คอร์ดเพลง ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) เรนิษรา

  
Text   
คอร์ดเพลง ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) ศิลปิน เรนิษรา (Reinizra) feat. SARAN คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A E D Dm F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
หรืออาจเพราะตัว
A 
ฉัน 
 
ไม่เหมาะกับความ
E 
รัก
 
หรืออาจจะต้องเ
D 
ลิกให้ใจคาด
Dm 
หวัง
 
คนที่บอกตลอด
A 
ไป 
 
ต้องจากไกลกันทุกค
E 
รั้ง
 
ตลอดไปที่เ
D 
ป็นความจริง 
 
คือโดน
E 
ทิ้งไปตลอดก
A 
าล 
 
 
E 

INSTRU | A | E | D | Dm |
INSTRU | A | E | D | Dm |

 
หรืออาจเพราะตัว
A 
ฉัน 
 
ไม่เหมาะกับความ
E 
รัก
 
หรืออาจจะต้องเ
D 
ลิกให้ใจคาด
Dm 
หวัง
 
คนที่บอกตลอด
A 
ไป 
 
ต้องจากไกลกันทุกค
E 
รั้ง
 
ตลอดไปที่เ
D 
ป็นความจริง 
 
คือโดน
E 
ทิ้งไปตลอดก
A 
าล 
 
 
E 

 
ตอนจบของ
A 
ฉัน 
 
คือถูกทิ้งไว้ให้อยู่ลำ
E 
พัง
 
ความรักฉันมันไม่เหมือนใน
F#m 
หนัง
 
ฉันคือตัวร้ายที่ต้องต
D 
าย 
 
ไม่เคยไ
E 
ด้รักเธอ

 
ฉากที่เธอห
A 
าย 
 
ใจของฉันถูกทำลายอีกค
E 
รั้ง
 
เทพนิยายดั่งฝันร้ายเล่ม
F#m 
นั้น
 
เนื้อเรื่องความรักที่ได้ต
D 
าย.. 
 
จากฉั
E 
นไป

 
หรืออาจเพราะตัว
A 
ฉัน 
 
ไม่เหมาะกับความ
E 
รัก
 
หรืออาจจะต้องเ
D 
ลิกให้ใจคาด
Dm 
หวัง
 
คนที่บอกตลอด
A 
ไป 
 
ต้องจากไกลกันทุกค
E 
รั้ง
 
ตลอดไปที่เ
D 
ป็นความจริง 
 
คือโดน
E 
ทิ้งไปตลอดก
A 
าล 
 
 
E 

 
เราเคยสัญญา
A 
กันว่าจะไปเที่ยวอาร์กติก
 
มองแม่น้ำและภูเ
E 
ขาพร้อมฟังเพลงคลาสสิก
 
ถ่ายรูปกับดอก
D 
ไม้ 
 
ออกมาเป็นภาพกราฟิก
 
แต่เธอกับขย้ำถูก
Dm 
อย่างอย่างกับเป็นแค่พลาสติก

 
ทำอะไรไ
A 
ว้เธอไม่เคยรับผิด
 
ก็เพราะว่าเป็นเธอมาต
E 
ลอด 
 
ทำให้ประตูรักปิด
 
เจอกับความผิดห
D 
วังไม่รู้กี่ครั้งนับสิบ
 
การอยู่คนเดียวเลยเหมาะกับ
E 
ฉัน
 
ที่ต้องเป็นคนรับสิทธิ์
 

 
หรืออาจเพราะตัว
A 
ฉัน 
 
ไม่เหมาะกับความ
E 
รัก
 
หรืออาจจะต้องเ
D 
ลิกให้ใจคาด
Dm 
หวัง
 
คนที่บอกตลอด
A 
ไป 
 
ต้องจากไกลกันทุกค
E 
รั้ง
 
ตลอดไปที่เ
D 
ป็นความจริง 
 
คือโดน
E 
ทิ้งไปตลอดก
A 
าล 
 
 
E 

OUTRO | A | E | D | Dm |
OUTRO | A | E | D | Dm | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล)


หรืออาจเพราะตัวฉัน ไม่เหมาะกับความรัก
หรืออาจจะต้องเลิกให้ใจคาดหวัง
คนที่บอกตลอดไป ต้องจากไกลกันทุกครั้ง
ตลอดไปที่เป็นความจริง คือโดนทิ้งไปตลอดกาล

( ดนตรี )

ตอนจบของฉัน คือถูกทิ้งไว้ให้อยู่ลำพัง
ความรักฉันมันไม่เหมือนในหนัง
ฉันคือตัวร้ายที่ต้องตาย ไม่เคยได้รักเธอ

ฉากที่เธอหาย ใจของฉันถูกทำลายอีกครั้ง
เทพนิยายดั่งฝันร้ายเล่มนั้น
เนื้อเรื่องความรักที่ได้ตาย จากฉันไป

หรืออาจเพราะตัวฉัน ไม่เหมาะกับความรัก
หรืออาจจะต้องเลิกให้ใจคาดหวัง
คนที่บอกตลอดไป ต้องจากไกลกันทุกครั้ง
ตลอดไปที่เป็นความจริง คือโดนทิ้งไปตลอดกาล

เราเคยสัญญากันว่าจะไปเที่ยวอาร์กติก
มองแม่น้ำและภูเขาพร้อมฟังเพลงคลาสสิก
ถ่ายรูปกับดอกไม้ ออกมาเป็นภาพกราฟิก
แต่เธอกับขย้ำถูกอย่างอย่างกับเป็นแค่พลาสติก
ทำอะไรไว้เธอไม่เคยรับผิด
ก็เพราะว่าเป็นเธอมาตลอด ทำให้ประตูรักปิด
เจอกับความผิดหวังไม่รู้กี่ครั้งนับสิบ
การอยู่คนเดียวเลยเหมาะกับฉัน
ที่ต้องเป็นคนรับสิทธิ์

หรืออาจเพราะตัวฉัน ไม่เหมาะกับความรัก
หรืออาจจะต้องเลิกให้ใจคาดหวัง
คนที่บอกตลอดไป ต้องจากไกลกันทุกครั้ง
ตลอดไปที่เป็นความจริง คือโดนทิ้งไปตลอดกาล

มิวสิควิดีโอ ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) เรนิษรา

เพลง : ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) (คอร์ด)
ศิลปิน : เรนิษรา
คำร้อง : ชยพล ล้วนเส้ง, เรนิษรา ลีประโคน, SARAN
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องานศิลปิน : +66 65-516-5453
คอร์ดเพลง ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) เรนิษรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend