คอร์ดเพลง Something’s Missing Sweet Mullet (สวีตมัลเล็ต)

  
Text   
คอร์ดเพลง Something’s Missing ศิลปิน Sweet Mullet คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Bm A F#m Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G | Bm A | ( 4 Times )

G 
  ทั้งที่ม
A 
อง 
 
เห็นทุกอย่าง
Bm 
  ทั้งที่
F#m 
ได้ยินทุกสิ่ง
G 
  ทั้งที่ใ
A 
นความเป็นจริง
Bm 
  ฉันไม่ได้เป็นอะไร

G 
  แต่เหมือนก
A 
าย 
 
ฉันมันบอด
Bm 
  ไม่รับ
F#m 
รู้ไม่สมประกอบ
G 
  Something’s 
 
 
A 
missing
Bm 
  Inside..

G 
  ต่อให้ออกไปหาอะไรปรนเปรอ
Bm 
  ทำได้เพียงแค่
A 
ถมใจที่พร่ำเพ้อ
G 
  เหมือนหัวใจของฉันจากไปพร้อม
Bm 
เธอ.. 
 
 
A 

 
*มัน
G 
หาย.. 
 
ไป
 
ความ
Em 
สุข ความรัก ความฝัน
 
ของฉันหล่น
Bm 
หาย.. 
 
ไป
 
ถ้าเ
A 
รายังอยู่ด้วยกัน 
 
อะไรจะเป
G 
ลี่ยนไปไหม
 
ฉันจะดี
Em 
ขึ้นไหม 
 
จากความ
Bm 
อ้างว้าง
 
จากคำถามม
A 
ากมายที่มันกัดกินฉัน..อยู่

INSTRU | G | Bm A | ( 2 Times )

G 
  เหมือนหลุมดำ 
 
 
A 
  ถมไม่เต็ม
Bm 
  เหมือนก้น
F#m 
เหวที่มองไม่เห็น
G 
  เหมือนหลงลืม 
 
 
A 
  ฉันที่เคยเป็น
Bm 
  เหลือแค่เพียงร่างที่หายใจ

G 
  ได้แต่ถ
A 
ามตัวเอง
 
  ว่า
Bm 
ฉันจะมีความ
F#m 
สุขอีกได้ไหม
G 
  Something’s 
 
 
A 
missing
Bm 
  (Something’s 
 
missing)

 
*มัน
G 
หาย.. 
 
ไป
 
ความ
Em 
สุข ความรัก ความฝัน
 
ของฉันหล่น
Bm 
หาย.. 
 
ไป
 
ถ้าเ
A 
รายังอยู่ด้วยกัน 
 
อะไรจะเป
G 
ลี่ยนไปไหม
 
ฉันจะ
Em 
ดีขึ้นไหม 
 
จากความ
Bm 
อ้างว้าง
 
จากคำถามม
A 
ากมายที่มันกัดกินฉัน..

G 
อยู่.. 
 
 
A 
ทุก.. 
 
 
Bm 
วัน..
 
ที่
F#m 
ทำให้ทร
G 
มาน 
 
 
A 
ทุก.. 
 
 
Bm 
ครั้ง
 
ที่
F#m 
มองในตาตัวเ
G 
อง
 
แล้ว
A 
พบแต่ความ
Bm 
ว่างเปล่า
 
กับ
F#m 
น้ำตาที่
G 
ยัง.. 
 
 
A 
ไหล.. 
 
 
Bm 
ริน.. 
 
อยู่

G 
Something’s 
 
mis
Em 
sing 
 
now
Bm 
Oh..  
A 
Oh..
G 
Something’s 
 
mis
Em 
sing 
 
now
Bm 
Oh..  
A 
Oh..

INSTRU | G | Em | Bm | A | ( 2 Times )

G 
Something’s 
 
mis
Em 
sing 
 
now
Bm 
Oh..  
A 
Oh..
G 
Something’s 
 
mis
Em 
sing 
 
now
Bm 
Oh..  
A 
Oh..
G 
Something’s 
 
missing..


ทั้งที่มองเห็นทุกอย่าง ทั้งที่ได้ยินทุกสิ่ง
ทั้งที่ในความเป็นจริง ฉันไม่ได้เป็นอะไร
แต่เหมือนกาย ฉันมันบอด ไม่รับรู้ ไม่สมประกอบ
Something’s missing inside

ต่อให้ออกไปหาอะไรปรนเปรอ
ทำได้เพียงแค่ถมใจที่พร่ำเพ้อ
เหมือนหัวใจของฉันจากไปพร้อมเธอ

มันหายไป.. ความสุข ความรัก ความฝัน
ของฉันหล่นหายไป
ถ้าเรายังอยู่ด้วยกัน อะไรจะเปลี่ยนไปไหม
ฉันจะดีขึ้นไหม จากความอ้างว้าง
จากคำถามมากมาย ที่มันกัดกินฉันอยู่

( ดนตรี )

เหมือนหลุมดำ ถมไม่เต็ม
เหมือนก้นเหวที่มองไม่เห็น
เหมือนหลงลืม ฉันที่เคยเป็น
เหลือแค่เพียงร่างที่หายใจ

ได้แต่ถามตัวเอง ว่าฉันจะมีความสุขอีกได้ไหม
Something’s missing (Something’s missing)

มันหายไป.. ความสุข ความรัก ความฝัน
ของฉันหล่นหายไป
ถ้าเรายังอยู่ด้วยกัน อะไรจะเปลี่ยนไปไหม
ฉันจะดีขึ้นไหม จากความอ้างว้าง
จากคำถามมากมาย ที่มันกัดกินฉันอยู่ ทุกวัน
ที่ทำให้ทรมาน ทุกครั้ง
ที่มองในตาตัวเอง แล้วพบแต่ความว่างเปล่า
กับน้ำตาที่ยัง ไหล ริน อยู่

Something’s missing now Oh Oh Oh Oh
Something’s missing now Oh Oh Oh Oh

Something’s missing now Oh Oh Oh Oh
Something’s missing now Oh Oh Oh Oh
Something’s missing

( ดนตรี )

Something’s missing now Oh Oh Oh Oh
Something’s missing now Oh Oh Oh Oh

Something’s missing now Oh Oh Oh Oh
Something’s missing now Oh Oh Oh Oh
Something’s missing

มิวสิควิดีโอ Something’s Missing Sweet Mullet

เพลง : Something’s Missing (คอร์ด)
ศิลปิน : Sweet Mullet
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธิติวัฒน์ รองทอง
เรียบเรียง : Sweet Mullet
IG : @sweetmullet

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend