คอร์ดเพลง ใหญ่คับปาก เอ วงพีช

  
Text   
คอร์ดเพลง ใหญ่คับปาก ศิลปิน เอ วงพีช คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | A | Bm | G |

 
ไม่พูดอะไรหน่อยเห
D 
รอ
 
ก่อนเธอจะไ
A 
ปมีคำส่งท้าย 
 
หรื
Bm 
อเปล่า
 
ก่อนจะเป็นเ
G 
ขามาแทนที่ของ
D 
ฉัน
 
บอกกันให้ได้
A 
รู้ 
 
เผื่อมันจะช่ว
Bm 
ยลืม
 
ที่เคยผ่าน
G 
มา

 
ทนเสียเวลาหน่อยเ
D 
ธอ
 
มันเป็นการเ
A 
จอกันครั้งสุดท้าย 
 
ขอ
Bm 
งเรา
 
จะเจ็บจะเห
G 
งา 
 
เท่าไหร่ต่อจาก
D 
นี้ 
 
ก็ค่อยดูวิ
A 
ธี
 
ตอนนี้แค่
Bm 
พูดลา 
 
อย่ากลัวว่าใครจะต
G 
าย

 
จะเงียบทำ
Bm 
ไม ปากอมอะไร ไม่พู
A 
ดหน่อย
 
แค่เพียงเล็กน้
G 
อย ก็ลากันหน่อย คนเคย
D 
รัก
 
ตอนอยู่กับ
Bm 
เขา เธอเฝ้าบอกรัก ไม่
F#m 
เห็นจะคิดยาก
 
เรื่องมันใ
G 
หญ่ คับปาก เลยเห
A 
รอ

 
หมดรักก็พูด
D 
มา 
 
จะลาก็พูดเ
A 
ลย
 
หุบปากทำเป็น
Bm 
เฉย 
 
จะให้เข้าใจว่า
G 
ยังไง
 
ก็รู้ว่ารีบ
D 
ไป 
 
ไม่อยากให้เขา
A 
รอ
 
คำบอกลาที่ฉัน
Bm 
ขอ 
 
ก็เลยไม่ไ
A 
ด้ฟัง

INSTRU | Bm | A | G | D |
INSTRU | Bm | F#m | G | A |

 
จะเงียบทำ
Bm 
ไม ปากอมอะไร ไม่พู
A 
ดหน่อย
 
แค่เพียงเล็กน้
G 
อย ก็ลากันหน่อย คนเคย
D 
รัก
 
ตอนอยู่กับ
Bm 
เขา เธอเฝ้าบอกรัก ไม่
F#m 
เห็นจะคิดยาก
 
เรื่องมันใ
G 
หญ่ คับปาก เลยเห
A 
รอ

 
หมดรักก็พูด
D 
มา 
 
จะลาก็พูดเ
A 
ลย
 
หุบปากทำเป็น
Bm 
เฉย 
 
จะให้เข้าใจว่า
G 
ยังไง
 
ก็รู้ว่ารีบ
D 
ไป 
 
ไม่อยากให้เขา
A 
รอ
 
คำบอกลาที่ฉัน
Bm 
ขอ 
 
ก็เลยไม่ไ
A 
ด้ฟัง

 
หมดรักก็พูด
D 
มา 
 
จะลาก็พูดเ
A 
ลย
 
หุบปากทำเป็น
Bm 
เฉย 
 
จะให้เข้าใจว่า
G 
ยังไง
 
ก็รู้ว่ารีบ
D 
ไป 
 
ไม่อยากให้เขา
A 
รอ
 
คำบอกลาที่ฉัน
Bm 
ขอ 
 
ก็เลยไม่ไ
A 
ด้ฟัง

 
เรื่องมันคงใหญ่คั
D 
บปาก 
 
ใช่ไ
A 
หม
 
มันคงใหญ่คั
Bm 
บปาก 
 
ฉันเ
G 
ข้าใจ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ใหญ่คับปาก


ไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ
ก่อนเธอจะไปมีคำส่งท้าย หรือเปล่า
ก่อนจะเป็นเขามาแทนที่ของฉัน
บอกกันให้ได้รู้ เผื่อมันจะช่วยลืม
ที่เคยผ่านมา

ทนเสียเวลาหน่อยเธอ
มันเป็นการเจอกันครั้งสุดท้าย ของเรา
จะเจ็บจะเหงา เท่าไหร่ต่อจากนี้ ก็ค่อยดูวิธี
ตอนนี้แค่พูดลา อย่ากลัวว่าใครจะตาย

จะเงียบทำไม ปากอมอะไร ไม่พูดหน่อย
แค่เพียงเล็กน้อย ก็ลากันหน่อย คนเคยรัก
ตอนอยู่กับเขา เธอเฝ้าบอกรัก ไม่เห็นจะคิดยาก
เรื่องมันใหญ่ คับปาก เลยเหรอ

หมดรักก็พูดมา จะลาก็พูดเลย
หุบปากทำเป็นเฉย จะให้เข้าใจว่ายังไง
ก็รู้ว่ารีบไป ไม่อยากให้เขารอ
คำบอกลาที่ฉันขอ ก็เลยไม่ได้ฟัง

( ดนตรี )

จะเงียบทำไม ปากอมอะไร ไม่พูดหน่อย
แค่เพียงเล็กน้อย ก็ลากันหน่อย คนเคยรัก
ตอนอยู่กับเขา เธอเฝ้าบอกรัก ไม่เห็นจะคิดยาก
เรื่องมันใหญ่ คับปาก เลยเหรอ

หมดรักก็พูดมา จะลาก็พูดเลย
หุบปากทำเป็นเฉย จะให้เข้าใจว่ายังไง
ก็รู้ว่ารีบไป ไม่อยากให้เขารอ
คำบอกลาที่ฉันขอ ก็เลยไม่ได้ฟัง

หมดรักก็พูดมา จะลาก็พูดเลย
หุบปากทำเป็นเฉย จะให้เข้าใจว่ายังไง
ก็รู้ว่ารีบไป ไม่อยากให้เขารอ
คำบอกลาที่ฉันขอ ก็เลยไม่ได้ฟัง

เรื่องมันคงใหญ่คับปาก ใช่ไหม
มันคงใหญ่คับปาก ฉันเข้าใจ

มิวสิควิดีโอ ใหญ่คับปาก เอ วงพีช

เพลง : ใหญ่คับปาก (คอร์ด)
ศิลปิน : เอ วงพีช Tig Band
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน : 062-5656982
คอร์ดเพลง ใหญ่คับปาก เอ วงพีช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend