดที่ไร้เห
Am 
ตุผล

C 
มีสิ่งนึงเพื่อสิ่งห
G 
นึ่งเสมอ
 
ไม่มีสิ่งใดที่ไร้เห
Am 
ตุผล
C 
มีสิ่งนึงเพื่อสิ่งห
G 
นึ่งเสมอ..

Am 
ลมพัดทุ่งหญ้าไ
C 
หวเอน
G 
เมฆนำลมห่ม
Am 
ฟ้า
Am 
ดวงตะวันแหวกม่
C 
านเมฆมา
G 
ป่าสนปลิว
Am 
ไสว

 
ข้า
F 
ล้มตัวลงบน
Am 
พื้นดินกว้างใหญ่
G 
กองไฟคือผ้า
Am 
ห่ม
C 
ครั้งหนึ่งนั้นข้า
G 
คือสายลม
 
ข้าคือคน
Am 
เสรี

C 
ครั้งหนึ่งนั้นข้า
G 
คือสายลม
 
ข้าคือคน
Am 
เสรี
C 
ครั้งหนึ่งนั้นข้า
G 
คือสายลม
 
ข้าเคยเป็นคน
Am 
เสรี

OUTRO | Am | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คนในป่า


มิวสิควิดีโอ คนในป่า Boy Imagine’s

เพลง : คนในป่า (คอร์ด)
ศิลปิน : Boy Imagine’s
คนร้องเพลง เล่นกีต้าร์ : บอย อิมเมจิ้น
คนเป่าขลุ่ยลม : พี่ชา ฮะโมววว
คนปรุงเสียง : พี่เต้ง แห่ง iamcnx
คอร์ดเพลง คนในป่า Boy Imagine's
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend