คอร์ดเพลง อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร OABNITHI

  
Text   
คอร์ดเพลง อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร ศิลปิน OABNITHI คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb F Gm Ebm B G#m Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Bb | F/A | Gm | Ebm |

Bb 
  ไม่มีเวลาเลยใช่
F/A 
ไหม 
 
โอเคก็ได้ไม่
Gm 
เป็นไร
 
  ว่างเมื่อไ
Ebm 
หร่ไว้ค่อยอยู่ด้
F 
วยกัน
Bb 
  เธอไม่ค่อยว่างอยู่
F/A 
กับฉัน 
 
แต่ก็ยังว่างไปกับ
Gm 
ใคร
 
  ไม่เข้า
Ebm 
ใจแต่ก็ต้องเ
F 
ข้าใจ

Bb 
บ่อย บ่อย ครั้ง เริ่ม
F/A 
เกิดคำถาม
 
ว่า  
Gm 
ที่สองเราค่อยๆห่าง 
 
เธอนั้นยังรักกันอยู่
Ebm 
ไหม

 
อย่าเอาเว
Bb 
ลาของฉันไปให้
F/A 
ใคร 
 
ได้ไหม
 
อย่าทำเ
Gm 
หมือนใจฉันไม่
Ebm 
สำคัญ 
 
มันเจ็บทุกค
F 
รั้ง oh baby
Bb 
เหงาทั้งทั้งที่
F/A 
มีกัน 
 
แปลกสิ้นดี
 
ไม่อยากเรียก
Gm 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Ebm 
บนี้
 
ก็เพราะทั้งชี
F 
วิตมีเธอคนเดียว

B 
  อาจดูงี่เง่าเอา
F/A 
แต่ใจ
 
  หวังแค่ให้เธอนั้น
Gm 
เข้าใจ
 
  ที่เป็นแบ
Ebm 
บนี้ 
 
คำเดียวเลย
F 
คิดถึง

Bb 
กอดนานๆ 
 
เหมือนใ
F/A 
นวันวาน
 
เว
Gm 
ลาที่ควรเป็นของเรา
 
ให้มันเป็นของเราได้
Ebm 
ไหม 
 
 
F 

 
อย่าเอาเว
Bb 
ลาของฉันไปให้
F/A 
ใคร 
 
ได้ไหม
 
อย่าทำเ
Gm 
หมือนใจฉันไม่
Ebm 
สำคัญ 
 
มันเจ็บทุกค
F 
รั้ง oh baby
Bb 
เหงาทั้งทั้งที่
F/A 
มีกัน 
 
แปลกสิ้นดี
 
ไม่อยากเรียก
Gm 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Ebm 
บนี้
 
ก็เพราะทั้งชี
F 
วิตมีเธอคนเดียว

E 
  หรือรักของ
Dm 
เรามีปัญหา
 
แต่ไม่
Cm 
รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใครบอกได้ไหม
 
จะ
Eb 
ได้แก้ไ
F 
ขให้เ
Eb 
ธอ
 
หรือถ้าเธอแค่หม
Dm 
ดรัก
 
ก็ขอแค่พูด
Cm 
ตรงๆมาเลยได้ไ
F 
หม 
 
 
F# 

 
อย่าเอาเว
B 
ลาของฉันไป
F#/A# 
ให้ใคร 
 
ได้ไหม
 
อย่าทำเ
G#m 
หมือนใจฉันไม่สำ
Em 
คัญ 
 
มันเจ็บทุกค
F# 
รั้ง oh baby
B 
เหงาทั้งทั้งที่
F#/A# 
มีกัน 
 
แปลกสิ้นดี
 
ไม่อยากเรียก
G#m 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Em 
บนี้
 
ก็เพราะทั้งชี
F# 
วิตมีเธอคนเดียว

 
อย่าเอาเว
Bb 
ลาของฉันไปให้
F/A 
ใคร 
 
ได้ไหม
 
อย่าทำเ
Gm 
หมือนใจฉันไม่
Ebm 
สำคัญ 
 
มันเจ็บทุกค
F 
รั้ง oh baby
Bb 
เหงาทั้งทั้งที่
F/A 
มีกัน 
 
แปลกสิ้นดี
 
ไม่อยากเรียก
Gm 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Ebm 
บนี้
 
ก็เพราะทั้งชี
F 
วิตมีเธอคนเ
B 
ดียว 
 
 
F#/A# 

 
ไม่อยากเรียก
G#m 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Em 
บนี้
 
เพราะทำขนาด
F# 
นี้เธอก็ยังไป

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร


ไม่มีเวลาเลยใช่ไหม โอเคก็ได้ ไม่เป็นไร
ว่างเมื่อไหร่ไว้ค่อยอยู่ด้วยกัน
เธอไม่ค่อยว่างอยู่กับฉัน แต่ก็ยังว่างไปกับใคร
ไม่เข้าใจแต่ก็ต้องเข้าใจ

บ่อย บ่อย ครั้ง เริ่มเกิดคำถาม
ว่า ที่สองเราค่อยๆห่าง เธอนั้นยังรักกันอยู่ไหม

อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร ได้ไหม
อย่าทำเหมือนใจฉันไม่สำคัญ มันเจ็บทุกครั้ง oh baby
เหงาทั้งทั้งที่มีกัน แปลกสิ้นดี
ไม่อยากเรียกร้อง แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบบนี้
ก็เพราะทั้งชีวิตมีเธอคนเดียว

อาจดูงี่เง่าเอาแต่ใจ
หวังแค่ให้เธอนั้นเข้าใจ
ที่เป็นแบบนี้ คำเดียวเลย คิดถึง

กอดนานๆ เหมือนในวันวาน
เวลาที่ควรเป็นของเรา
ให้มันเป็นของเราได้ไหม

อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร ได้ไหม
อย่าทำเหมือนใจฉันไม่สำคัญ มันเจ็บทุกครั้ง oh baby
เหงาทั้งทั้งที่มีกัน แปลกสิ้นดี
ไม่อยากเรียกร้อง แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบบนี้
ก็เพราะทั้งชีวิตมีเธอคนเดียว

หรือรักของเรามีปัญหา
แต่ไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใครบอกได้ไหม
จะได้แก้ไขให้เธอ
หรือถ้าเธอแค่หมดรัก
ก็ขอแค่พูดตรงๆมาเลยได้ไหม

อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร ได้ไหม
อย่าทำเหมือนใจฉันไม่สำคัญ มันเจ็บทุกครั้ง oh baby
เหงาทั้งทั้งที่มีกัน แปลกสิ้นดี
ไม่อยากเรียกร้อง แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบบนี้
ก็เพราะทั้งชีวิตมีเธอคนเดียว

อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร ได้ไหม
อย่าทำเหมือนใจฉันไม่สำคัญ มันเจ็บทุกครั้ง oh baby
เหงาทั้งทั้งที่มีกัน แปลกสิ้นดี
ไม่อยากเรียกร้อง แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบบนี้
ก็เพราะทั้งชีวิตมีเธอคนเดียว

ไม่อยากเรียกร้อง แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบบนี้
เพราะทำขนาดนี้เธอก็ยังไป

มิวสิควิดีโอ อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร OABNITHI

เพลง : อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร (คอร์ด)
ศิลปิน : OABNITHI
เนื้อร้อง/ทำนอง : KANGSOMKS
เรียบเรียง : FRIDAY, KANGSOMKS
For work Line: @Oaboabnithiworks
คอร์ดเพลง อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร OABNITHI
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend