คอร์ดเพลง จำบ่ได้ เชน คเชนทร์

  
Text   
คอร์ดเพลง จำบ่ได้ ศิลปิน เชน คเชนทร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E | F#m Fm E |

 
จนว่าจำบ่
A 
ได้ว่าเรื่องสุดท้
D 
าย 
 
ของอ้ายมัน
F#m 
คือหยัง
 
เริ่มเว้าไปลายต่
A 
าง 
 
คุยกับไผกะบ่เข้า
E 
ใจ
 
เป็นหยังคือเป็น
F#m 
แนวนี้
 
กะจั่งว่าจักก
A 
ษัตริย์ 
 
อยู่ในโตอ้
E 
าย
 
รวมแล้วได้จัก
F#m 
ดีกรี 
 
ที่เป็นแนว
D 
นี้.. 
 
 
E 
ฮืมม..

INSTRU | D | E |

F#m 
เฮาได้พบ 
 
สบ
E 
ตากันในร้านเหล้า
D 
อ้ายเห็นเจ้า 
 
นั่งเศ
E 
ร้า 
 
นั่งเหงาคนเดียว
F#m 
น้ำตา ไหลผ่าหน้า ยกแ
E 
ก้วซดเหล้าเพียวๆ
 
เหมือนคนใ
D 
จเปลี่ยว 
 
เจ็บห
E 
นักเพราะฮักพัง.. 
 
 
D 
 
E 

 
ได้เข้าไป
D 
หา 
 
หย่างเข้าไป
E 
ทัก
 
ตั้งแต่
F#m 
มื้อนั้น ได้ฮักเจ้า เฮาฮัก
D 
กัน
 
แต่ความสัมพันธ์ มันบ่มั่นแ
E 
ก่น
 
ย้อนแฟนเก่าเจ้ากลับมา..
 

 
ตอนเจ้ากลับไปหาผู้เ
A 
ก่า 
 
แม่งโครตน้ำเ
E 
น่าเลย
F#m 
ฮู้บ่
 
เจ็บจนน้ำตาค
A 
ลอ 
 
หน่วยตาของอ้
E 
ายมันกลั้น
F#m 
บ่อยู่
 
เป็นแม่มันแนว
D 
ได๋ 
 
เสือกให้หัว
E 
ใจเขาเต็ม
F#m 
ประตู
 
คนที่นั่งเศ
A 
ร้า 
 
นั่งเหงาคนเ
E 
ดียวกลาย
F#m 
เป็นกู
 
น้ำตาไหลผ่าห
A 
น้า 
 
ซดเหล้าเ
E 
พียวๆ 
 
กะ
F#m 
เป็นกู
 
กะเจ็บคักเติบ
D 
อยู่.. 
 
แบบ
E 
นี้..

 
ตอนเจ้ากลับไปหาผู้เ
A 
ก่า
 
คืนฮักให้เ
E 
ขา 
 
แต่คืนเจ็บ
F#m 
ให้พี่
 
บ่โทษผู้ได๋ โทษใจบ่
D 
มักดี
 
เสือกไป
E 
ฮักคนที่มีคดี 
 
ฮักบ่
A 
ทันจบ 
 
 
E 

INSTRU | A E | F#m E |
INSTRU | D E | F#m E D E | A |

 
ตอนเจ้าก
E 
ลับไปหาผู้เ
A 
ก่า 
 
แม่งโครตน้ำเ
E 
น่าเลย
F#m 
ฮู้บ่
 
เจ็บจนน้ำตาค
A 
ลอ 
 
หน่วยตาของอ้
E 
ายมันกลั้น
F#m 
บ่อยู่
 
เป็นแม่มันแนว
D 
ได๋ 
 
เสือกให้หัว
E 
ใจเขาเต็ม
F#m 
ประตู
 
คนที่นั่งเศ
A 
ร้า 
 
นั่งเหงาคนเ
E 
ดียวกลาย
F#m 
เป็นกู
 
น้ำตาไหลผ่าห
A 
น้า 
 
ซดเหล้าเ
E 
พียวๆ 
 
กะ
F#m 
เป็นกู
 
กะเจ็บคักเติบ
D 
อยู่.. 
 
แบบ
E 
นี้..

 
ตอนเจ้ากลับไปหาผู้เ
A 
ก่า
 
คืนฮักให้เ
E 
ขา 
 
แต่คืนเจ็บ
F#m 
ให้พี่
 
บ่โทษผู้ได๋ โทษใจบ่
D 
มักดี
 
เสือกไป
E 
ฮักคนที่มีคดี 
 
ฮักบ่
A 
ทันจบ..

 
อยู่
D 
ดี 
 
บ่ว่า
E 
ดี..
 
เสือกไปฮักคนที่.. ตัดใจจากเขาบ่ทันได้..
 

OUTRO | A E | F#m Fm E |
OUTRO | D E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง จำบ่ได้


จนว่าจำบ่ได้ว่าเรื่องสุดท้าย ของอ้ายมันคือหยัง
เริ่มเว้าไปลายต่าง คุยกับไผกะบ่เข้าใจ
เป็นหยังคือเป็นแนวนี้
กะจั่งว่าจักกษัตริย์ อยู่ในโตอ้าย
รวมแล้วได้จักดีกรี ที่เป็นแนวนี้.. ฮืมม..

( ดนตรี )

เฮาได้พบ สบตากันในร้านเหล้า
อ้ายเห็นเจ้า นั่งเศร้า นั่งเหงาคนเดียว
น้ำตา ไหลผ่าหน้า ยกแก้วซดเหล้าเพียวๆ
เหมือนคนใจเปลี่ยว เจ็บหนักเพราะฮักพัง

ได้เข้าไปหา ย่างเข้าไปทัก
ตั้งแต่มื้อนั้น ได้ฮักเจ้า เฮาฮักกัน
แต่ความสัมพันธ์ มันบ่มั่นแก่น
ย้อนแฟนเก่าเจ้ากลับมา

ตอนเจ้ากลับไปหาผู้เก่า แม่งโครตน้ำเน่าเลยฮู้บ่
เจ็บจนน้ำตาคลอ หน่วยตาของอ้ายมันกลั้นบ่อยู่
เป็นแม่มันแนวได๋ เสือกให้หัวใจเขาเต็มประตู
คนที่นั่งเศร้า นั่งเหงาคนเดียวกลายเป็นกู
น้ำตาไหลผ่าหน้า ซดเหล้าเพียวๆ กะเป็นกู
กะเจ็บคักเติบอยู่ แบบนี้

ตอนเจ้ากลับไปหาผู้เก่า
คืนฮักให้เขา แต่คืนเจ็บให้พี่
บ่โทษผู้ได๋ โทษใจบ่มักดี
เสือกไปฮักคนที่มีคดี ฮักบ่ทันจบ

( ดนตรี )

ตอนเจ้ากลับไปหาผู้เก่า แม่งโครตน้ำเน่าเลยฮู้บ่
เจ็บจนน้ำตาคลอ หน่วยตาของอ้ายมันกลั้นบ่อยู่
เป็นแม่มันแนวได๋ เสือกให้หัวใจเขาเต็มประตู
คนที่นั่งเศร้า นั่งเหงาคนเดียวกลายเป็นกู
น้ำตาไหลผ่าหน้า ซดเหล้าเพียวๆ กะเป็นกู
กะเจ็บคักเติบอยู่ แบบนี้

ตอนเจ้ากลับไปหาผู้เก่า
คืนฮักให้เขา แต่คืนเจ็บให้พี่
บ่โทษผู้ได๋ โทษใจบ่มักดี
เสือกไปฮักคนที่มีคดี ฮักบ่ทันจบ

อยู่ดี บ่ว่าดี..
เสือกไปฮักคนที่.. ตัดใจจากเขาบ่ทันได้

มิวสิควิดีโอ จำบ่ได้ เชน คเชนทร์

เพลง : จำบ่ได้ (คอร์ด)
ศิลปิน : เชน คเชนทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย จักร์รินท์ ศิลา, เชน คเชนทร์
เรียบเรียง : อ.ตูนน้อย สว่างอุบล (กันเอง เรคคอร์ด)
คอร์ดเพลง จำบ่ได้ เชน คเชนทร์
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend