หน้าแรก » Sweet Mullet » คอร์ดเพลง สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน – Sweet Mullet

คอร์ดเพลง สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน – Sweet Mullet


INTRO | Dsus2 | ( 4 Times )

 
ก็เคย
Dsus2 
เห็นคนบางคนมีน้ำ
ตาคุกเข่า
 
เมื่อความ
Bm 
รักที่จริงใจพังท
Asus4 
ลาย
 
เขาดูอ่อนแอและช่าง
น่าอาย 
 
จะร้อง
Asus4 
ไปเพื่ออะไร

 
ก็เคย
Dsus2 
นึกว่าเราเองอยู่เหนือใ
ครคนอื่น
 
ก็เคย
Bm 
คิดว่าใจเราจะทน
Asus4 
ไหว
 
จนวันที่เธอได้พบใ
ครใหม่ 
 
วันที่เ
Asus4 
ธอจะทิ้งกัน
 
เพียงแค่
Bm 
สายตาของเ
ธอจ้องมอง
ฉันก็ช้ำใ
 
อย่าได้
Bm 
ไหมโปรดจง
หันไปจาก
ฉัน

 
ก่อนที่น้ำตาจะไ
หล
A/C# 
..ก่อนที่ฉันยืนไม่ไ
Bm 
หว
..ก่อนที่ฉันจะหมดล
มหายใจ
 
หมดแรงจะก้าวไป ทำอย่างไ
รเมื่อไร้เธออย่างนี้
 
เมื่อเธอจะจาก
Dsus2 
ฉันไป..

 
อาจจะ
Dsus2 
รู้เมื่อสายไปว่ารักเ
ธอเท่าไหร่
 
เมื่อเจ็บ
Bm 
ช้ำจนน้ำตารินออก
Asus4 
มา
 
ไม่อยากอ่อนแอแต่ว่าต
ามใจ
 
มันเหมือน
Asus4 
ใครมาทิ่มแทง
 
ยิ่งมี
Bm 
สายตาของ
เธอจ้องมอง
ฉันยิ่งช้ำใ
 
อย่าได้
Bm 
ไหมโปรดจง
หันไปจาก
ฉัน 
 
ในตอน
นี้

 
ก่อนที่น้ำตาจะไ
หล
A/C# 
..ก่อนที่ฉันยืนไม่ไ
Bm 
หว
..ก่อนที่ฉันจะหมดล
มหายใจ
 
หมดแรงจะก้าวไป ทำอย่างไ
รเมื่อไร้เธออย่างนี้
 
อยากจะขอเธอสัก
ครั้ง
A/C# 
..อย่ามองฉันในต
Bm 
อนนี้
..ภาพที่เห็นมันอาจ
ดูไม่ดี
 
คนอ่อน
F#m 
แอที่ตรงนี้
 
ยังคง
Em 
ร้องไห้ไม่หยุดสัก
ที
 
เมื่อเธอมาจาก
Dsus2 
ฉันไป

INSTRU | Bm A | G | ( 4 Times ) | A |

 
ก่อนที่น้ำตาจะไ
หล
A/C# 
..ก่อนที่ฉันยืนไม่ไ
Bm 
หว
..ก่อนที่ฉันจะหมดล
มหายใจ
 
หมดแรงจะก้าวไป ทำอย่างไ
รเมื่อไร้เธออย่างนี้
 
อยากจะขอเธอสัก
ครั้ง
A/C# 
..อย่ามองฉันในต
Bm 
อนนี้
..ภาพที่เห็นมันอาจ
ดูไม่ดี
 
คนอ่อน
F#m 
แอที่ตรงนี้
 
ยังคง
Em 
ร้องไห้ไม่หยุดสัก
ที
 
เมื่อเธอมาจาก
Dsus2 
ฉันไป

 
(
ก่อนที่น้ำตาจะไ
Bm 
หล
ก่อนที่ฉันยืนไม่ไ
หว
F#m 
ก่อนที่ฉันจะหมด
Em 
ลมหายใ
จ)
 
ขอเธออย่าจาก
Dsus2 
ฉันไป…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (คอร์ด)
ศิลปิน Sweet Mullet
 โฆษณา