คอร์ดเพลง ฝากซอง วงกลม

  
Text   
คอร์ดเพลง ฝากซอง ศิลปิน วงกลม คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em Am F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb
INTRO | C | Em | F | G | G |
INTRO | Am | C | G/B | Am | Em |

 
งานแต่งของน้
C 
อง 
 
พี่บ่าวฝาก
Em 
ซองไปแล้
Am 
วนะ
 
ไม่อยากจะไปเพราะรู้ตัว
C 
ว่า 
 
คงกลั้นน้ำ
Em 
ตาเอาไว้ไม่
Am 
ได้
 
นอนฟังเครื่อง
C 
ไฟ 
 
เสียงคนเข้า
Em 
โห่กัน
Am 
ฉาว
 
เขาให้ตัวเจ้าบ่
C 
าว 
 
หอมแก้มเจ้าสาว
Em 
ฉาวเ
G 
ทือน

 
ใจเหมือนอีข
C 
าด 
 
เหมือนใครเอา
Em 
ดาบมาตัด
Am 
หวิ้น
 
อยู่อยู่น้ำตาก็ไหล
C 
ริน
 
อยากแทรกแผ่น
Em 
ดิน 
 
เอาหน้าหลบ
Am 
หนี
 
นอนฟังเครื่อง
C 
ไฟ 
 
นี่ก็ใ
Em 
กล้เที่ยงคืนแล้
Am 
วนี่
 
ส่งตัวบ่าวส
G 
าวเข้าห้องสุข
C 
ขี
 
ส่วนตัวของ
G 
พี่ชาดจี้หัว
C 
ใจ

 
แน่นเหมือนฉัดโห
C 
นด
 
เหมือนถูกลูก
G/B 
โทษนาทีสุด
Am 
ท้าย
 
ถูกหมัดน็อคสู้เขาไม่
C 
ได้
 
ต้องนอนแพ้
G/B 
พ่ายอยู่กลาง
Am 
เวที
 
น้องคงมี
C 
สุขส่วนพี่นอน
G/B 
ทุกข์หัวใจ
Am 
ป่นปี้
 
แน่นเหมือนหวีเห
G 
นียดโดนเค้าข
C 
ยี้
 
มันเจ็บมัน
G/B 
จี้อยู่กลางหั
Am 
วใจ

F 
อยู่
G 
กันให้บ
C 
าย 
 
จากใจพี่
Em 
ชายที่ยังรัก
Am 
น้อง
 
มีรอยน้ำตาอยู่ที่มุมซ
C 
อง 
 
ขอให้
Em 
น้องโปรดจงเข้
Am 
าใจ
 
จากใจดวง
C 
นี้ 
 
จาก
Em 
คนเคยรักเคย
Am 
ใกล้
 
อยู่กันให้บ
G 
ายนะทราม
C 
วัย 
 
จากใจพี่ช
G 
ายที่ยังรั
C 
กเธอ

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | Am | D | G | C |

 
แน่นเหมือนฉัดโห
C 
นด
 
เหมือนถูกลูก
G/B 
โทษนาทีสุด
Am 
ท้าย
 
ถูกหมัดน็อคสู้เขาไม่
C 
ได้
 
ต้องนอนแพ้
G/B 
พ่ายอยู่กลาง
Am 
เวที
 
น้องคงมี
C 
สุขส่วนพี่นอน
G/B 
ทุกข์หัวใจ
Am 
ป่นปี้
 
แน่นเหมือนหวีเห
G 
นียดโดนเค้าข
C 
ยี้
 
มันเจ็บมัน
G/B 
จี้อยู่กลางหั
Am 
วใจ

F 
อยู่
G 
กันให้บ
C 
าย 
 
จากใจพี่
Em 
ชายที่ยังรัก
Am 
น้อง
 
มีรอยน้ำตาอยู่ที่มุมซ
C 
อง 
 
ขอให้
Em 
น้องโปรดจงเข้
Am 
าใจ
 
จากใจดวง
C 
นี้ 
 
จาก
Em 
คนเคยรักเคย
Am 
ใกล้
 
อยู่กันให้บ
G 
ายนะทราม
C 
วัย 
 
จากใจพี่ช
G 
ายที่ยังรั
C 
กเธอ

OUTRO | F | Em | F G | C | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฝากซอง


งานแต่งของน้อง พี่บ่าวฝากซองไปแล้วนะ
ไม่อยากจะไปเพราะรู้ตัวว่า คงกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้
นอนฟังเครื่องไฟ เสียงคนเข้าโห่กันฉาว
เขาให้ตัวเจ้าบ่าว หอมแก้มเจ้าสาวฉาวเทือน
ใจเหมือนอีขาด เหมือนใครเอาดาบมาตัดหวิ้น
อยู่อยู่น้ำตาก็ไหลริน
อยากแทรกแผ่นดินเอาหน้าหลบหนี
นอนฟังเครื่องไฟ นี่ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วนี่
ส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องสุขขี
ส่วนตัวของพี่ชาดจี้หัวใจ

แน่นเหมือนฉัดโหนด
เหมือนถูกลูกโทษนาทีสุดท้าย
ถูกหมัดน็อคสู้เขาไม่ได้
ต้องนอนแพ้พ่ายอยู่กลางเวที
น้องคงมีสุขส่วนพี่นอนทุกข์หัวใจป่นปี้
แน่นเหมือนหวีเหนียดโดนเค้าขยี้
มันเจ็บมันจี้อยู่กลางหัวใจ

อยู่กันให้บาย จากใจพี่ชายที่ยังรักน้อง
มีรอยน้ำตาอยู่ที่มุมซอง ขอให้น้องโปรดจงเข้าใจ
จากใจดวงนี้จากคนเคยรักเคยใกล้
อยู่กันให้สบายนะทรามวัย จากใจพี่ชายที่ยังรักเธอ

แน่นเหมือนฉัดโหนด
เหมือนถูกลูกโทษนาทีสุดท้าย
ถูกหมัดน็อคสู้เขาไม่ได้
ต้องนอนแพ้พ่ายอยู่กลางเวที
น้องคงมีสุขส่วนพี่นอนทุกข์หัวใจป่นปี้
แน่นเหมือนหวีเหนียดโดนเค้าขยี้
มันเจ็บมันจี้อยู่กลางหัวใจ

อยู่กันให้บาย จากใจพี่ชายที่ยังรักน้อง
มีรอยน้ำตาอยู่ที่มุมซอง ขอให้น้องโปรดจงเข้าใจ
จากใจดวงนี้จากคนเคยรักเคยใกล้
อยู่กันให้สบายนะทรามวัย จากใจพี่ชายที่ยังรักเธอ

มิวสิควิดีโอ ฝากซอง วงกลม

เพลง : ฝากซอง (คอร์ด)
ศิลปิน : วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง : กุ๊อะลาดิน
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส
ติดต่องานศิลปิน : โทร.081-082-6999
คอร์ดเพลง ฝากซอง วงกลม
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend