คอร์ดเพลง ขอไม่ยินดี (Congrats) TRINITY

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอไม่ยินดี (Congrats) ศิลปิน TRINITY คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Gm Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C G/B | Am Gm C |
INTRO | F Dm | G |

 
 
เห็นว่าวันนี้เ
G/B 
ธอมีรอยยิ้ม
 
 
Am 
เห็นว่าทุกๆ 
 
Gm 
นดีใจ
ไปกับเ
ธอ.. 
 
 
Em 
 
จากรู
Dm 
ปที่เธอและเข
าได้เปิดตัว

 
 
ทุกคนอวยพรให้เธ
G/B 
อทุกข้อความ
 
 
Am 
ขอให้เธอทั้งคู่
Gm 
รักกั
นไปนานๆ
 
ยินดีกับเธ
Em 
อในวันนี้
 
 
Dm 
ยินดีที่เจ
อคนดีแบบนี้
Em 
..

 
เธอนั้นสมคว
Gm 
รได้รับมันแล้
 
เธอนั้นคู่คว
Bb 
รที่สุด..ที่จะพบความรักที่ดี
..

 
(แต่)ฉันขอไม่ยิ
นดีกับเธ
G/B 
อได้ไหม
 
 
Am 
ที่วันนี้เธ
Gm 
อมีใค
รอีกค
น..แทนที่ฉั
Em 
น..
 
 
Dm 
ยังทำใจไม่ได้

 
ฉันขอไม่ยิ
นดีกับเธ
G/B 
อได้ไหม
 
 
Am 
ต่อให้ในตอ
Gm 
นนี้เรา
นั้นเลิ
ก..กันไปแล้
Em 
 
มันไม่ได้หมา
ยความว่าฉันเลิกรักเธอวันนี้
..

 
 
ไม่ได้โกรธที่เธ
G/B 
อนั้นเลือกเขา
 
 
Am 
และตัวฉันนั้นก็
Gm 
เข้าใจ
ทุกอย่
าง..
 
แค่ยังเสียใ
Em 
จจนวันนี้
 
 
แค่ยังจัดการตัวเองไม่ไ
Em 
ด้..

 
เธอนั้นสมคว
Gm 
รได้รับมันแล้ว
 
สมคว
รได้รับมันแล้
 
สิ่งที่ฉันเคยทำ
E7 
ให้เธอไม่ได้
Am 
 
เธอนั้นคู่คว
Bb 
รที่สุด..ที่จะพบความรักที่ดี
..

 
(แต่)ฉันขอไม่ยิ
นดีกับเธ
G/B 
อได้ไหม
 
 
Am 
ที่วันนี้เธ
Gm 
อมีใค
รอีกค
น..แทนที่ฉั
Em 
น..
 
 
Dm 
ยังทำใจไม่ได้

 
ฉันขอไม่ยิ
นดีกับเธ
G/B 
อได้ไหม
 
 
Am 
ต่อให้ในตอ
Gm 
นนี้เรา
นั้นเลิ
ก..กันไปแล้
Em 
 
มันไม่ได้หมา
ยความว่าฉันเลิกรักเธอวันนี้
..
 
(แต่)ฉันขอไม่ยิ
นดีกับเธ
G/B 
อได้ไหม
 
 
Am 
ที่วันนี้เธ
Gm 
อมีใค
รอีกค
น..แทนที่ฉั
Em 
น..
 
 
Dm 
ยังทำใจไม่ได้

 
ฉันขอไม่ยิ
นดีกับเธ
G/B 
อได้ไหม
 
 
Am 
ต่อให้ในตอ
Gm 
นนี้เรา
นั้นเลิ
ก..กันไปแล้
Em 
 
มันไม่ได้หมา
ยความว่าฉันเลิกรักเธอวันนี้
..

OUTRO | C G/B | Am Gm C |
OUTRO | F | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ขอไม่ยินดี (Congrats)


เห็นว่าวันนี้เธอมีรอยยิ้ม
เห็นว่าทุกๆ คนดีใจไปกับเธอ
จากรูปที่เธอและเขาได้เปิดตัว

ทุกคนอวยพรให้เธอทุกข้อความ
ขอให้เธอทั้งคู่รักกันไปนานๆ
ยินดีกับเธอในวันนี้
ยินดีที่เจอคนดีแบบนี้
เธอนั้นสมควรได้รับมันแล้ว
เธอนั้นคู่ควรที่สุด ที่จะพบความรักที่ดี

(แต่) ฉันขอไม่ยินดีกับเธอได้ไหม
ที่วันนี้เธอมีใครอีกคน แทนที่ฉัน
ยังทำใจไม่ได้
ฉันขอไม่ยินดีกับเธอได้ไหม
ต่อให้ในตอนนี้เรานั้นเลิกกันไปแล้ว
มันไม่ได้หมายความว่าฉันเลิกรักเธอวันนี้

ไม่ได้โกรธที่เธอนั้นเลือกเขา
และตัวฉันนั้นก็เข้าใจทุกอย่าง
แค่ยังเสียใจจนวันนี้
แค่ยังจัดการตัวเองไม่ได้

เธอนั้นสมควรได้รับมันแล้ว
(สมควรได้รับมันแล้ว)
สิ่งที่ฉันเคยทำให้เธอไม่ได้
เธอนั้นคู่ควรที่สุดที่จะพบความรักที่ดี

(แต่) ฉันขอไม่ยินดีกับเธอได้ไหม
ที่วันนี้เธอมีใครอีกคน แทนที่ฉัน
ยังทำใจไม่ได้
ฉันขอไม่ยินดีกับเธอได้ไหม
ต่อให้ในตอนนี้เรานั้นเลิกกันไปแล้ว
มันไม่ได้หมายความว่าฉันเลิกรักเธอวันนี้

ฉันขอไม่ยินดีกับเธอได้ไหม
ที่วันนี้เธอมีใครอีกคน แทนที่ฉัน
ยังทำใจไม่ได้
ฉันขอไม่ยินดีกับเธอได้ไหม
ต่อให้ในตอนนี้เรานั้นเลิกกันไปแล้ว
มันไม่ได้หมายความว่าฉันเลิกรักเธอวันนี้

มิวสิควิดีโอ ขอไม่ยินดี (Congrats) TRINITY

เพลง : ขอไม่ยินดี (Congrats) (คอร์ด)
ศิลปิน : TRINITY
Lyrics: Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana
Composed: Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana
Arranged: Mek Machina
คอร์ดเพลง ขอไม่ยินดี (Congrats) TRINITY
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend