คอร์ดเพลง หรอยแรง สิงโต นำโชค

  
Text   
คอร์ดเพลง หรอยแรง ศิลปิน สิงโต นำโชค คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A C#7 | F#m E |
INTRO | D C#m | Bm E |

 
พี่แหลงไม่
A 
ชับ น้องเลยไ
C#m 
ม่รับ รักพี่เป็น
F#m 
แฟน
 
พี่
E 
นั่งเสียใจเหม็ดแ
D 
รง อยู่ร้าน
C#m 
แกงปัก
Bm 
ษ์ใต้ 
E 
 
หนมจีนน้ำ
A 
ยา ใบเหลียง
C#m 
ผัดไข่ให้กินไอ้ไหร
F#m 
ก็ได้
 
แล้ว
E 
พี่เป็นคนง่
D 
ายๆ ถึง
C#m 
น้องก็ไม่ส
Bm 
นใจ อยู่
E 
ดี

A 
  พี่แหลงไม่
C#7 
ชับ เลยเป็นแฟน
F#m 
ไม่ได้
 
  มันถูกบัง
E 
คับให้เป็นได้แค่พี่ช
D 
าย 
C#m 
 
  แล้วพี่เสี
Bm 
ยใจ ร้องไ
E 
ห้บัดสี

A 
  น้อง
C#m 
เฮ้อ หรอย
F#m 
แรง พี่รักเ
E 
ธอจนเหม็ดแ
D 
รง 
C#m 
 
  รักเธออย่าง
Bm 
แรง แต่ว่าแห
E 
ลงไม่ได้
A 
  น้อง
C#m 
เฮ้อ หรอย
F#m 
แรง พี่รักเ
E 
ธอจนเหม็ดแ
D 
รง 
C#m 
 
  คอไม่ทอง
F#m 
แดง แล้วแห
E 
ลง ไม่ได้

INSTRU | A C#7 | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E |

 
ถึงแหลงไม่
A 
ชับ แต่พี่
C#m 
ก็ยัง รักน้อง
F#m 
อยู่ดี
 
จะ
E 
รักน้องสาวคน
D 
นี้ รักเธอ
C#m 
อยู่ดี รักแบบพี่
Bm 
ชาย 
E 
 
รักแบบห
A 
ยบๆ รักแบบแอบ
C#m 
ชอบ แบบไอ้ไหร
F#m 
ก็ได้ 
E 
 
ไม่พรือไม่ร้
D 
ายแล้วพี่จะอยู่ให้
C#m 
บาย เพราะพี่เข้า
Bm 
ใจดี 
E 

A 
  เพราะแหลงไม่
C#7 
ชับ เลยเป็นแฟน
F#m 
ไม่ได้
 
  มันถูกบัง
E 
คับให้เป็นได้แค่พี่ช
D 
าย 
C#m 
 
  ก็ไม่เป็
Bm 
นไร ให้เป็นอะไ
E 
รก็ได้ไม่พรือ

A 
  น้อง
C#m 
เฮ้อ หรอย
F#m 
แรง พี่รักเ
E 
ธอจนเหม็ดแ
D 
รง 
C#m 
 
  รักเธออย่าง
Bm 
แรง แต่ว่าแห
E 
ลงไม่ได้
A 
  น้อง
C#m 
เฮ้อ หรอย
F#m 
แรง พี่รักเ
E 
ธอจนเหม็ดแ
D 
รง 
C#m 
 
  คอไม่ทอง
F#m 
แดง แล้วแห
E 
ลง ไม่ได้

INSTRU | A C#7 | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E |
INSTRU | A C#7 | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E |

A 
  น้อง
C#m 
เฮ้อ หรอย
F#m 
แรง พี่รักเ
E 
ธอจนเบิ่ดแ
D 
ฮง 
C#m 
 
  รักเธออย่าง
Bm 
แรง แต่ว่าแห
E 
ลงไม่ได้
A 
  น้อง
C#m 
เฮ้อ หรอย
F#m 
แรง พี่รักเ
E 
ธอฮอย่างแ
D 
รง 
C#m 
 
  คอไม่ทอง
F#m 
แดง แล้วแห
E 
ลง บ่ได้

A 
  น้อง
C#m 
เฮ้อ น้อง
F#m 
เฮ้อ น้องเ
E 
ฮ้อ หรอยแ
D 
รง 
C#m 
 
Bm 
 
E 
A 
  น้อง
C#m 
เฮ้อ น้อง
F#m 
เฮ้อ น้องเ
E 
ฮ้อ หรอยแ
D 
รง 
C#m 
 
Bm 
 
E 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หรอยแรง


พี่แหลงไม่ชับ น้องเลยไม่รับ รักพี่เป็นแฟน
พี่นั่งเสียใจเหม็ดแรง อยู่ร้านแกงปักษ์ใต้
หนมจีนน้ำยา ใบเหลียงผัดไข่ให้กินไอ้ไหรก็ได้
แล้วพี่เป็นคนง่าย ๆ ถึงน้องก็ไม่สนใจ อยู่ดี

พี่แหลงไม่ชับ เลยเป็นแฟนไม่ได้
มันถูกบังคับให้เป็นได้แค่พี่ชาย
แล้วพี่เสียใจ ร้องไห้บัดสี

น้องเฮ้อ หรอยแรง พี่รักเธอจนเหม็ดแรง
รักเธออย่างแรง แต่ว่าแหลงไม่ได้
น้องเฮ้อ หรอยแรง พี่รักเธอจนเหม็ดแรง
คอไม่ทองแดง แล้วแหลง ไม่ได้

( ดนตรี )

ถึงแหลงไม่ชับ แต่พี่ก็ยัง รักน้องอยู่ดี
จะรักน้องสาวคนนี้ รักเธออยู่ดี รักแบบพี่ชาย
รักแบบหยบ ๆ รักแบบแอบชอบ แบบไอ้ไหรก็ได้
ไม่พรือไม่ร้ายแล้วพี่จะอยู่ให้บาย เพราะพี่เข้าใจดี

เพราะแหลงไม่ชับ เลยเป็นแฟนไม่ได้
มันถูกบังคับให้เป็นได้แค่พี่ชาย
ก็ไม่เป็นไร ให้เป็นอะไรก็ได้ไม่พรือ

น้องเฮ้อ หรอยแรง พี่รักเธอจนเหม็ดแรง
รักเธออย่างแรง แต่ว่าแหลง ไม่ได้
น้องเฮ้อ หรอยแรง พี่รักเธอจนเหม็ดแรง
คอไม่ทองแดง แล้วแหลง ไม่ได้

( ดนตรี )

น้องเฮ้อ หรอยแรง พี่รักเธอจนเบิ่ดแฮง
รักเธออย่างแรง แต่ว่าแหลง ไม่ได้
น้องเฮ้อ หรอยแรง พี่รักเธออย่างแรง
คอไม่ทองแดง แล้วแหลง บ่ได้

น้องเฮ้อ น้องเฮ้อ น้องเฮ้อ หรอยแรง
น้องเฮ้อ น้องเฮ้อ น้องเฮ้อ หรอยแรง

มิวสิควิดีโอ หรอยแรง สิงโต นำโชค

เพลง : หรอยแรง (คอร์ด)
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง/ทำนอง : สิงโต นำโชค
ติดต่องาน: 098-839-8897
IG: singtonumchok
คอร์ดเพลง หรอยแรง สิงโต นำโชค
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend