คอร์ดเพลง เคียงขวัญ กัน นภัทร

  
Text   
คอร์ดเพลง เคียงขวัญ (Ost.พรหมลิขิต) ศิลปิน กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm B7 C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | C | Bm Bbdim | Am D | G G7 |
INTRO | C | Bm Bbdim | Am D | G |

G 
  เหมือน
B7 
พรหมลิ
Em 
ขิต 
 
 
D 
 
  ดวงจิตผูก
C 
พัน 
 
ผูก
Cm 
กันแต่ชาติปา
G 
งไหน..
Dm7 
  เหมือนพ
G 
รหมดล
C 
ใจ
Bm 
  ให้เฝ้าอา
Am 
ลัย 
 
ห่วง
A7 
ใยอยู่ทุกเว
D 
ลา

 
คอยรำ
Bm 
พัน..ข
G 
วัญ..
C 
ตา
Bm 
คอยเพรีย
Am 
กหา.. 
 
 
D 
โอ้ขวั
G 
ญเอย.. 
 
 
D 

 
ตราบดาวเคียง
C 
จันทร์จะฝันเพีย
Cm 
งเธอ
Bm 
เฝ้าละเมอ
Em 
เพ้อครวญ
Am 
อิงแอบในแสงน
D 
วล 
 
ยวนใจไห
G 
วหวั่น 
 
 
Dm7 
 
ตราบดาวเคียง
C 
จันทร์ 
 
ใจฉันเ
Cm 
คียงเธอ
Bm 
ด้วยชะตาหมา
Em 
ยมั่น
Am 
จะเคียงขวัญคู่
D 
กันตลอดก
G 
าล.. 
 
 
Dm7 

 
เกิดกี่
C 
หน 
 
ตายกี่
Bm 
ครั้ง 
 
ฉัน
Am 
ยังรักเ
D 
ธอเส
G 
มอ
D/F# 
แม้..ไม่
Em 
อาจพบ
Bm 
เจอ
 
จะต
C 
ามหาเธอ..ผู้เดียวของหั
D 
วใจ

INSTRU | C | Am D | G | Dm7 G |
INSTRU | C Bm | Am A7 | D |

 
คอยรำ
Bm 
พัน..ข
G 
วัญ..
C 
ตา
Bm 
คอยเพรีย
Am 
กหา.. 
 
 
D 
โอ้ขวั
G 
ญเอย.. 
 
 
D 

 
ตราบดาวเคียง
C 
จันทร์จะฝันเพีย
Cm 
งเธอ
Bm 
เฝ้าละเมอ
Em 
เพ้อครวญ
Am 
อิงแอบในแสงน
D 
วล 
 
ยวนใจไห
G 
วหวั่น 
 
 
Dm7 
 
ตราบดาวเคียง
C 
จันทร์ 
 
ใจฉันเ
Cm 
คียงเธอ
Bm 
ด้วยชะตาหมา
Em 
ยมั่น
Am 
จะเคียงขวัญคู่
D 
กันตลอดก
G 
าล.. 
 
 
Dm7 

 
ตราบดาวเคียง
C 
จันทร์ 
 
ใจฉันเ
Cm 
คียงเธอ
Bm 
ด้วยชะตาหมา
Em 
ยมั่น
Am 
จะเคียงขวัญ
D 
คู่กัน..
 
ฮืม.. ตลอดกาล..
 

OUTRO | C Cm | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เคียงขวัญ


เหมือนพรหมลิขิต
ดวงจิตผูกพันผูกกันแต่ชาติปางไหน
เหมือนพรหมดลใจ
ให้เฝ้าอาลัยห่วงใยอยู่ทุกเวลา

คอยรำพัน ขวัญตา
คอยเพรียกหา โอ้ขวัญเอย

ตราบดาวเคียงจันทร์ จะฝันเพียงเธอ
เฝ้าละเมอเพ้อครวญ
อิงแอบในแสงนวล ยวนใจไหวหวั่น
ตราบดาวเคียงจันทร์ ใจฉันเคียงเธอ
ด้วยชะตาหมายมั่น จะเคียงขวัญคู่กันตลอดกาล

เกิดกี่หน ตายกี่ครั้ง ฉันยังรักเธอเสมอ
แม้ไม่อาจพบเจอ จะตามหาเธอ
ผู้เดียวของหัวใจ

( ดนตรี )

คอยรำพัน ขวัญตา
คอยเพรียกหา โอ้ขวัญเอย

ตราบดาวเคียงจันทร์ จะฝันเพียงเธอ
เฝ้าละเมอเพ้อครวญ
อิงแอบในแสงนวล ยวนใจไหวหวั่น
ตราบดาวเคียงจันทร์ ใจฉันเคียงเธอ
ด้วยชะตาหมายมั่น จะเคียงขวัญคู่กันตลอดกาล

ตราบดาวเคียงจันทร์ ใจฉันเคียงเธอ
ด้วยชะตาหมายมั่น จะเคียงขวัญคู่กัน.. ตลอดกาล…

มิวสิควิดีโอ เคียงขวัญ กัน นภัทร

เพลง : เคียงขวัญ (คอร์ด)
ศิลปิน : กัน นภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เรียบเรียง : ตั้งใจทีม
Ost.พรหมลิขิต
คอร์ดเพลง เคียงขวัญ กัน นภัทร
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend