คอร์ดเพลง ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว – พีท วงแมน

  
Text   

คอร์ดเพลง ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว
เพลงใหม่ 2017

คอร์ด ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
เจ็บมาเ
C 
ยอะก็เลยเปลี่ยนไ
D 
 
เปลี่ยนนิBmสัยเป็นคนเจ้
Em 
 
อยากบอกเ
C 
ธอให้เธอได้รู้ 
 
 
D 
ถ้าเธอรัก
G 
กัน
 
ถ้ามีรัก
C 
ดี 
 
จะมีรักเ
D 
ดียว
 
ฉันจะไม่เห
Bm 
ลียวมองคนอื่น
Em 
ใด
 
ถ้าเธอรักจ
C 
ริง 
 
ฉันก็จริงใ
D 
จ 
 
อยากจะบอกใ
G 
ห้รู้
 
ถ้าเธอหลายใ
C 
จฉันก็หลาย
D 
คน
 
ฉันจะไม่Bmสน ฉันก็จะเจ้า
Em 
ชู้
 
อยากบอกเ
C 
ธอให้เธ
D 
อรู้ 
 
ถ้าเธอรัก
G 
กัน

คอร์ดเพลง ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว - พีท วงแมน
ติดตามคอร์ดเพลง ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว
งานจาก พีท วงแมน
รับชมพร้อมกันวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้

เนื้อเพลง ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว
เจ็บมาเยอะก็เลยเปลี่ยนไป
เปลี่ยนนิสัยเป็นคนเจ้าชู้
อยากบอกเธอให้เธอได้รู้ ถ้าเธอรักกัน

ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว
ฉันจะไม่เหลียวมองคนอื่นใด
ถ้าเธอรักจริง ฉันก็จริงใจ อยากจะบอกให้รู้
ถ้าเธอหลายใจฉันก็หลายคน
ฉันจะไม่สน ฉันก็จะเจ้าชู้
อยากบอกเธอให้เธอรู้ ถ้าเธอรักกัน

เจ็บมาเยอะก็เลยเปลี่ยนไป
เปลี่ยนนิสัยเป็นคนเจ้าชู้
อยากบอกเธอให้เธอได้รู้ ถ้าเธอรักกัน

ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว
ฉันจะไม่เหลียวมองคนอื่นใด
ถ้าเธอรักจริง ฉันก็จริงใจ อยากจะบอกให้รู้
ถ้าเธอหลายใจฉันก็หลายคน
ฉันจะไม่สน ฉันก็จะเจ้าชู้
อยากบอกเธอให้เธอรู้ ถ้าเธอรักกัน
คอร์ดเพลง ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว งานจาก พีท วงแมน
คอร์ดเพลง ถ้ามีรักดี จะมีรักเดียว - พีท วงแมน

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend