คอร์ดเพลง ผู้ชายก่องจ่อง ชาโด้ PTmusic

  
Text   
คอร์ดเพลง ผู้ชายก่องจ่อง ชาโด้ PTmusic
คอร์ดเพลง ผู้ชายก่องจ่อง ศิลปิน ชาโด้ PTmusic คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em D C Am Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em D | C | Em D | C |

 
บ่ง่ายเลย
Em 
เนาะ 
 
ถะว่าให้อ้
D 
ายเซา
C 
ฮัก
 
เฮ็ดกันแฮง
Am 
คัก 
 
เจ้าบอกเซา
Bm 
สาเซาสา
Em 
เด้ออ้าย
D 
 
ขั่นง่ายป่าน
C 
นั้น 
 
กะสิบ่เจ็บบ่ทุกข์ปา
Am 
นได๋
 
ตำแหน่งแฟนเก่าจัง
Bm 
อ้าย 
 
คือต้องทำใจจากไป
Em 
ด้วยดี
D 
 
C 

 
อ้ายสิ
Em 
บ่ว่า 
 
สิบ่
D 
มารบกวนจาก
C 
นี้
 
ให้เจ้าโช
Am 
คดี 
 
กับคนใ
Bm 
หม่ที่เขา
Em 
เข้ามา
D 
 
สิทธิ์คนฮักเ
C 
ก่า 
 
แม่นอ้ายสิเจ็บนอนกิน
Am 
น้ำตา
 
กะต้องจำนนน้อง
Bm 
หล่า 
 
ถึงแม้ว่าสิยัง
Em 
ฮักหลาย

 
อ้ายบ่เป็นห
D 
ยัง 
 
มันบ่
Bm 
ตายดอกว่าไป
Em 
แล้ว
 
สิว่าไ
D 
ปอ้ายบ่มีแ
C 
วว 
 
พอได้ครองใ
D 
จเจ้า
B7 
คืนสุห้อง
 
ถืกแล้วน้อ
Em 
งหล่า 
 
เจ้าฮักกับเขาสมเป็นคู่
Am 
ดอง
 
ประสาอ้ายผู้ชายก่อง
Em 
จ่อง 
 
เฮ็ดได้แค่ม
D 
องกะสมบุญ
Bm 
แล้ว

 
กะถืกละ
Em 
เนาะ 
 
คนที่เหมาะ
D 
สมกะต้องเป็
C 
นเขา
 
หน้าที่แฟน
Am 
เก่า 
 
คือต้องเฮ็ด
Bm 
โตให้สมกับกับ
Em 
น้อง
D 
 
ส่ำนี้กะดี
C 
ใจ 
 
ได้มาส่งทางเจ้าเข้า
Am 
กินดอง
 
คือแล้วละให้เขากับ
Bm 
น้อง 
 
ได้สมปองกันเป็น.
Em 
..บ่าวสาว

INSTRU | C | Am | Bm | Em D |
INSTRU | C | Am | Bm | Em D |

 
อ้ายบ่เป็นห
D 
ยัง 
 
มันบ่
Bm 
ตายดอกว่าไป
Em 
แล้ว
 
สิว่าไ
D 
ปอ้ายบ่มีแ
C 
วว 
 
พอได้ครองใ
D 
จเจ้า
B7 
คืนสุห้อง
 
ถืกแล้วน้อ
Em 
งหล่า 
 
เจ้าฮักกับเขาสมเป็นคู่
Am 
ดอง
 
ประสาอ้ายผู้ชายก่อง
Em 
จ่อง 
 
เฮ็ดได้แค่ม
D 
องกะสมบุญ
Bm 
แล้ว

 
กะถืกละ
Em 
เนาะ 
 
คนที่เหมาะ
D 
สมกะต้องเป็
C 
นเขา
 
หน้าที่แฟน
Am 
เก่า 
 
คือต้องเฮ็ด
Bm 
โตให้สมกับกับ
Em 
น้อง
D 
 
ส่ำนี้กะดี
C 
ใจ 
 
ได้มาส่งทางเจ้าเข้า
Am 
กินดอง
 
คือแล้วละให้เขากับ
Bm 
น้อง 
 
ได้สมปองกันเป็น.
Em 
..บ่าวสาว

D 
ส่ำนี้กะดี
C 
ใจ 
 
ได้มาส่งทางเจ้าเข้ากิน
Am 
ดอง
 
คือแล้วละให้เขากับ
Bm 
น้อง 
 
ได้สมปองกันเป็น…บ่าวสาว

OUTRO | C | Am | Bm | Em D |
OUTRO | C | Am | Bm | Em D | Em |


บ่ง่ายเลยเนาะ ถะว่าให้อ้ายเซาฮัก
เฮ็ดกันแฮงคัก เจ้าบอกเซาสาเซาสาเด้ออ้าย
ขั่นง่ายป่านนั้น กะสิบ่เจ็บบ่ทุกข์ปานได๋
ตำแหน่งแฟนเก่าจังอ้าย คือต้องทำใจจากไปด้วยดี

อ้ายสิบ่ว่า สิบ่มารบกวนจากนี้
ให้เจ้าโชคดี กับคนใหม่ที่เขาเข้ามา
สิทธิ์คนฮักเก่า แม่นอ้ายสิเจ็บนอนกินน้ำตา
กะต้องจำนนน้องหล่า ถึงแม้ว่าสิยังฮักหลาย

อ้ายบ่เป็นหยัง มันบ่ตายดอกว่าไปแล้ว
สิว่าไปอ้ายบ่มีแวว พอได้ครองใจเจ้าคืนสุห้อง
ถืกแล้วน้องหล่า เจ้าฮักกับเขาสมเป็นคู่ดอง
ประสาอ้ายผู้ชายก่องจ่อง เฮ็ดได้แค่มองกะสมบุญแล้ว

กะถืกละเนาะ คนที่เหมาะสมกะต้องเป็นเขา
หน้าที่แฟนเก่า คือต้องเฮ็ดโตให้สมกับกับน้อง
ส่ำนี้กะดีใจ ได้มาส่งทางเจ้าเข้ากินดอง
คือแล้วละให้เขากับน้อง ได้สมปองกันเป็นบ่าวสาว

( ดนตรี )

อ้ายบ่เป็นหยัง มันบ่ตายดอกว่าไปแล้ว
สิว่าไปอ้ายบ่มีแวว พอได้ครองใจเจ้าคืนสุห้อง
ถืกแล้วน้องหล่า เจ้าฮักกับเขาสมเป็นคู่ดอง
ประสาอ้ายผู้ชายก่องจ่อง เฮ็ดได้แค่มองกะสมบุญแล้ว

กะถืกละเนาะ คนที่เหมาะสมกะต้องเป็นเขา
หน้าที่แฟนเก่า คือต้องเฮ็ดโตให้สมกับกับน้อง
ส่ำนี้กะดีใจ ได้มาส่งทางเจ้าเข้ากินดอง
คือแล้วละให้เขากับน้อง ได้สมปองกันเป็นบ่าวสาว

ส่ำนี้กะดีใจ ได้มาส่งทางเจ้าเข้ากินดอง
คือแล้วละให้เขากับน้อง ได้สมปองกันเป็น..บ่าวสาว

มิวสิควิดีโอ ผู้ชายก่องจ่อง ชาโด้ PTmusic

เพลง : ผู้ชายก่องจ่อง (คอร์ด)
ศิลปิน : ชาโด้ PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชาโด้ PTmusic
เรียบเรียง : ชาโด้ PTmusic
ติดต่องานศิลปิน : 091-5665264

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend