คอร์ดเพลง เจ้าบ่าวถูกเท บอล วงกลม

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ้าบ่าวถูกเท ศิลปิน บอล วงกลม (ต้นฉบับ : เอกชัย ศรีวิชัย) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am G F Em C คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb
INTRO | Am G | F | Am G | F |
INTRO | C Em | Am G | F G | C | C |

 
หมายมั่นกัน
C 
ว่า..เสร็จไร่ 
 
เสร็
Em 
จนา 
 
ใน
Am 
ปีนี้
 
ขอเดือนสาม แล้วแต่งเดือน
F 
สี่ 
 
เห็นว่าวัน
G 
ดีพอมีอ
C 
ยู่มั้ง
 
สินสอดพี่พ
C 
ร้อม 
 
ให้แม่เนื้อ
Em 
หอมรอรับอยู่
Am 
บ้าน
 
จะให้แม่พ่อไปจัดก
F 
าร 
 
ขอน้องแต่งง
G 
านให้เสร็จเสี
C 
ยที

 
ดูใจมาน
C 
าน 
 
อุ้มรักจน
Em 
หวานมานานแร
Am 
มปี
 
บอกเล่าเก้า
G 
สิบกับเพื่อนที่
F 
มี 
 
ว่าสิ้นปี
G 
นี้ 
 
จะมีงานใ
C 
หญ่
 
พี่เป็นเจ้าบ่
C 
าว 
 
ส่วนเจ้า
Em 
สาวเป็นใครไ
Am 
ม่ได้
 
แต่แล้วความรักมากลับก
F 
ลาย
 
เธอยื่นซอง
G 
ให้..เป็นการ์ดแ
C 
ต่งงาน..

 
เหมือนฟ้าผ่าห
C 
ม่อม 
 
รับ
Em 
ซองด้วยมือ
Am 
ที่สั่น
 
อยู่ๆ น้ำ
G 
ตาก็ไหลพ
C 
ลัน 
 
ตาลายมือ
Em 
สั่น 
 
พรื
Am 
อโฉ้
 
ว่าที่เจ้าบ่
C 
าว 
 
คำนำ
Em 
หน้าก็คือร้อ
Am 
ยโท
 
ปล่อยให้พี่ร้องให้
F 
โฮ 
 
มัน
F#dim 
เจ็บจนทนไม่
G 
ได้

 
ก้มลงกราบ
C 
แม่ 
 
ให้แม่ไป
Em 
แลวัน
Am 
ให้
 
จะบวชไม่สึกไปจนต
F 
าย 
 
ไม่อยู่ให้อ
G 
ายว่าที่เ
C 
จ้าสาว
 
หัวใจสามศ
C 
อก 
 
เหลือคืบ
Em 
เดียวแล้วใจพี่
Am 
บ่าว
 
ถ้าลมหายใจไม่ถึง
F 
ตอเช้า.
G 
..
 
งานศพพี่บ่าว.. ถ้าน้องไม่ว่าง.. ก็ไม่ต้องมา..
 

INSTRU | Am G | F | Am G | F |
INSTRU | Am | G | F G | C |

 
เหมือนฟ้าผ่าห
C 
ม่อม 
 
รับ
Em 
ซองด้วยมือ
Am 
ที่สั่น
 
อยู่ๆ น้ำ
G 
ตาก็ไหลพ
C 
ลัน 
 
ตาลายมือ
Em 
สั่น 
 
พรื
Am 
อโฉ้
 
ว่าที่เจ้าบ่
C 
าว 
 
คำนำ
Em 
หน้าก็คือร้อ
Am 
ยโท
 
ปล่อยให้พี่ร้องให้
F 
โฮ 
 
มัน
F#dim 
เจ็บจนทนไม่
G 
ได้

 
ก้มลงกราบ
C 
แม่ 
 
ให้แม่ไป
Em 
แลวัน
Am 
ให้
 
จะบวชไม่สึกไปจนต
F 
าย 
 
ไม่อยู่ให้อ
G 
ายว่าที่เ
C 
จ้าสาว
 
หัวใจสามศ
C 
อก 
 
เหลือคืบ
Em 
เดียวแล้วใจพี่
Am 
บ่าว
 
ถ้าลมหายใจไม่ถึง
F 
ตอเช้า.
G 
..
 
งานศพพี่บ่าว.. ถ้าน้องไม่ว่าง.. ก็ไม่ต้องมา..
 

OUTRO | Am G | F | Am G | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง เจ้าบ่าวถูกเท


หมายมั่นกันว่า..เสร็จไร่ เสร็จนา ในปีนี้
ขอเดือนสาม แล้วแต่งเดือนสี่ เห็นว่าวันดีพอมีอยู่มั้ง
สินสอดพี่พร้อม ให้แม่เนื้อหอมรอรับอยู่บ้าน
จะให้แม่พ่อไปจัดการ ขอน้องแต่งงานให้เสร็จเสียที

ดูใจมานาน อุ้มรักจนหวานมานานแรมปี
บอกเล่าเก้าสิบกับเพื่อนที่มี ว่าสิ้นปีนี้ จะมีงานใหญ่
พี่เป็นเจ้าบ่าว ส่วนเจ้าสาวเป็นใครไม่ได้
แต่แล้วความรักมากลับกลาย
เธอยื่นซองให้..เป็นการ์ดแต่งงาน..

เหมือนฟ้าผ่าหม่อม รับซองด้วยมือที่สั่น
อยู่ๆ น้ำตาก็ไหลพลัน ตาลายมือสั่น พรือโฉ้
ว่าที่เจ้าบ่าว คำนำหน้าก็คือร้อยโท
ปล่อยให้พี่ร้องให้โฮ มันiเจ็บจนทนไม่ได้

ก้มลงกราบแม่ ให้แม่ไปแลวันให้
จะบวชไม่สึกไปจนตาย ไม่อยู่ให้อายว่าที่เจ้าสาว
หัวใจสามศอก เหลือคืบเดียวแล้วใจพี่บ่าว
ถ้าลมหายใจไม่ถึงตอเช้า…
งานศพพี่บ่าว.. ถ้าน้องไม่ว่าง.. ก็ไม่ต้องมา..

( ดนตรี )

เหมือนฟ้าผ่าหม่อม รับซองด้วยมือที่สั่น
อยู่ๆ น้ำตาก็ไหลพลัน ตาลายมือสั่น พรือโฉ้
ว่าที่เจ้าบ่าว คำนำหน้าก็คือร้อยโท
ปล่อยให้พี่ร้องให้โฮ มันiเจ็บจนทนไม่ได้

ก้มลงกราบแม่ ให้แม่ไปแลวันให้
จะบวชไม่สึกไปจนตาย ไม่อยู่ให้อายว่าที่เจ้าสาว
หัวใจสามศอก เหลือคืบเดียวแล้วใจพี่บ่าว
ถ้าลมหายใจไม่ถึงตอเช้า…
งานศพพี่บ่าว.. ถ้าน้องไม่ว่าง.. ก็ไม่ต้องมา..

มิวสิควิดีโอ เจ้าบ่าวถูกเท บอล วงกลม

เพลง : เจ้าบ่าวถูกเท (คอร์ด)
ศิลปิน : บอล วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง : กู๋ อะลาดิน
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
Original: เอกชัย ศรีวิชัย
คอร์ดเพลง เจ้าบ่าวถูกเท บอล วงกลม
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend