คอร์ดเพลง ที่ลับตา iM Supalak

  
Text   
คอร์ดเพลง ที่ลับตา ศิลปิน iM Supalak คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m B G#m C#m A Am E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | F#m | B | G#m | C#m |

 
ส่งของ
F#m 
ขวัญ 
 
แม้ไม่เขียนว่าใ
B 
ครส่ง
 
แค่
G#m 
ผู้รับ ได้รับก็พอ ที่
C#m 
สำคัญ
 
ส่งข้อ
F#m 
ความ 
 
พิมพ์มันไปก็ใ
B 
จสั่น
 
แม้ว่า
G#m 
ผู้อ่าน จะไม่ยอมอ่าน  
C#m 
ก็ตาม

 
เพราะว่ายังไม่
A 
มีสิทธิ์ 
 
จะ
B 
รัก
 
เพราะว่าคงจะ
G#m 
มีสิทธิ์ 
 
แค่
C#m 
หลง
 
เป็นได้เพียงแค่
F#m 
สายลม
 
ที่
G#m 
ลอยไปอยู่ใกล้ๆ
Am 
เธอ

B 
เสกให้ใจมัน
E 
หาย 
 
หายเข้าไปในที่
B/D# 
ลับตา
 
เสกให้ตัวล่อง
C#m 
หนไม่ให้เธอเ
B 
ห็นว่าฉันมอง
A 
มา
 
เสกให้เธอหลับ
E 
ตา 
 
ฉันจะได้กล้าไป
B/D# 
ใกล้เธอ
 
อยากได้นั่งมอง
C#m 
หน้า 
 
ก็ได้แต่เ
B 
พ้อและภาว
A 
นา
 
อยู่ในที่ลับ
E 
ตา

 
อยู่
F#m 
ตรงนี้ 
 
แค่ได้รอก็
B 
ยังดี
 
อยู่กับ
G#m 
ความในใจที่มี 
 
มีให้
C#m 
เธอ
 
ทร
F#m 
มาน 
 
ยิ่งในยามที่ไ
B 
ด้เจอ
 
ที่ไม่
G#m 
กล้าบอก 
 
ไม่แสดงออก
C#m 
สักที

 
เพราะว่ายังไม่
A 
มีสิทธิ์ 
 
จะ
B 
รัก
 
เพราะว่าคงจะ
G#m 
มีสิทธิ์ 
 
แค่
C#m 
หลง
 
ฉันเป็นเพียงแค่
F#m 
สายลม
 
ที่
G#m 
ลอยไปอยู่ใกล้ๆ
Am 
เธอ

B 
เสกให้ใจมัน
E 
หาย 
 
หายเข้าไปในที่
B/D# 
ลับตา
 
เสกให้ตัวล่อง
C#m 
หนไม่ให้เธอเ
B 
ห็นว่าฉันมอง
A 
มา
 
เสกให้เธอหลับ
E 
ตา 
 
ฉันจะได้กล้าไป
B/D# 
ใกล้เธอ
 
อยากได้นั่งมอง
C#m 
หน้า 
 
ก็ได้แต่เ
B 
พ้อและภาว
A 
นา
 
อยู่ในที่ลับ
 
ตา

A 
  แค่ได้ซ่อน
B 
ตัวอยู่ใน
G#m 
มุมนี้ 
 
เป็นคน
C#m 
ที่รอ
 
  แค่ได้
F#m 
รักแค่ได้รักก็พอ
G#m 
แล้ว..
Am 

B 
เสกให้ใจมัน
E 
หาย 
 
หายเข้าไปในที่
B/D# 
ลับตา
 
เสกให้ตัวล่อง
C#m 
หนไม่ให้เธอเ
B 
ห็นว่าฉันมอง
A 
มา
 
เสกให้เธอหลับ
E 
ตา 
 
ฉันจะได้กล้าไป
B/D# 
ใกล้เธอ
 
อยากได้นั่งมอง
C#m 
หน้า 
 
ก็ได้แต่เ
B 
พ้อและภาว
A 
นา

B 
เสกให้ใจมัน
E 
หาย 
 
หายเข้าไปในที่
B/D# 
ลับตา
 
เสกให้ตัวล่อง
C#m 
หนไม่ให้เธอเ
B 
ห็นว่าฉันมอง
A 
มา
 
เสกให้เธอหลับ
E 
ตา 
 
ฉันจะได้กล้าไป
B/D# 
ใกล้เธอ
 
อยากได้นั่งมอง
C#m 
หน้า 
 
ก็ได้แต่เ
B 
พ้อและภาว
A 
นา
 
อยู่ในที่ลับ
 
ตา..

OUTRO | E | A | E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ที่ลับตา


ส่งของขวัญ แม้ไม่เขียนว่าใครส่ง
แค่ผู้รับ ได้รับก็พอ ที่สำคัญ
ส่งข้อความ พิมพ์มันไปก็ใจสั่น
แม้ว่าผู้อ่าน จะไม่ยอมอ่าน ก็ตาม

เพราะว่ายังไม่มีสิทธิ์ จะรัก
เพราะว่าคงจะมีสิทธิ์ แค่หลง
เป็นได้เพียงแค่สายลม
ที่ลอยไปอยู่ใกล้ๆเธอ

เสกให้ใจมันหาย หายเข้าไปในที่ลับตา
เสกให้ตัวล่องหนไม่ให้เธอเห็นว่าฉันมองมา
เสกให้เธอหลับตา ฉันจะได้กล้าไปใกล้เธอ
อยากได้นั่งมองหน้า ก็ได้แต่เพ้อและภาวนา
อยู่ในที่ลับตา

อยู่ตรงนี้ แค่ได้รอก็ยังดี
อยู่กับความในใจที่มี มีให้เธอ
ทรมานยิ่งในยามที่ได้เจอ
ที่ไม่กล้าบอกไม่แสดงออกสักที

เพราะว่ายังไม่มีสิทธิ์ จะรัก
เพราะว่าคงจะมีสิทธิ์ แค่หลง
เป็นได้เพียงแค่สายลม
ที่ลอยไปอยู่ใกล้ๆเธอ

เสกให้ใจมันหาย หายเข้าไปในที่ลับตา
เสกให้ตัวล่องหนไม่ให้เธอเห็นว่าฉันมองมา
เสกให้เธอหลับตา ฉันจะได้กล้าไปใกล้เธอ
อยากได้นั่งมองหน้า ก็ได้แต่เพ้อและภาวนา
อยู่ในที่ลับตา

แค่ได้ซ่อนตัวอยู่ในมุมนี้ เป็นคนที่รอ
แค่ได้รักแค่ได้รักก็พอแล้ว..

เสกให้ใจมันหาย หายเข้าไปในที่ลับตา
เสกให้ตัวล่องหนไม่ให้เธอเห็นว่าฉันมองมา
เสกให้เธอหลับตา ฉันจะได้กล้าไปใกล้เธอ
อยากได้นั่งมองหน้า ก็ได้แต่เพ้อและภาวนา

เสกให้ใจมันหาย หายเข้าไปในที่ลับตา
เสกให้ตัวล่องหนไม่ให้เธอเห็นว่าฉันมองมา
เสกให้เธอหลับตา ฉันจะได้กล้าไปใกล้เธอ
อยากได้นั่งมองหน้า ก็ได้แต่เพ้อและภาวนา
อยู่ในที่ลับตา

มิวสิควิดีโอ ที่ลับตา iM Supalak

เพลง : ที่ลับตา (คอร์ด)
ศิลปิน : iM Supalak
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
IG: @crazygirl_im
คอร์ดเพลง ที่ลับตา iM Supalak
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend