คอร์ดเพลง แค่ใจศรัทธา สหาย&เมนทอล

  
Text   
คอร์ดเพลง แค่ใจศรัทธา ศิลปิน สหาย&เมนทอล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em Am F G Dm คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | C Em | Am |
INTRO | F G | C G |

 
มีมาก มี
C 
น้อย 
 
มันไม่สำคัญ
 
เท่ากับมีความ
Em 
สุขกับสิ่งที่มี
 
ความเ
F 
จ็บปวดนั้นไม่มีใครต้อง
G 
การ

 
ความเป็นจ
F 
ริงที่เจอในวันนี้
 
คงไม่
Em 
เกินที่ใจจะ
Am 
พยายาม
 
จะข้าม
Dm 
ผ่านคืนวันเลวร้ายนี้ไปให้
G 
ได้

 
อุปส
C 
รรคกดดัน..
 
คือ
Em 
ด่านทดสอบ 
 
ความ
Am 
เข้มแข็ง
 
แม้ใน
F 
วันที่ใจอ่อนแ
G 
รง 
 
แต่รู้ต้อง
C 
สู้ต่อ
 
ยิ้มให้กับปัญ
F 
หาที่มันถาโ
G 
ถมเข้ามา
 
เพื่อ
Em 
คนข้างหลัง 
 
คน
Am 
ที่ยังรอ
 
จงอ
F 
ย่าท้อ 
 
ขอแค่ใจศรัท
G 
ธา..

 
บอกตัวเ
C 
องต้องข้าม..จุด
Em 
นี้ไปได้
 
ตัว
Am 
เรามันเก่ง 
 
นั่น
Em 
ที่สุดแล้ว
 
บอกตัวเ
F 
องถึงจะหนัก
Em 
หนาเท่าไร
 
หัว
Dm 
ใจจะสู้ฝ่า
G 
ฟัน
 
วันพรุ่ง
C 
นี้ 
 
ถึงไม่
Em 
เป็นดังหวัง
 
อย่างที่
Am 
เราตั้งใจ 
 
ก็
Em 
ไม่เป็นไร
 
ถึงยัง
F 
มีน้ำตา 
 
บาง
Em 
ครั้งยังร้องไห้
 
ตราบ
Dm 
เท่าที่เรายังมีลมหาย
G 
ใจ..
 
ขอแค่ใจจงศรัท
C 
ธา.. 
 
 
F 
G 

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm | G |

 
อุปส
C 
รรคกดดัน..
 
คือ
Em 
ด่านทดสอบ 
 
ความ
Am 
เข้มแข็ง
 
แม้ใน
F 
วันที่ใจอ่อนแ
G 
รง 
 
แต่รู้ต้อง
C 
สู้ต่อ
 
ยิ้มให้กับปัญ
F 
หาที่มันถาโ
G 
ถมเข้ามา
 
เพื่อ
Em 
คนข้างหลัง 
 
คน
Am 
ที่ยังรอ
 
จงอ
F 
ย่าท้อ.. 
 
ชีวิตต้องเดินต่อ
G 
ไป

 
บอกตัวเ
C 
องต้องข้าม..จุด
Em 
นี้ไปได้
 
ตัว
Am 
เรามันเก่ง 
 
นั่น
Em 
ที่สุดแล้ว
 
บอกตัวเ
F 
องว่าถึงจะหนัก
Em 
หนาเท่าไร
 
หัว
Dm 
ใจจะสู้ฝ่า
G 
ฟัน
 
วันพรุ่ง
C 
นี้ 
 
ถึงไม่
Em 
เป็นดังหวัง
 
อย่างที่
Am 
เราตั้งใจ 
 
มันก็
Em 
ไม่เป็นไร
 
ถึงยัง
F 
มีน้ำตา 
 
บาง
Em 
ครั้งยังร้องไห้
 
ตราบ
Dm 
เท่าที่เรายังมีลมหาย
G 
ใจ..

 
บอกตัวเ
C 
องต้องข้าม..จุด
Em 
นี้ไปได้
 
ตัว
Am 
เรามันเก่ง 
 
นั่น
Em 
ที่สุดแล้ว
 
บอกตัวเ
F 
องถึงจะหนัก
Em 
หนาเท่าไร
 
หัว
Dm 
ใจจะสู้ฝ่า
G 
ฟัน
 
วันพรุ่ง
C 
นี้ 
 
ถึงไม่
Em 
เป็นดังหวัง
 
อย่างที่
Am 
เราตั้งใจ 
 
มันก็
Em 
ไม่เป็นไร
 
ถึงยัง
F 
มีน้ำตา 
 
บาง
Em 
ครั้งยังร้องไห้
 
ตราบ
Dm 
เท่าที่เรายังมีลมหาย
G 
ใจ..
 
ขอแค่ใจจงศรัท
C 
ธา

 
ตราบ
F 
ที่เรายังมีลมหาย
G 
ใจ..
 
ขอแค่ใจจงศรัทธา..
 

OUTRO | C Em | Am |
OUTRO | F G | C G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง แค่ใจศรัทธา


มีมาก มีน้อย มันไม่สำคัญ
เท่ากับมีความสุขกับสิ่งที่มี
ความเจ็บปวดนั้นไม่มีใครต้องการ

ความเป็นจริงที่เจอในวันนี้
คงไม่เกินที่ใจจะพยายาม
จะข้ามผ่านคืนวันเลวร้ายนี้ไปให้ได้

อุปสรรคกดดัน..
คือด่านทดสอบ ความเข้มแข็ง
แม้ในวันที่ใจอ่อนแรง แต่รู้ต้องสู้ต่อ
ยิ้มให้กับปัญหาที่มันถาโถมเข้ามา
เพื่อคนข้างหลัง คนที่ยังรอ
จงอย่าท้อ ขอแค่ใจศรัทธา..

บอกตัวเองต้องข้าม..จุดนี้ไปได้
ตัวเรามันเก่ง นั่นที่สุดแล้ว
บอกตัวเองถึงจะหนักหนาเท่าไร
หัวใจจะสู้ฝ่าฟัน
วันพรุ่งนี้ ถึงไม่เป็นดังหวัง
อย่างที่เราตั้งใจ ก็ไม่เป็นไร
ถึงยังมีน้ำตา บางครั้งยังร้องไห้
ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจ..
ขอแค่ใจจงศรัทธา..

( ดนตรี )

อุปสรรคกดดัน..
คือด่านทดสอบ ความเข้มแข็ง
แม้ในวันที่ใจอ่อนแรง แต่รู้ต้องสู้ต่อ
ยิ้มให้กับปัญหาที่มันถาโถมเข้ามา
เพื่อคนข้างหลัง คนที่ยังรอ
จงอย่าท้อ.. ชีวิตต้องเดินต่อไป

บอกตัวเองต้องข้าม..จุดนี้ไปได้
ตัวเรามันเก่ง นั่นที่สุดแล้ว
บอกตัวเองว่าถึงจะหนักหนาเท่าไร
หัวใจจะสู้ฝ่าฟัน
วันพรุ่งนี้ ถึงไม่เป็นดังหวัง
อย่างที่เราตั้งใจ มันก็ไม่เป็นไร
ถึงยังมีน้ำตา บางครั้งยังร้องไห้
ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจ..

บอกตัวเองต้องข้าม..จุดนี้ไปได้
ตัวเรามันเก่ง นั่นที่สุดแล้ว
บอกตัวเองถึงจะหนักหนาเท่าไร
หัวใจจะสู้ฝ่าฟัน
วันพรุ่งนี้ ถึงไม่เป็นดังหวัง
อย่างที่เราตั้งใจ มันก็ไม่เป็นไร
ถึงยังมีน้ำตา บางครั้งยังร้องไห้
ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจ..
ขอแค่ใจจงศรัทธา

ตราบที่เรายังมีลมหายใจ..
ขอแค่ใจจงศรัทธา..

มิวสิควิดีโอ แค่ใจศรัทธา สหาย&เมนทอล

เพลง : แค่ใจศรัทธา (คอร์ด)
ศิลปิน : สหาย&เมนทอล
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 0612290227, 0910476978
คอร์ดเพลง แค่ใจศรัทธา สหาย&เมนทอล
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend