คอร์ดเพลง ซาไกกับเด็กในหลาด โชค มันนิ พาราฮัท

  
Text   
คอร์ดเพลง ซาไกกับเด็กในหลาด ศิลปิน โชค มันนิ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m C#7 D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | F#m |
INTRO | F#m | D | E | C#7 |

 
ความ
F#m 
หล่อมันอยู่ข้างใน
 
เปลือกน
E 
อกอาจไม่สวยใส
 
เสื้อผ้าหน้า
D 
ผมไม่ทันสมัย
 
หม้าย
C#7 
ใครสนใจ.. 
 
หม้ายใครสักคน

INSTRU | F#m | E | D | C#7 |

 
เต็ม
F#m 
บ่าวมาหลายปี 
 
ฟงแ
E 
ฟนยังหม้ายมี
 
เราคน
D 
ป่ากะอยู่พันนี้ 
 
แหลง
C#7 
ไปกะบัดสี
 
สาว่าอิเ
F#m 
ปล่า..

 
เพราะเ
D 
รามันคนป่า 
 
ใช้ชี
E 
วิตอยู่ในป่า
 
เขาเรียกเราว่าคนป่า เงา
F#m 
ะป่าซาไก
 
เป็น
D 
คนหม้ายไหร 
 
แม้แต่เกือกไม่ใส่
 
มีแ
E 
ต่หัวใจ.
C#7 
.. 
 
หัวใจกับหัว
F#m 
มันหมก

 
แต่จริง
D 
ใจแน่อน 
 
เจ้าป่าเจ้าเขารับรอง
 
สิ่งศักดิ์
E 
สิทธิ์ทั้งห้วยหนอง 
 
ช่วย
F#m 
ดลบันดาลใจ
 
ให้
D 
คนที่แอบรัก 
 
เขาตกหลุมรัก
 
สร้างตำน
E 
านแห่งความรัก..
 
เด็กในหลาดกับ
F#m 
ซาไก..

INSTRU | D | E | C#7 | F#m |
INSTRU | D | E | C#7 | C#7 |
INSTRU ( ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง โฮ )
INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m |

 
เต็ม
F#m 
บ่าวมาหลายปี 
 
ฟงแ
E 
ฟนยังหม้ายมี
 
เราคน
D 
ป่ากะอยู่พันนี้ 
 
แหลง
C#7 
ไปกะบัดสี
 
สาว่าอิเ
F#m 
ปล่า..

 
เพราะเ
D 
รามันคนป่า 
 
ใช้ชี
E 
วิตอยู่ในป่า
 
เขาเรียกเราว่าคนป่า เงา
F#m 
ะป่าซาไก
 
เป็น
D 
คนหม้ายไหร 
 
แม้แต่เกือกไม่ใส่
 
มีแ
E 
ต่หัวใจ.
C#7 
.. 
 
หัวใจกับหัว
F#m 
มันหมก

 
แต่จริง
D 
ใจแน่อน 
 
เจ้าป่าเจ้าเขารับรอง
 
สิ่งศักดิ์
E 
สิทธิ์ทั้งห้วยหนอง 
 
ช่วย
F#m 
ดลบันดาลใจ
 
ให้
D 
คนที่แอบรัก 
 
เขาตกหลุมรัก
 
สร้างตำน
E 
านแห่งความรัก..
 
เด็กในหลาดกับ
F#m 
ซาไก.. 
 
 
D 
 
E 
 
เด็กในหลาดกับ
F#m 
ซาไก..

OUTRO | D | E | C#7 | F#m |
OUTRO | D | E | C#7 | C#7 |
OUTRO ( ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง โฮ )
OUTRO | D | E | C#7 | F#m |
OUTRO | D | E | C#7 | F#m |
OUTRO ( ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง โฮ )
OUTRO | F#m | ( 12 Times )

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ซาไกกับเด็กในหลาด


ความหล่อมันอยู่ข้างใน
เปลือกนอกอาจไม่สวยใส
เสื้อผ้าหน้าผมไม่ทันสมัย
หม้ายใครสนใจ.. หม้ายใครสักคน

เต็มบ่าวมาหลายปี ฟงแฟนยังหม้ายมี
เราคนป่ากะอยู่พันนี้ แหลงไปกะบัดสี
สาว่าอิเปล่า

เพราะเรามันคนป่า ใช้ชีวิตอยู่ในป่า
เขาเรียกเราว่าคนป่า เงาะป่าซาไก
เป็นคนหม้ายไหร แม้แต่เกือกไม่ใส่
มีแต่หัวใจ.. หัวใจกับหัวมันหมก

แต่จริงใจแน่อน เจ้าป่าเจ้าเขารับรอง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้วยหนอง ช่วยดลบันดาลใจ
ให้คนที่แอบรัก เขาตกหลุมรัก
สร้างตำนานแห่งความรัก
เด็กในหลาดกับซาไก

( ดนตรี )
( ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง โฮ )

เต็มบ่าวมาหลายปี ฟงแฟนยังหม้ายมี
เราคนป่ากะอยู่พันนี้ แหลงไปกะบัดสี
สาว่าอิเปล่า

เพราะเรามันคนป่า ใช้ชีวิตอยู่ในป่า
เขาเรียกเราว่าคนป่า เงาะป่าซาไก
เป็นคนหม้ายไหร แม้แต่เกือกไม่ใส่
มีแต่หัวใจ.. หัวใจกับหัวมันหมก

แต่จริงใจแน่อน เจ้าป่าเจ้าเขารับรอง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้วยหนอง ช่วยดลบันดาลใจ
ให้คนที่แอบรัก เขาตกหลุมรัก
สร้างตำนานแห่งความรัก
เด็กในหลาดกับซาไก
เด็กในหลาดกับซาไก

ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง โฮ
ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง ซาเดิง

มิวสิควิดีโอ ซาไกกับเด็กในหลาด โชค มันนิ

เพลง : ซาไกกับเด็กในหลาด (คอร์ด)
ศิลปิน : โชค มันนิ
เนื้อร้อง/ทำนอง : โอ พารา
เรียบเรียง : ก๊อก กิจติเดช
ติดต่องานศิลปิน : 081-099-4345
คอร์ดเพลง ซาไกกับเด็กในหลาด โชค มันนิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend